Wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki wzór

(1 opinia klienta)

17 

Do czasu dokonania wpisu na temat hipoteki w księdze wieczystej kredytobiorca zmuszony jest płacić wyższe raty kredytu z powodu naliczania tak zwanego ubezpieczenia pomostowego.

W związku z tym im szybciej doprowadzi do dokonania odpowiedniego wpisu w księdze, tym lepiej dla niego i jego sytuacji finansowej. Niestety, na dokonanie wpisu w księdze wieczystej można czekać zarówno pół roku, jak i 12 miesięcy.

Wszystko zależy od obłożenia sądu dokumentami. Kredytobiorca powinien pamiętać więc, że ma prawo złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Dokument może wnieść wraz z wnioskiem o wpis lub później, w każdym czasie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyspieszenie wpisu hipoteki, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Dlaczego warto złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki?

Bank, który zawiera z klientem umowę kredytu hipotecznego, zawsze stara się maksymalnie zabezpieczyć własne interesy. Dopóki wpis dotyczący hipoteki nie pojawi się w księdze wieczystej nieruchomości, klienta obowiązuje zatem wyższa stawka marży lub dodatkowa opłata za ubezpieczenie pomostowe.

Dopiero dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej jest bowiem gwarancją, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy bank stanie się właścicielem nieruchomości.

Koszty dodatkowego zabezpieczenia banku pokrywa klient, a to prowadzi do znaczącego podwyższenia rat kredytu – proporcjonalnie do jego wysokości. Jeśli więc kredytobiorcę naraża to na duże trudności finansowe, powinien pamiętać o możliwości złożenia wniosku o przyspieszenie dokonania wpisu w KW.

Pozytywnie rozpatrzona prośba pozwoli bowiem obniżyć ratę kredytu nawet o kilka procent. 

Jak uzasadnić wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki?

Przyspieszenie dokonania wpisu do księgi wieczystej jest możliwe w tak zwanych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Oznacza to, że prośba wnioskodawcy musi zostać starannie uzasadniona wyjątkowymi trudnościami finansowymi, spowodowanymi na przykład utratą pracy, wysokimi kosztami leczenia, koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej, czy inną niespodziewaną okolicznością, która wpłynęła negatywnie na stan finansów wnioskodawcy. 

Gdzie złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki?

Wniosek o przyspieszenie hipoteki składa się do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, tego samego do którego został złożony wniosek o dokonanie wpisu.

Dokumenty można złożyć równolegle lub w odstępie czasowym, na przykład po miesiącu. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, warto złożyć go ponownie, odczekując kilka tygodni. 

Podstawa złożenia wniosku o przyspieszenie wpisu hipoteki

Podstawą wniesienia wniosku o przyspieszenie wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych.

Dokument ten wskazuje, że sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu – chyba że zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu.

Poza tym istotny jest także dodatkowy podpunkt regulaminu, zgodnie z którym: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością”.

1 opinia dla Wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki wzór

  1. Błażej Nowosolski

    zakup wzoru przebiegł pomyślnie

    • Grzegorz Szwaciński

      Dziękuję za pozytywny komentarz!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-hipoteki-wzor
Wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki wzór
17