Wniosek o wydanie Notatki Policyjnej ze zdarzenia drogowego – wzór

17 

Jak uzyskać notatkę policyjną z kolizji lub wypadku? Notatka policyjna ze zdarzenia drogowego to dokument pełniący ważną rolę dowodową. Szczególnie istotna jest notatka służbowa policji w przypadku, kiedy osoba poszkodowana ubiega się o odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu czy zniszczone mienie.

Dawniej notatki policyjne przyjmowały zwykłą formę pisemną – papierową. Obecnie są zapisywane na nośnikach cyfrowych, co chroni je przed utratą lub dostępem osób nieupoważnionych.

Czy możliwy jest wgląd do notatki policyjnej? a jeśli tak, to jak napisać prośbę o jej udostępnienie? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jakie dane zawiera notatka policyjna?

Notatki policyjne sporządzane są między innymi w przypadku interwencji domowych czy zdarzeń drogowych. W zależności od rodzaju wezwania nieco inna jest więc ich treść.

Podczas gdy notatka z interwencji policji zawierać będzie między innymi opis przebiegu zdarzenia i dane uczestników zdarzenia, notatka policyjna z wypadku lub stłuczki będzie uwzględniała między innymi:

 • datę i przybliżoną godzinę zdarzenia,
 • ustalenia dokonane na miejscu zdarzenia drogowego,
 • opcjonalnie: zdjęcia z miejsca zdarzenia,
 • charakter stłuczki, kolizji czy wypadku,
 • dane uczestników zdarzenia (dane personalne właściciela pojazdu),
 • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym,
 • numery polis ubezpieczeniowych,
 • przebieg zdarzenia,
 • dane świadków.

Zatem notatka policyjna z kolizji drogowej dostarczy wielu cennych informacji, potrzebnych między innymi w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Niezależnie od charakteru sprawy, taki dokument zawsze jest opisem sytuacji sporządzonym z perspektywy funkcjonariusza policji. Stanowi zatem materiał dowodowy o istotnym znaczeniu.

Czy dostęp do notatki policyjnej jest publiczny?

Dostęp do notatki policyjnej nie jest publiczny. Łatwy dostęp do takiego dokumentu ma tylko policja oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Wynika to z faktu, że notatka zawiera dane wrażliwe, w tym dane osobowe, które należy przetwarzać zgodnie z przepisami (w tym RODO). 

Chociaż treść notatki ma charakter niejawny, uczestnicy zdarzenia – pokrzywdzony, sprawca, inni uczestnicy – mogą uzyskać do niej dostęp. Wydanie odpisu notatki policyjnej odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Najczęściej taki wniosek składają osoby, które ubiegają się o odszkodowanie lub odwołują się od otrzymanego świadczenia, ponieważ zostało zaniżone. 

Zatem jak uzyskać notatkę policyjną z kolizji drogowej? Wniosek w sprawie wydania odpisu notatki policyjnej nie bazuje na treści art. 156 Kodeksu postępowania karnego, w brzmieniu:

W toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom  i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Przepisy te dotyczą bowiem spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego, kiedy to policja ma obowiązek udostępnienia materiału dowodowego stronom postępowania.

Jeśli taka sprawa nie jest prowadzona, a wniosek o wydanie notatki policyjnej ze zdarzenia drogowego dotyczy procesu ubiegania się o wypłatę odszkodowania, w piśmie należy powołać się na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Dlaczego?

Wynika to z faktu, że zjawiając się na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji pełnią rolę pracowników administracyjnych, a sama notatka służbowa jest zaświadczeniem administracyjnym, które potwierdza, że zdarzenie drogowe miało miejsce i dostarcza informacji na temat jego szczegółów.

Skoro zaś notatka policyjna jest dokumentem administracyjnym, udostępnienie notatki policyjnej z interwencji czy ze zdarzenia drogowego odbywa się na takiej samej zasadzie, jak udostępnienie innych zaświadczeń administracyjnych, czyli na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu:

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej ze zdarzenia drogowego?

Sprawca zdarzenia, osoba współwinna, poszkodowany czy inny uczestnik zdarzenia drogowego mogą uzyskać odpis notatki policyjnej na wniosek skierowany do komendanta powiatowej policji. Pismo w takiej sprawie powinno zawierać między innymi:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane komendy policji,
 • cel wniosku – wydanie odpisu notatki,
 • oznaczenie zdarzenia, którego dotyczy notatka, 
 • uzasadnienie wniosku,
 • potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej,
 • podpis.

Najważniejszym elementem wniosku o wydanie notatki policyjnej jest uzasadnienie, czyli wskazanie, dlaczego wnioskodawca stara się o wydanie notatki.

Należy pamiętać również, że wydanie wniosku nie jest bezpłatne. Wnioskodawca musi dokonać opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia? Teoretycznie, policja ma obowiązek ustosunkowania się do wniosku o wydanie notatki policyjnej w terminie 7 dni. W praktyce czas oczekiwania na jej wydanie często jest dłuższy z uwagi na natłok pracy czy inne czynności proceduralne. 

Dlaczego warto wnioskować o wydanie notatki policyjnej?

Notatka policji ze zdarzenia drogowego to cenny dowód w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Taki dokument zawiera dokładne dane każdego uczestnika zdarzenia drogowego, czyli:

 • dane personalne, 
 • dane właściciela pojazdu,
 • dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC. 

Co ważne, odmowa udzielenia takich danych jest wykroczeniem. 

Zaświadczenie, jakim jest notatka policyjna, może zawierać także inne informacje, jak:

 • charakter zdarzenia,
 • czas zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia,
 • dane dotyczące czynności podjętych przez policję,
 • dane dotyczące stwierdzonych uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym.

Uzyskując taki dokument, poszkodowany może uzyskać wyższą kwotę odszkodowania, które notorycznie jest zaniżane przez ubezpieczalnie.

Warto pamiętać jednak, że w procesie odwoławczym wartościowym dokumentem będzie też między innymi opinia rzeczoznawcy czy szczegółowy kosztorys naprawy. 

O uzyskanie notatki służbowej można starać się również w przypadku interwencji domowej.

Wtedy taki dokument służy najczęściej sprawom prowadzonym w sądzie rodzinnym, na przykład sprawom o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy o ograniczenie władzy rodzicielskiej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wydanie Notatki Policyjnej ze zdarzenia drogowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wydanie-notatki-policyjnej-ze-zdarzenia-drogowego-wzor-przyklad
Wniosek o wydanie Notatki Policyjnej ze zdarzenia drogowego - wzór
17