Raport o urlop wychowawczy w Policji – wzór

17 

Policjant nie pełni służby na podstawie przepisów kodeksu pracy, lecz na podstawie  stosunku służbowego, regulowanego ustawą o policji i rozporządzeniami wykonawczymi.

Jeśli jednak wspomniane akty prawne nie regulują określonych zagadnień, do stosunku służbowego należy zastosować odpowiednie przepisy kodeksu pracy – dotyczy to również urlopu wychowawczego w policji. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór raportu o urlop wychowawczy w Policji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Urlop wychowawczy w policji

Zanim funkcjonariusz złoży raport o urlop wychowawczy, powinien sprawdzić, jak uregulowany jest ten rodzaj urlopu w danym stosunku służbowym. Ponieważ ustawa o policji nie odnosi się do tematu urlopu wychowawczego, należy zastosować tutaj odpowiednie przepisy kodeksu pracy.

Ten wymienia zaś urlop wychowawczy obok urlopu bezpłatnego i w taki sam sposób traktuje go między innymi przy obliczaniu wymiaru przysługującego urlopu. Kodeks pracy przewiduje także, że wniosek o urlop wychowawczy powinien zostać złożony najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Jak napisać raport o urlop wychowawczy w policji?

Przed przygotowaniem wniosku o urlop, funkcjonariusz może pobrać gotowy do wypełnienia wzór raportu o urlop wychowawczy w policji, który podpowiada, jakie elementy powinny znaleźć się w takim piśmie. Wniosek odwołuje się do treści art. 186  Kodeksu pracy. Zawiera natomiast takie elementy formalne jak:

  • dane komendanta,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane dziecka, na które policjant chce wziąć urlop (data urodzenia),
  • termin przebywania na urlopie.

Należy pamiętać, że wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop można wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlop przysługuje łącznie obojgu rodzicom, przy czym każde z nich ma prawo do wykorzystania jednego miesiąca urlopu na wyłączność.

Raport o urlop wychowawczy należy przygotować w postaci papierowej lub elektronicznej i złożyć na ręce komendanta w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. 

raport-o-urlop-wychowawczy-w-policji-wzor
Raport o urlop wychowawczy w Policji - wzór
17