Raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej – wzór

17 

Raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej to dokument, który składa pracownik SG i który zawiera informacje na temat decyzji o zwolnieniu ze służby w Straży Granicznej.

Chęć zwolnienia się ze służby w SG może wynikać z różnych przyczyn, takich choćby jak: zakończenie umowy, przejście na emeryturę, przeniesienie do innej jednostki lub całkowita rezygnacja z pracy w Służbie Granicznej.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór raportu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Raport taki zazwyczaj zawiera dane personalne osoby pełniącej służbę w Straży Granicznej, datę zwolnienia, przyczynę zwolnienia, podstawę prawną, uzasadnienie, oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące procesu zwolnienia ze służby w SG.

Jest to ważny dokument administracyjny, który może być przechowywany w aktach osobowych oraz wykorzystywany do celów ewidencyjnych i administracyjnych przez odpowiednie organy Straży Granicznej.

Podstawa prawna: Art. 45. – [Zwolnienie ze służby] – Straż Graniczna.

raport-o-zwolnienie-ze-sluzby-w-strazy-granicznej-wzor
Raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej - wzór
17