Wzór raport o przejście na emeryturę w Policji

17 

Jak napisać wniosek o przejście na emeryturę w Policji? Raport o przejście na emeryturę w Policji powinien być sporządzony starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumetu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór raportu o przejście na emeryturę w Policji

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy napisać raport o emeryturę? Wniosek o emeryturę Policjant może złożyć na trzydzieści dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, natomiast prawo do emerytury, Policjant nabywa z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zobacz, jak napisać:

wzor-raport-o-przejscie-na-emeryture-w-policji
Wzór raport o przejście na emeryturę w Policji
17