Raport o dodatkowe zarobkowanie – Policja

17 

Pobierz przygotowany przez nas raport o dodatkową pracę w Policji, wzór raportu pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis

Dodatkowe zajęcie zarobkowe policjanta jest możliwe wyłącznie za zgodą przełożonego.

Art. 62. – [Zajęcia zarobkowe poza służbą; stan majątkowy policjanta] – Policja.

1. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.

raport-o-dodatkowe-zarobkowanie-policja-wzor
Raport o dodatkowe zarobkowanie - Policja
17