Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania – wzór

17 

Jak napisać wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania? Jeśli pracodawca posiada więcej niż jeden zakład pracy, pracownik może skierować do niego wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania.

Z wielu względów będzie to korzystne rozwiązanie, pozwalające pracownikowi oszczędzić czas i pieniądze. Jednak decyzja w tej sprawie uzależniona jest wyłącznie od dobrej woli przełożonego. Jak napisać i uzasadnić wniosek, aby przekonać pracodawcę do wyrażenia zgody na przeniesienie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przeniesienie pracownika, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Miejsce świadczenia pracy a umowa o pracę

Charakterystyczną częścią umowy o pracę jest wskazanie w niej miejsca świadczenia pracy przez pracownika. Jest to jeden z elementów określających tak zwane warunki pracy i płacy.

Tak naprawdę, umowa o pracę składa się przede wszystkim z następujących części:

 • określenie danych stron,
 • określenie rodzaju umowy,
 • określenie warunków pracy i płacy.

W warunkach pracy i płacy umowa określa:

 • miejsce świadczenia pracy,
 • wymiar czasu pracy (etat) i godziny pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko).

Wszystkie te ustalenia są niezwykle ważne, dlatego strony nie mogą zmieniać ich bez wprowadzenia zmian w treści umowy.

Niezależnie od tego, czy z inicjatywą zmiany warunków pracy i płacy występuje pracodawca, czy pracownik, ewentualne modyfikacje należy wprowadzić na piśmie za pomocą aneksu lub zupełnie nowej umowy o pracę. 

Jeśli więc pracownik chce zmienić miejsce świadczenia pracy na zakład położony bliżej miejsca zamieszkania, musi skierować do pracodawcy oficjalną prośbę na piśmie – podanie o przeniesienie do innego miejsca pracy.

Podobnie będzie w przypadku chęci zmiany stanowiska, chęci zwiększenia/zmniejszenia etatu czy chęci zmiany godzin świadczenia pracy. 

Czy pracodawca musi zgodzić się na przeniesienie pracownika?

Prośba o przeniesienie na inny sklep, magazyn czy biuro nie musi spotkać się z pozytywną odpowiedzią pracodawcy.

 • Po pierwsze, aby przeniesienie było możliwe, pracodawca musi zarządzać kilkoma miejscami pracy.
 • Po drugie, w wybranym zakładzie pracy musi być dostępny wolny etat – w przeciwnym razie przeniesienie nie będzie możliwe. Pracodawca może również przenieść jednocześnie dwóch pracowników, czyli dokonać zamiany – znalezienie osoby chętnej na taki transfer zwiększa szansę pracownika na przeniesienie bliżej miejsca pracy. 

Jeśli warunki te są spełnione, pracodawca powinien przychylić się do prośby pracownika, ale nie ma takiego obowiązku. Wyrażenie zgody na przeniesienie zależy wyłącznie od jego dobrej woli.

Warto pamiętać więc, że bardzo ważne jest uzasadnienie wniosku o przeniesienie, w którym to pracownik dokładnie wykaże wszystkie korzyści płynące z takiego przeniesienia – również te istotne z perspektywy pracodawcy.

Jak napisać wniosek o przeniesienie?

Pismo z prośbą o przeniesienie pracownik może przygotować w oparciu o nasz wzór podania o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania. Wniosek nie jest szczególnie skomplikowany, ale musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • tytuł,
 • treść prośby,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis.

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej placówki? Najważniejszą częścią takiego pisma będzie wskazanie, w której placówce pracownik chce pracować i dlaczego.

Najczęściej pracownik wskazuje jako miejsce pracy tą placówkę, która jest położona bliżej jego miejsca zamieszkania. Wtedy swój wniosek uzasadnia:

 • krótszym czasem dojazdu,
 • niższymi kosztami dojazdu,
 • brakiem dogodnego połączenia komunikacji publicznej (do aktualnego miejsca pracy z miejsca zamieszkania),
 • wysokimi kosztami zakwaterowania (jeśli pracownik w dni pracy mieszka w wynajmowanym lokalu).

A jak napisać podanie o przeniesienie do innego oddziału, aby pracodawca widział w tym również swoje korzyści?

Jedną z najważniejszych zalet wyrażenia zgody na przeniesienie pracownika zgodnie z jego wolą będzie po prostu zadowolenie z warunków zatrudnienia, a także większa efektywność pracy osoby zatrudnionej (krótszy czas dojazdu pozwoli pracownikowi lepiej wypocząć).

Jeśli pracodawcy zależy na pracowniku, powinien zgodzić się na przeniesienie, zwłaszcza z uwagi na fakt, że brak zgody na taki transfer może doprowadzić do złożenia wypowiedzenia przez niezadowolonego podwładnego. 

Jak wprowadza się zmianę miejsca zatrudnienia do umowy?

Jak zostało wspomniane, zmiana miejsca świadczenia pracy musi odbywać się w sposób formalny, na piśmie. Jeśli pracodawca zgadza się na przeniesienie pracownika, strony mogą zawrzeć porozumienie, czyli aneks do umowy.

Aneks zmieniający warunki pracy dołącza się do oryginalnej umowy o pracę. Obowiązuje on od wskazanej w tekście daty lub od dnia podpisania dokumentu.

Aneks nigdy nie powinien zmieniać warunków pracy na gorsze – pracownik raczej nie wyrazi zgody na zaniżenie swoich kwalifikacji czy wynagrodzenia, a jego podpis na dokumencie jest konieczny, aby aneksowanie miało moc prawną.

Z propozycją zawarcia aneksu zmieniającego może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Brak zgody na przeniesienie pracownika

O wiele trudniejsza jest sytuacja, kiedy pracodawca nie zgadza się na przeniesienie pracownika do innego miejsca pracy. W takiej sytuacji pracownik może:

 • kontynuować pracę w danym zakładzie,
 • złożyć wypowiedzenie umowy i zaproponować pracodawcy zawarcie nowej umowy na innych warunkach – z określeniem innego miejsca pracy. 

Takie wypowiedzenie umowy przez pracownika jest wypowiedzeniem definitywnym. Inaczej wygląda ta sama sytuacja z perspektywy pracodawcy, który może wręczyć pracownikowi tak zwane wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie zmieniające odrzuca obowiązujące warunki pracy i przedstawia warunki nowe. Zmiany wprowadzane są w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy.

Jeśli pracownik nie wyraża na nie zgody, powinien do połowy okresu wypowiedzenia przedstawić pracodawcy swoją pisemną odmowę.

Jeśli tego nie uczyni, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane przez pracodawcę warunki pracy. Gdy pracownik odrzuca wypowiedzenie zmieniające, jego umowa o pracę rozwiązuje się całkowicie po upływie okresu wypowiedzenia.

Warto wspomnieć też o tym, że pracodawca może delegować pracownika do pracy w innym zakładzie na okres nieprzekraczający rocznie 3 miesięcy (łącznie), o ile jest to uzasadnione – nie potrzebuje do tego zgody podwładnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przeniesienie-blizej-miejsca-zamieszkania-wzor
Wniosek o przeniesienie bliżej miejsca zamieszkania - wzór
17