Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia? Komornik, który zajmuje wynagrodzenie dłużnika, przesyła odpowiednią informację zarówno do osoby zadłużonej, jak i do jej pracodawcy.

Otrzymanie takiego zawiadomienia zobowiązuje pracodawcę do udzielenia odpowiedzi na pismo od komornika. Zgodnie z przepisami, w odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia musi znaleźć się kilka niezbędnych elementów formalnych.

Co ważne, odpowiedź jest obowiązkowa bez względu na to, czy da się zająć wynagrodzenie dłużnika, czy nie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak powinna wyglądać odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia?

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia musi przyjmować formę pisemną. Na jej sporządzenie pracodawca ma 7 dni. W treści pisma należy przedstawić zestawienie wynagrodzenia dłużnika za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc osobno.

Konieczne jest też podanie, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie pracodawca przekaże komornikowi lub wierzycielowi. Obliczeniem tej kwoty zajmuje się sam przełożony, który musi przestrzegać w tym zakresie przepisów chroniących dłużnika.

Co ważne, jeśli istnieją przeszkody do wypłacenia zajętego wynagrodzenia, pracodawca musi napisać o rodzaju tych przeszkód, zwłaszcza jeśli inne osoby roszczą sobie prawa do wynagrodzenia dłużnika lub gdy toczy się o nie sprawa w sądzie.

Jeśli więc istnieją przeszkody uniemożliwiające zajęcie, należy przygotować pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia. Warto pamiętać, że w piśmie trzeba odnieść się do wszystkich zapytań ze strony komornika oraz zastosować się do wszystkich jego zaleceń.

Co grozi za brak odpowiedzi na zajęcie komornicze?

Nie każdy pracodawca ma świadomość, że musi udzielić odpowiedzi na zawiadomienie od komornika o zajęciu wynagrodzenia. Nawet jeśli zgodnie z przepisami nie można zająć takiego wynagrodzenia, należy poinformować o tym komornika na piśmie, przestrzegając obowiązującego terminu 7 dni.

Brak odpowiedzi na pismo od komornika skutkuje ukaraniem pracodawcy wysoką karą grzywny. 

1 opinia dla Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia – wzór

  1. Mariusz Kabała

    dokument sporządzony przejrzyście, zawiera wszystkie potrzebne dane

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor
Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia - wzór
17