Oświadczenie przekazania pieniędzy po kolizji – wzór

17 

Jak napisać oświadczenie przekazania pieniędzy po kolizji? Drobna kolizja może przydarzyć się nawet najlepszemu kierowcy. Nie zawsze musi wiązać się jednak z utratą zniżek za bezszkodową jazdę i podwyższeniem opłat za polisę OC.

W przypadku, kiedy w wyniku stłuczki jedyne szkody to niewielkie zarysowania pojazdu czy wgniotki w karoserii, warto zdecydować się na polubowne załatwienie sprawy i sporządzić oświadczenie przekazania pieniędzy po kolizji. Co powinien zawierać w swojej treści taki dokument?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak polubownie załatwić sprawę po kolizji?

Nie każdy kierowca wie, w jaki sposób powinien zachować się po kolizji, czyli po zdarzeniu drogowym, w którym nie ucierpiała żadna osoba – a doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów.

Warto pamiętać zatem, że wzywanie policji do takiego zdarzenia nie jest obowiązkowe. Co więcej, strony nie muszą informować o nim również swoich ubezpieczycieli.

Istnieją bowiem dwa dostępne rozwiązania:

 1. Sporządzenie oświadczenia o zapłacie za szkodę i wystąpienie do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy.
 2. Sporządzenie oświadczenia o zapłacie za szkodę i przyjęcie pieniędzy „z kieszeni” sprawcy lub przelewem na konto. 

Po drobnej stłuczce można zatem załatwić sprawę polubownie nie tylko bez udziału policji, ale również bez udziału ubezpieczyciela.

Aby było to bezpieczne, należy dopilnować jednak sporządzenia oświadczenia, które dobrze zabezpieczy interesy obu stron, czyli zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy.

Dla poszkodowanego taki dokument jest istotny ze względu na zawarte w nim oświadczenie sprawcy zdarzenia, natomiast sprawcę dokument zabezpiecza przed dodatkowymi roszczeniami drugiego kierowcy. 

Kiedy nie należy decydować się na przyjęcie zapłaty za szkodę?

Oświadczenie o zapłacie za szkodę i przyjęcie pieniędzy w gotówce nie zawsze okaże się najlepszym rozwiązaniem. Nie należy decydować się na rozliczenie kosztów naprawy pojazdu bez udziału policji czy ubezpieczyciela, jeśli poniesione straty są rozległe, trudne do oszacowania.

Można natomiast zawrzeć porozumienie, które przewiduje wycenę szkody na podstawie oceny rzeczoznawcy czy mechanika.

W przeciwnym razie, oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę narazi poszkodowanego na straty, kiedy uszkodzenia pojazdu okażą się niedoszacowane lub gdy na jaw wyjdą inne, ukryte wady pojazdu. 

Prywatne rozliczenie szkód poniesionych w wyniku kolizji nie jest dobrym rozwiązaniem również wtedy, kiedy w wyniku zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu jednego z jego uczestników – kierowców czy pasażerów.

W takiej sytuacji zawarcie porozumienia bez udziału ubezpieczyciela jest bardzo ryzykowne, ponieważ pełen uszczerbek na zdrowiu może wyjść na jaw na długo po zdarzeniu, a koszty leczenia czy rehabilitacji mogą okazać się bardzo wysokie. 

Przyjęcie pieniędzy i sporządzenie oświadczenia zapłaty za szkodę jest niedopuszczalne również w następujących sytuacjach:

 • gdy w wyniku kolizji doszło do uszkodzenia mienia osób trzecich, np. ogrodzenia posesji,
 • strony nie są zgodne co do przebiegu zdarzenia,
 • strony nie są w stanie ustalić sprawcy zdarzenia,
 • jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC,
 • sprawca zdarzenia odmawia okazania dowodu tożsamości, prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia.

W ostatnim przypadku siłą rzeczy nie ma możliwości polubownego załatwienia sprawy, natomiast w pozostałych okolicznościach wskazane jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji. 

Co powinno zawierać oświadczenie o prywatnym rozliczeniu kosztów naprawy pojazdu po stłuczce?

Oświadczenie o otrzymaniu zapłaty za kolizję to znacznie więcej niż tylko pokwitowanie przyjęcia pieniędzy od sprawcy. Taki dokument musi zawierać wiele informacji na temat samego zdarzenia, jego uczestników, świadków oraz na temat samej szkody.

