Wniosek o wykreślenie egzekucji z księgi wieczystej – wzór

17 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – w przypadku egzekucji z nieruchomości – sprawia, że w księdze wieczystej nieruchomości pojawia się wpis dotyczący takiego postępowania.

Wpisu dokonuje sąd wieczystoksięgowy na wniosek komornika, który prowadzi egzekucję niespłaconego długu. Zasadniczo, w przypadku umorzenia postępowania czy też zakończenia egzekucji (po spłacie długu) to również komornik powinien dopilnować, aby taki wpis został z księgi wieczystej usunięty.

Jeśli jednak organ egzekucyjny pozostaje bierny, dłużnik powinien interweniować, składając wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wykreślenie egzekucji z księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Opis

Kiedy można wykreślić wpis o egzekucji z księgi wieczystej?

Wzmianka o egzekucji komorniczej w księdze wieczystej utrudnia nie tylko ewentualną sprzedaż nieruchomości, ale również uzyskanie kredytu hipotecznego.

Nic więc dziwnego, że każdy dłużnik dąży do tego, aby jak najszybciej taki wpis usunąć. Jak zostało wspomniane, usunięciem wpisu powinien zająć się komornik, składając wniosek do sądu wieczystoksięgowego.

O złożeniu takiego wniosku można myśleć w przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Do umorzenia postępowania dochodzi między innymi w sytuacji, gdy:

  • tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji utracił moc,
  • wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia egzekucji,
  • wierzyciel nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania w odpowiednim terminie.

Wniosek o usunięcie wpisu dotyczącego egzekucji z księgi wieczystej można złożyć także w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Mowa tu między innymi o sytuacji, kiedy zadłużenie zostanie spłacone w całości bez potrzeby sprzedaży nieruchomości dłużnika lub gdy dłużnik i wierzyciel zawarli ugodę dotyczącą ratalnej spłaty długu. 

Kto powinien zająć się wykreśleniem wpisu z księgi wieczystej?

Zgodnie z przepisami, podmiotem zobowiązanym do wykreślenia wzmianki na temat egzekucji z ksiąg wieczystych jest ten komornik, który prowadził egzekucję z danej nieruchomości.

Podstawą złożenia wniosku jest postanowienie o umorzeniu lub zakończeniu postępowania egzekucyjnego – postanowienie, które jest prawomocne.

W przypadku postępowań egzekucyjnych, które zakończyły się przed 01.01.2013 r., komornik powinien złożyć wniosek o wykreślenie wzmianki o egzekucji komorniczej z księgi wieczystej na wniosek dłużnika lub wierzyciela.

Natomiast w przypadku postępowań, które zakończyły się po tej dacie, komornik z odpowiednim wnioskiem powinien wystąpić z urzędu. Zdarza się jednak, że organ egzekucyjny ignoruje ten obowiązek.

Warto wtedy pamiętać o konieczności wystąpienia do komornika z pismem, które niejako przypomni mu o konieczności złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Jeśli ponaglenie okaże się nieskuteczne, dłużnik może również sam zająć się swoją sprawą, czyli wystąpić do sądu osobiście. Wcześniej musi uzyskać jednak wspomniany dokument – odpis prawomocnego postanowienia o umorzeniu lub zakończeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. 

wniosek-o-wykreslenie-egzekucji-z-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o wykreślenie egzekucji z księgi wieczystej - wzór
17