Wzór pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji

17 

Pismo do komornika o wstrzymanie egzekucji może złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Wniosek będzie zasadny, jeśli doszło do bezprawnego wszczęcia egzekucji (komornik nie bada zasadności tytułu wykonawczego, kiedy przyjmuje wniosek o wszczęcie egzekucji od wierzyciela) lub gdy doszło do wstrzymania egzekucji na mocy porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji komorniczej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Porozumienie z wierzycielem a wstrzymanie egzekucji komorniczej

Pismo do komornika o wstrzymanie egzekucji może zostać złożone w przypadku, kiedy postępowanie to zostanie umorzone, zawieszone przez sąd, a także gdy dłużnik spłaci cały swój dług lub gdy zawrze ugodę z wierzycielem.

Spośród wszystkich tych okoliczności najbardziej prawdopodobną jest ta ostatnia, czyli ugoda z wierzycielem. To wierzyciel podejmuje bowiem wszelkie istotne decyzje dotyczące postępowania.

Nawet jeśli dłużnik składa wniosek do komornika o wstrzymanie egzekucji, jego uwzględnienie jest zależne od woli wierzyciela. Warto zatem porozumieć się z wierzycielem w kwestii spłaty długu, a po uzyskaniu jego zgody na wstrzymanie egzekucji, skierować odpowiedni wniosek do organu egzekucyjnego. 

Sądowe zawieszenie postępowania

Wniosek o wstrzymanie egzekucji jest zasadny również w przypadku, kiedy dojdzie do sądowego zawieszenia postępowania.

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia go z egzekucji, a także gdy sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu wykonawczego lub wstrzymał jego wykonanie.

O sądowym zawieszeniu postępowania można mówić wtedy, kiedy dłużnik wykaże, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został dostarczony na niewłaściwy adres – inny niż miejsce zamieszkania dłużnika.

Do wstrzymania postępowania dochodzi także w sytuacji, kiedy złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu, o ile dłużnik zażąda wstrzymania postępowania i egzekucji.

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść zaś między innymi w sytuacji, kiedy prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pisma-do-komornika-o-wstrzymanie-egzekucji
Wzór pisma do komornika o wstrzymanie egzekucji
17