Ponieważ drobne kolizje zdarzają się stosunkowo często, warto wozić ze sobą gotowe do wypełnienia oświadczenie o przekazaniu pieniędzy za szkodę.

Taki druk okazuje się bardzo przydatny w momencie kolizji, kiedy obie strony są zbyt zestresowane i zdenerwowane, aby pamiętać o wszystkich ważnych informacjach, jakie powinien zawierać taki dokument. 

Zatem co należy uwzględnić w oświadczeniu o otrzymaniu pieniędzy od sprawcy zdarzenia? Oświadczenie zapłaty za szkodę ma informować o:

 • okoliczności zdarzenia:
  • o przebiegu,
  • o dacie,
  • wskazanie miejsca zdarzenia,
  • o godzinie zdarzenia,
 • oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do winy,
 • uczestnikach zdarzenia: imię, nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, dane kontaktowe,
 • sprawcy zdarzenia – wskazanie, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym,
 • informacje na temat towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy lub polisach ubezpieczeniowych uczestników zdarzenia,
 • pojazdach, które brały udział w zdarzeniu:
  • marka,
  • model,
  • numer rejestracyjny,
 • świadkach: dane personalne, adresy, dane kontaktowe,
 • kwocie odszkodowania, sposobie zapłaty, terminie zapłaty – w przypadku przelewu również o numerze konta bankowego.

Oświadczenia należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla sprawcy i dla poszkodowanego. Każdy dokument powinien zostać podpisany przez obie strony.

W oświadczeniu można zawrzeć też dodatkową klauzulę dotyczącą rezygnacji z dalszych roszczeń (przez poszkodowanego).  

Jakie zalety ma prywatne rozliczenie szkody po kolizji?

Jak polubownie załatwić sprawę po kolizji

Prywatne rozliczenie się ze sprawcą kolizji nie zawsze jest dopuszczalne i korzystne dla poszkodowanego, jednak w przypadku drobnych stłuczek, w których nie ucierpiał żaden człowiek, z pewnością warto je rozważyć.

Rozwiązanie to jest na rękę sprawcy, ponieważ brak zaangażowania w sprawę ubezpieczyciela pozwala mu zachować zniżki za bezszkodową jazdę i nadal opłacać niższe składki na polisę.

Z punktu widzenia poszkodowanego takie wyjście z sytuacji również okazuje się mieć pewne zalety. Jedną z nich jest uzyskanie pieniędzy „od ręki”, podczas gdy procedura uzyskania ich od ubezpieczyciela mogłaby trwać nawet około miesiąca. 

Zatem polubowne rozstrzygnięcie takiego sporu i rozliczenie kosztów naprawy w gotówce lub przelewem niesie za sobą korzyści dla obu stron.

Aby było to rozwiązanie bezpieczne, warto zadbać o udokumentowanie zdarzenia za pomocą odpowiedniego oświadczenia, zdjęć szkody czy nagrań wideo, na przykład z kamery samochodowej.

Podsumowując

Oświadczenie przekazania zadośćuczynienia za kolizję, czy też oświadczenie sprawcy kolizji drogowej zawsze sprowadza się do uregulowania między sprawcą a poszkodowanym kwestii finansowych za wyrządzoną szkodę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji o przekazaniu odszkodowania za szkodę na pojeździe – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze strony. Oświadczenie sprawcy kolizji zawiera wszystkie niezbędne elementy, a pismo wystarczy jedynie wypełnić odpowiednimi danymi.

Wydrukowane oświadczenie o kolizji najlepiej przygotować w dwóch wersjach, dla sprawcy kolizji i dla poszkodowanego, aby w razie czego każdy z nich miał ten dokument do dyspozycji w razie ewentualnych komplikacji w przyszłości.

Podczas stłuczki czy kolizji, oświadczenia sprawcy szkody będzie miało najważniejsze znaczenie, ponieważ to sprawca dobrowolnie przyzna się do spowodowania zdarzenia drogowego i dodatkowo także dobrowolnie zgodzi się na zadośćuczynienie poszkodowanemu za wyrządzoną krzywdę.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie przekazania pieniędzy po kolizji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-przekazania-pieniedzy-po-kolizji-wzor-przyklad
Oświadczenie przekazania pieniędzy po kolizji - wzór
17