Wyjaśnienie do komornika – wzór

17 

Każdy dłużnik, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne, powinien spodziewać się, iż może otrzymać wezwanie od komornika do złożenia wyjaśnień.

Zasadniczo otrzymanie takiego wezwania obliguje dłużnika do stawienia się w kancelarii komorniczej, jednak jeśli znajduje się ona daleko od jego miejsca zamieszkania, może on również udzielić wyjaśnień na piśmie. Brak reakcji na wezwanie do złożenia wyjaśnień może skutkować ukaraniem dłużnika karą grzywny w wysokości do 2000 zł. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wyjaśnienia do komornika, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak napisać wyjaśnienie do komornika?

Wyjaśnienie do komornika, jak każde inne pismo kierowane do organu egzekucyjnego, musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych. Dokument nie może obyć się bez podstawowych danych osobowych dłużnika, a także bez wskazania długu, którego dotyczy pismo.

W treści dokumentu należy wskazać kwotę długu oraz dane swojego wierzyciela. Wszystkie te informacje są niezbędne, aby komornik mógł zidentyfikować dłużnika i postępowanie, którego dotyczy pismo. W dalszej części należy przejść do wyjaśnień.

Ich treść zależna jest od okoliczności sprawy. Zawsze jednak dłużnik zobowiązany jest pisać prawdę. Wykorzystane argumenty należy poprzeć także dowodami w postaci dokumentów, które zostaną dołączone do wyjaśnień. 

Jak przesłać wyjaśnienia do komornika?

Wyjaśnienia do komornika należy dostarczyć tak, aby mieć pewność, że organ otrzyma je w wyznaczonym terminie. Wiele osób zastanawia się, czy pismo do komornika może przyjmować postać dokumentu elektronicznego.

Niestety jednak nie warto przesyłać wyjaśnień do komornika mailem. Nie daje to bowiem gwarancji, że komornik odczyta wiadomość w terminie – nie ma takiego obowiązku. Najkorzystniej jest przesłać pismo do komornika tradycyjnym listem poleconym.

Jest to gwarancja, że organ otrzyma dokument i odczyta wyjaśnienia. Co więcej, przesłanie pisma w takiej formie pozwala uzyskać potwierdzenie odbioru dokumentu, co będzie stanowiło dowód na ewentualną przewlekłość postępowania, która podlega zaskarżeniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wyjaśnienie do komornika – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wyjasnienie-do-komornika-wzor
Wyjaśnienie do komornika - wzór
17