Umowa użyczenia pracownika wzór

(1 opinia klienta)

17 

Leasing pracowniczy – inaczej użyczenie pracownika – znajduje zastosowanie przede wszystkim w dwóch przypadkach: w odniesieniu do specjalistów oraz w przypadku firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Decydując się na użyczenie pracownika, pracodawca nie musi zwalniać danej osoby, kiedy nie posiada środków na jej zatrudnienie. Umowa tego typu sprowadza się do oddelegowania pracownika do pracy w innym zakładzie pracy na ustalonych warunkach i za jego zgodą. 

Możliwość użyczenia pracownika do pracy w innej firmie przewidują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z ich treścią, pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy na czas określony. 

Umowa użyczenia pracownika powinna zostać zawarta na piśmie, aby uniknąć niepotrzebnych sporów w przyszłości. Taki dokument ma ustalać bowiem nie tylko czas trwania użyczenia, ale również wysokość wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w innej firmie. Dokument pełni też rolę dowodową – potwierdza, że wszystkie trzy podmioty wyraziły zgodę na leasing pracowniczy. 

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia pracownika, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak wygląda umowa użyczenia pracownika? Umowa użyczenia pracownika zawierana jest między innymi w przypadku, kiedy pracodawca zatrudniający ma problemy finansowe, ale jednocześnie nie chce zwalniać danej osoby zatrudnionej.

Taka umowa to nic innego jak porozumienie w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu bezpłatnego. Umowę można zawrzeć wyłącznie za zgodą stron: pracodawcy zatrudniającego, pracownika i nowego, tymczasowego pracodawcy.

Na podstawie umowy użyczenia pracownika, pracodawca zobowiązuje się do udzielenia mu urlopu bezpłatnego w określonym celu – w celu podjęcia pracy przez czas określony u innego pracodawcy. Dokument określa warunki takiego zatrudnienia, przy czym te nie powinny być mniej korzystne niż dotychczas (u pracodawcy macierzystego).

Po wygaśnięciu czy wypowiedzeniu umowy pracownik powinien wrócić do pracodawcy macierzystego. Jest to jego prawo i obowiązek, a pracodawca musi przyjąć pracownika z powrotem na takie samo stanowisko pracy i na takich samych warunkach. 

1 opinia dla Umowa użyczenia pracownika wzór

  1. Marcin Z.

    Wzór umowy jest gotowy do wypełnienia, nie wymaga wiele pracy, pozdrawiam i dziękuję.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-uzyczenia-pracownika-wzor
Umowa użyczenia pracownika wzór
17