Dostęp do notatki z interwencji Policji – wzór wniosku

17 

Jak napisać wniosek o dostęp do notatki z interwencji policji? Notatka z interwencji policji pełni istotną rolę dowodową. Jest przydatna między innymi w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych, jak ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy w procesie ubiegania się o odszkodowanie po wypadku samochodowym.

Aby uzyskać dostęp do notatki z interwencji policji, należy złożyć w tej sprawie stosowny wniosek. Udostępnienie notatki policyjnej z interwencji jest dopuszczalne z uwagi na fakt, że policjanci w trakcie takiej interwencji sporządzając notatkę służbową, pełnią rolę pracowników administracyjnych, a sama notatka jest zaświadczeniem administracyjnym.

Zastosowanie znajdą tutaj zatem przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o dostęp do notatki z interwencji policji – który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest notatka z interwencji domowej?

Notatka policyjna z interwencji domowej to nic innego, jak krótki pisemny opis zdarzenia, przygotowany z perspektywy funkcjonariusza policji, który stawił się na miejscu na wezwanie.

Taki dokument potwierdza, że dane zdarzenie miało miejsce. Mówi też o tym, kiedy doszło do zdarzenia i kto brał w nim udział.

Notatka z interwencji domowej jest sporządzona przez policjanta, dlatego ma istotne znaczenie dowodowe. Będzie stosowana między innymi w sprawach prowadzonych przez sąd rodzinny.

O wydanie notatki służbowej z interwencji często ubiegają się rodzice walczący o odebranie drugiemu opiekunowi praw rodzicielskich np. z powodu znęcania się nad rodziną. 

Warto wspomnieć, że istnieją różnego typu notatki policyjne. Oprócz tych z interwencji domowej popularne są także notatki ze zdarzenia drogowego, pozyskiwane w celu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.

W zależności od charakteru zdarzenia opisanego w notatce dokument potwierdzający zdarzenie będzie uwzględniał nieco inne informacje.

Notatka ze zdarzenia drogowego zawiera zwykle – poza datą i miejscem zdarzenia – dane uczestników kolizji czy stłuczki, opis okoliczności, numery rejestracyjne pojazdów i numery polis OC. Tymczasem notatka z interwencji domowej informuje o:

 • dacie, godzinie i miejscu zdarzenia,
 • danych osobowych policjantów sporządzających notatkę,
 • okolicznościach, ze względu na które dokonano interwencji,
 • uczestnikach zdarzenia.

Warto wiedzieć również, że notatka policyjna jako dowód świadczący o tym, że dane zdarzenie miało miejsce, jest zaświadczeniem administracyjnym, a sporządzający ją funkcjonariusze są pracownikami administracyjnymi organu administracyjnego – Policji.

Ma to duże znaczenie w kontekście uzyskania dostępu do notatki z interwencji domowej.

Dostęp do notatki policyjnej

Teoretycznie, przepisy postępowania karnego nie pozwalają stronom uzyskać dostępu do materiału dowodowego – notatek policyjnych – dopóki sprawa nie znajdzie się w toku postępowania przygotowawczego. Jak głosi art. 156 kodeksu postępowania karnego:

W toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom  i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Zatem czy można uzyskać dostęp do notatki z interwencji domowej, jeśli sprawa nie jest w toku postępowania przygotowawczego? Tak, z uwagi na to, że – jak zostało wspomniane, notatka policyjna jest zaświadczeniem administracyjnym.

Zgodnie z treścią art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie

2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Dostęp do notatki z interwencji policji gwarantują zatem przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak taki dostęp nie jest nieograniczony, z uwagi na fakt, że notatka zawiera dane osobowe – dane niejawne – objęte ochroną RODO.

Dostęp do notatki może uzyskać tylko uczestnik danego zdarzenia, w tym zarówno poszkodowany, jak i sprawca. 

Jak uzyskać notatkę z interwencji policji?

Jak wynika z przytoczonego wyżej artykułu, zaświadczenie administracyjne wydawane jest na wniosek. Pismo w takiej sprawie należy zaadresować do komendanta policji jednostki, której funkcjonariusz interweniował na miejscu i sporządzał notatkę.

Wniosek powinien zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, jak

 • dane wnioskodawcy z danymi do kontaktu,
 • dane adresata,
 • oznaczenie zdarzenia, którego dotyczy notatka, czyli data i miejsce oraz charakter zdarzenia,
 • prośba o wydanie zaświadczenia wraz z celem wydania dokumentu, czyli uzasadnienie wniosku,
 • podpis.

Pismo warto przygotować w oparciu o nasz wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej, który uwzględnia wszystkie wymienione wyżej elementy.

Należy pamiętać też, że wniosek o wydanie zaświadczenia administracyjnego podlega opłacie skarbowej w kwocie stałej – 17 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Przygotowując wniosek o dostęp do notatki służbowej, należy skupić się przede wszystkim na jego uzasadnieniu. Komendant policji nie ma bowiem obowiązku przychylenia się do każdej prośby tego typu.

Może zatem odmówić wydania notatki służbowej bez żadnych konsekwencji. Obowiązek wydania notatki służbowej przez policję pojawia się dopiero w przypadku postępowania karnego.

Jeśli jednak komendant wyrazi zgodę na wydanie notatki służbowej, odpis tego dokumentu powinien wydać wnioskodawcy w terminie 7 dni – w praktyce termin ten często jest dłuższy.

Kiedy warto wnioskować o dostęp do notatki policyjnej?

Dowód, jakim jest notatka policyjna, znajduje zastosowanie zarówno w sprawach prowadzonych przez sądy, jak i w sprawach pozasądowych, na przykład w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania po kolizji drogowej. 

W przypadku notatki policyjnej z interwencji domowej dokument może okazać się niezbędny w sprawach dotyczących:

 • przemocy domowej,
 • sporów sąsiedzkich,
 • ustalania kontaktów z dzieckiem,
 • rozwodu czy separacji,
 • odebrania, zawieszenia lub ograniczenia praw rodzicielskich,

Notatka z interwencji domowej potwierdza, że zdarzenie miało miejsce, mówi o częstotliwości podobnych zdarzeń i opisuje ich przebieg. Dostarcza więc wielu cennych informacji, pomagając wykazać skalę problemu przed sądem. 

Podstawa prawna: przepisy znajdujące się w kodeksie postępowania administracyjnego

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dostęp do notatki z interwencji Policji – wzór wniosku”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dostep-do-notatki-z-interwencji-policji-wzor-wniosku
Dostęp do notatki z interwencji Policji - wzór wniosku
17