Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron

17 

Aby przejść na emeryturę osoba, która nabyła prawa emerytalne, musi zakończyć aktualnie obowiązujący stosunek pracy – choćby na jeden dzień. Na podstawie świadectwa pracy może uzyskać bowiem świadczenie emerytalne z ZUS/KRUS. Do rozwiązania stosunku pracy może dojść na różne sposoby. Jednym z nich jest porozumienie stron. 

Pismo o przejście na emeryturę za porozumieniem stron to dokument, który pozwala rozwiązać stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku strony ustalają samodzielnie, kiedy stosunek pracy wygaśnie.

Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku, kiedy pracownik planuje kontynuować zatrudnienie na emeryturze. Może wtedy niezwłocznie wystąpić do ZUS o wypłatę świadczenia, a kolejnego dnia nawiązać z pracodawcą nowy stosunek pracy.

Warto pamiętać, że pismo o przejście na emeryturę za porozumieniem stron niewiele różni się od zwykłego wypowiedzenia o pracę. Pracownik może – ale nie musi – umieścić w nim informacje o osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak napisać pismo o przejście na emeryturę za porozumieniem stron? Pracownik nabywający prawa emerytalne nie otrzymuje świadczenia automatycznie. Musi wcześniej rozwiązać łączącą go z pracodawcą umowę, ponieważ dopiero wtedy otrzyma świadectwo pracy, które powinien okazać w ZUS lub w KRUS.

Bez takiego dokumentu nie można ubiegać się o emeryturę, dlatego w pierwszej kolejności należy przygotować podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, skierowane do pracodawcy. Jak je prawidłowo przygotować?

Jak przejść na emeryturę?

Jak zostało wspomniane, nie wystarczy osiągnąć wieku emerytalnego, aby zacząć otrzymywać takie świadczenie. O przejściu na emeryturę należy poinformować zarówno pracodawcę, jak i ZUS.

Przełożonemu wystarczy wręczyć w tym celu wypełniony wzór wypowiedzenie umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, a w ZUS-ie złożyć wniosek EMP, czyli wniosek o emeryturę. 

Kiedy napisać wniosek do pracodawcy?

Podanie o przejście na emeryturę można złożyć w momencie, kiedy pracownik uzna, że nabył już prawo do świadczenia. ZUS będzie rozpatrywał wniosek indywidualnie, sprawdzając, czy osobie ubezpieczonej faktycznie już należy się emerytura.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odrzuci wniosku, jeśli osoba, która go złożyła nabędzie prawa emerytalne – osiągnie wiek emerytalny – w ciągu kolejnych 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Nie ma znaczenia, w jakim miesiącu pracownik osiąga wiek emerytalny, ponieważ wniosek może złożyć w każdym czasie.

Skoro więc wniosek o emeryturę osoba ubezpieczona ma prawo złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, to podanie o rozwiązanie umowy o pracę do danego pracodawcy również może, a nawet powinna skierować z wyprzedzeniem. 

Jak przebiega rozwiązanie umowy z pracownikiem, który przechodzi na emeryturę?

Umowę łączącą pracownika z pracodawcą można rozwiązać na kilka sposobów:

 • za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym – tylko w uzasadnionych przypadkach,
 • za porozumieniem stron. 

Jeśli pracownik złoży wypowiedzenie, będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia zależny od stażu pracy. Okres wypowiedzenia może obejmować:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż przez 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej przez 6 miesięcy.
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Najkorzystniej jest jednak złożyć wniosek o przejście na emeryturę do pracodawcy, proponując mu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim przypadku to pracownik i pracodawca zgodnie decydują, kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak napisać wniosek o przejście na emeryturę do pracodawcy?

Wniosek o przejście na emeryturę na mocy porozumienia stron można przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron. Dokument powinien zawierać między innymi dane osobowe i kontaktowe obu stron, a także oznaczenie umowy – datę i miejsce zawarcia.

Pismo warto przygotować w oparciu o dane ujęte w samej umowie, aby nie popełnić żadnego błędu. 

Podanie musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub prośbę o rozwiązanie umowy o pracę,
 • informację o osiągnięciu wieku emerytalnego – nieobowiązkowo,
 • proponowaną datę rozwiązania stosunku pracy, 
 • podpis pracownika.

Zanim pracownik wypełni uniwersalny wzór pisma o przejście na emeryturę, powinien upewnić się, czy jego firma nie dysponuje własnym wzorem takiego wniosku. 

Jak złożyć wniosek o emeryturę w ZUS?

Po rozwiązaniu umowy z pracodawcą przyszły emeryt powinien złożyć wniosek EMP – wniosek o emeryturę – do ZUS. Takie pismo można wnieść na kilka sposobów:

 • osobiście,
 • listownie,
 • korzystając z PUE ZUS, czyli elektronicznie.

Do wniosku dołącza się wspomniane świadectwo pracy, dlatego nie można złożyć go przed rozwiązaniem umowy. Wniosek EMP składa się z 6 stron do wypełnienia i 6 stron z wyjaśnieniami. Należy podać w nim między innymi swoje dane osobowe, a także:

 • preferowany sposób naliczania emerytury – według starych czy nowych zasad,
 • informacje o świadczeniach, jakie pobiera emeryt,
 • informacje o planach wobec osiągania przychodów po przyznaniu emerytury,
 • numer rachunku bankowego do przelewów.

Warto pamiętać, że osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy, nie muszą składać wniosku o jego obliczenie. W przeciwnym razie konieczne będzie złożenie dodatkowo dokumentów, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe, a także zaświadczeń o zarobkach.

Czy można pracować na emeryturze?

Jak zostało wspomniane, aby otrzymać emeryturę, pracownik musi rozwiązać umowę łączącą go z pracodawcą i otrzymać świadectwo pracy. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 103a:

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

W praktyce oznacza to, że konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą na mocy porozumienia stron choćby na jeden dzień, uzyskanie świadectwa pracy i złożenie wniosku o emeryturę. Później emeryt może jednocześnie pobierać świadczenie i dorabiać zarówno u poprzedniego, jak i u nowego pracodawcy.

Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać w trakcie pobierania świadczenia bez ograniczeń. Inni nie mogą przekroczyć określonej kwoty, po której ich świadczenie emerytalne mogłoby zostać wstrzymane lub zmniejszone. Jest to natomiast kwota przekraczająca 130% jednomiesięcznego wynagrodzenia przeciętnego.

Warto pamiętać także, że żadna osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, nie musi przechodzić na emeryturę. To od woli pracownika zależy, czy chce pobierać świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy nadal pracować. Jeśli pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostanie w pracy – z własnej woli lub na prośbę pracodawcy – nadal będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę, a jego prawo do emerytury zostanie zawieszone automatycznie.

Zsumowanie informacji

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że świadczenie emerytalne zostanie automatycznie wypłacane, aby przejść na emeryturę, osoba zatrudniona powinna wpierw rozwiązać umowę w związku z przejściem na emeryturę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron, które pobierzesz na samej górze niniejszej strony.

Przepis, który warto znać:

Art. 92(1). – [Zasady nabycia odprawy pieniężnej] – Kodeks pracy.

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pisma-o-przejscie-na-emeryture-za-porozumieniem-stron
Wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron
17