Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę – wzór PDF

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę? Kolizja drogowa nie zawsze musi wiązać się z koniecznością wzywania na miejsce policji i zaangażowania w sprawę ubezpieczyciela.

Jeśli w wyniku stłuczki doszło jedynie do drobnych zarysowań karoserii czy niewielkiej wgniotki, strony mogą dogadać się w sprawie pokrycia szkody z kieszeni sprawcy.

Przyjmując pieniądze za szkodę, zawsze warto sporządzić jednak odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej, aby udokumentować chęć polubownego załatwienia sprawy. Oświadczenie takie pełni rolę dowodową i skutecznie zabezpiecza interesy obu stron. Jak powinno wyglądać prawidłowe oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kiedy warto dogadać się ze sprawcą kolizji?

Oświadczenie zapłaty za szkodę sporządzane jest najczęściej po drobnej stłuczce, na przykład na parkingu. Kiedy szkody są niewielkie, a sytuacja nie jest skomplikowana, nie ma potrzeby wzywania policji na miejsce zdarzenia.

Poszkodowany i sprawca zdarzenia mogą dogadać się w sprawie pokrycia kosztów usunięcia szkody, którą jest zwykle zarysowanie, wgniotka czy pęknięta lampa. 

Tak naprawdę strony mają przed sobą dwa rozwiązania:

 1. Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji i wystąpienie do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów naprawy pojazdu z polisy OC sprawcy zdarzenia  – bez angażowania policji. 
 2. Prywatne rozliczenie kosztów naprawy, czyli spisanie oświadczenia i rozliczenie się w formie gotówkowej, bez zaangażowania w sprawę ubezpieczyciela i policji.

Pierwsze rozwiązanie wielu osobom wydaje się bezpieczniejsze, ale to drugą opcję kierowcy wybierają nawet częściej, ponieważ jest ona niezwykle korzystna zarówno dla sprawcy, jak i dla poszkodowanego.

Dlaczego?

 • Po pierwsze, nie informując ubezpieczyciela o kolizji – sprawca zachowuje dobrą historię kierowcy i prawo do zniżek – jego składki na polisę OC nie ulegają podwyższeniu.
 • Po drugie, informacje o szkodzie nie trafiają do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co również jest korzystne dla sprawcy.
 • Po trzecie, korzysta też poszkodowany, który od razu otrzymuje pieniądze na naprawę pojazdu – ubezpieczyciel może wypłacić je w terminie do 30 dni.

Polubowne załatwienie sprawy, bez angażowania w nią firmy ubezpieczeniowej, wcale nie musi wiązać się dla poszkodowanego z większym ryzykiem.

Jeśli tylko strony dopilnują odpowiedniego udokumentowania swojego porozumienia, czyli spiszą oświadczenie przekazania pieniędzy po kolizji, które pełni rolę dowodową i chroni interes obu stron. 

Kiedy nie wolno lub nie warto przyjmować gotówki za szkodę?

Oświadczenie o przyjęciu zadośćuczynienia od sprawcy kolizji warto sporządzić w sytuacji, kiedy przyjęcie takich pieniędzy jest dobrą i bezpieczną opcją dla poszkodowanego. Nie zawsze jednak należy decydować się na takie porozumienie.

W niektórych przypadkach kierowcy powinni wezwać na miejsce zdarzenia policję lub zaangażować w sprawę ubezpieczyciela. Wszystko zależy przede wszystkim od wielkości szkody i okoliczności danej sytuacji. 

Polubowne załatwienie sprawy bez wzywania policji nie wchodzi w grę, jeśli w wyniku kolizji kierowcy lub pasażerowie ponieśli szkodę na zdrowiu (skutki takiej szkody mogą ujawnić się z czasem, a leczenie czy rehabilitacja często okazują się bardzo kosztowne).

Siłą rzeczy takiego porozumienia nie można zawrzeć też z kierowcą, który ucieknie z miejsca zdarzenia. Lepiej nie decydować się też na pokrycie kosztów naprawy w gotówce, jeśli szkody są rozległe i trudne do wycenienia.

W takim przypadku korzystniej jest natomiast umówić się na rozliczenie kosztów naprawy dopiero po dokonaniu oględzin pojazdu przez mechanika czy rzeczoznawcę.

