Wniosek o wyciąg z księgi wieczystej – wzór

17 

W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego interesanci mogą ubiegać się o wydanie im kilku różnych dokumentów. Pierwszy z nich to odpis, czyli dokument przedstawiający stan księgi wieczystej, uwzględniający informacje o wnioskach, skargach na orzeczenia, apelacjach, skargach kasacyjnych czy wszczęciu postępowań z urzędu.

Istnieją dwa rodzaje odpisów KW: zwykłe i zupełne, przy czym te zwykłe dotyczą aktualnego stanu nieruchomości, a te zupełne również jej historii, w tym wpisów wykreślonych.

Drugi rodzaj dokumentów z KW to wyciąg, czyli dokument, który przedstawia ostatni stan wybranego działu księgi wieczystej – jednego z czterech lub kilku.

Wypis może dotyczyć zatem informacji o samej nieruchomości (położenie, powierzchnia), informacji o własności nieruchomości, informacji o prawach, roszczeniach, ograniczeniach lub hipoteki. Ostatni rodzaj dokumentów z księgi wieczystej to zaświadczenie – zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wyciąg z księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak uzyskać wyciąg z księgi wieczystej?

Wyciąg z księgi wieczystej można uzyskać na trzy sposoby: osobiście, listownie, a także przez internet. Złożenie wniosku online pozwala uzyskać dostęp do dokumentów, a następnie wydrukować je samodzielnie.

Jest to rozwiązanie tańsze, ale uzyskane w ten sposób dokumenty nie mają mocy prawnej i nie są akceptowane między innymi przez banki. Jeśli więc wyciąg ma służyć interesantowi do zawarcia umowy kredytowej, konieczne jest wystąpienie o wydanie dokumentu w formie tradycyjnej.

W tym celu należy wypełnić oficjalny formularz wniosku skierowanego do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Do wniosku dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.

Wniosek można złożyć osobiście w centrali CIKW albo jednym z oddziałów funkcjonujących przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, ewentualnie wysłać pocztą. Wyciąg otrzymuje się na miejscu lub pocztą, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Za wyciąg płaci się:

  • 15 zł w przypadku wyciągu z jednego działu KW,
  • 20 zł w przypadku wyciągu z dwóch działów,
  • 25 zł w przypadku wyciągu z trzech działów,
  • 30 zł w przypadku wyciągu z czterech działów.

Jak przygotować wniosek o wyciąg z księgi wieczystej?

Wniosek o wyciąg z księgi wieczystej może złożyć każda osoba, która ma w tym swój interes prawny. Dotyczy to zarówno osób, które widnieją w księdze, jak i osób zainteresowanych zakupem nieruchomości.

Aby uzyskać wypis z księgi wieczystej – złożyć wniosek o wypis – trzeba znać jedynie numer księgi wieczystej. We wniosku należy ująć między innymi własne dane osobowe, oznaczenie sądu i wydziału wieczystoksięgowego, a także informację o tym, czy wnioskodawca chce odebrać wyciąg osobiście, czy ma on zostać przesłany pocztą pod wskazany adres.

Opłatę od wniosku wnosi się przed jego złożeniem. Można dokonać jej poprzez kupno znaków sądowych, a także przelewem na konto. Najczęściej wyciąg ksiąg wieczystych da się odebrać od razu – w przypadku wniosku składanego na miejscu.

Natomiast w przypadku ksiąg wieczystych liczących ponad 100 stron, wypis może być gotowy do odbioru dopiero kolejnego dnia roboczego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wyciąg z księgi wieczystej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wyciag-z-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o wyciąg z księgi wieczystej - wzór
17