W przeciwnym razie może okazać się, że koszty naprawy będą znacząco wyższe niż przewidywane lub – co gorsza – wyjdą na jaw dodatkowe wady ukryte. 

Nie można zawrzeć porozumienia ze sprawcą kolizji także w następujących okolicznościach:

 • strony nie są w stanie dogadać się co do kwestii przebiegu zdarzenia,
 • strony nie są zgodne co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie,
 • sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • na skutek zdarzenia doszło do uszkodzenia mienia należącego do osób trzecich,
 • sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC,
 • sprawca zdarzenia odmawia okazania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu lub dokumentu tożsamości. 

W tych przypadkach na miejsce kolizji zawsze należy wezwać policję. 

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu pieniędzy od sprawcy kolizji?

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za kolizje powinno dobrze zabezpieczać interesy obu stron, czyli zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy.

Dobrze opracowany dokument będzie pełnił rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu w przyszłości.

Warto zadbać więc o sporządzenie takiego oświadczenia w formie pisemnej – najlepiej mieć pod ręką gotowy do wypełnienia wydrukowany wzór takiego oświadczenia, który wystarczy później wypełnić i podpisać.

Po stłuczce strony mogą być bowiem zbyt zestresowane, aby sporządzić pismo, które uwzględnia wszystkie istotne elementy. 

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy od sprawcy kolizji musi zawierać natomiast:

 • dokładne informacje o zdarzeniu: data, godzina, miejsce, opis lokalizacji,
 • dane uczestników zdarzenia, w tym numery PESEL, numery dokumentów tożsamości, dane kontaktowe,
 • informację o tym, kto spowodował kolizję,
 • opis przebiegu zdarzenia,
 • informacje o polisach ubezpieczeniowych uczestników zdarzenia,
 • informacje o pojazdach biorących udział w zdarzeniu: marka, model, numer rejestracyjny,
 • informacje o świadkach zdarzenia z danymi personalnymi i danymi do kontaktu,
 • informację o wysokości ustalonego odszkodowania i sposobie uregulowania zobowiązania: gotówka lub przelew – wtedy numer rachunku do przelewu oraz termin zapłaty,
 • podpisy stron.

Aby oświadczenie o przekazaniu pieniędzy za szkodę w pełni chroniło również interes sprawcy zdarzenia, w piśmie można uwzględnić też oświadczenie poszkodowanego o zrzeczeniu się dalszych roszczeń.

Dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla sprawcy, a drugi dla poszkodowanego. 

Po kolizji warto przygotować i zachować także:

 • rysunek obrazujący przebieg i miejsce zdarzenia,
 • zdjęcia uszkodzeń,
 • nagrania ze zdarzenia (z wideorejestratora).

Na zakończenie

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest dokumentem, w którym kierowca, który spowodował wypadek lub kolizję drogową, informuje o okolicznościach zdarzenia. Oświadczenie sprawcy szkody zawiera zwykle informacje o:

 • sposobie, w jaki doszło do kolizji,
 • danych pojazdów, które w niej uczestniczyły,
 • danych kierowców aut biorących udział w zdarzeniu,
 • formie zadośćuczynienia i jego wysokości.

Oświadczenie o pokryciu kosztów naprawy auta z własnej kieszeni niesie za sobą wiele korzyści dla obu stron (poszkodowanego i sprawcy) i naprawdę warto takie rozwiązanie wziąć pod uwagę.

Sprawca kolizji nie straci wtedy zniżki na OC i/lub AC, nie znajdzie się w bazie ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, a poszkodowany od razu dostanie pieniądze na naprawę auta, nie musząc czekać na dopełnienie wszystkich formalności przez firmę ubezpieczeniową.

Natomiast w przypadku zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela, sprawca kolizji poniesie konsekwencje finansowe w postaci zwiększenia składki za polisę OC (składka może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych).

1 opinia dla Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę – wzór PDF

 1. Kamil Cegielski

  jestem zadowolony z jakości pisma, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-o-przyjeciu-pieniedzy-za-szkode-wzor-pdf-doc
Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę - wzór PDF
17