Wniosek do komornika o alimenty wzór

17 

Zobowiązany uchylający się od płacenia alimentów to dosyć częste zjawisko. Jednak uprawniony do alimentów nie jest w takiej sytuacji bezradny.

Jeśli uzyska tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, może wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i ściągnięcie zaległych lub bieżących alimentów. W jaki sposób składa się wniosek do komornika o alimenty?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wniosek egzekucyjny w sprawie alimentów – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy można złożyć wniosek do komornika o alimenty?

Rodzice mają obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka. Jeśli jedno z nich uchyla się od płacenia na dziecko, drugie może udać się do komornika, aby ten wyegzekwował świadczenie z majątku zobowiązanego do alimentacji.

Jednak zanim uprawniony zgłosi się do kancelarii komorniczej, musi uzyskać postanowienie sądowe w sprawie alimentów – tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności, niezbędny do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Najpierw sprawa trafia zatem do sądu. Pozew o alimenty składa się wraz z następującymi dokumentami:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o wysokości zarobków zobowiązanego,
 • koszt miesięcznego utrzymania dziecka i dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka (rachunki za odzież, książki, przedszkole czy żłobek, leki, wizyty u lekarza i tak dalej).

Pozew o alimenty można złożyć zarówno przy rozwodzie, jak i w przypadku, kiedy związek rodziców nie był prawnie zalegalizowany. Wtedy do wniosku o alimenty dołącza się oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo.

Po uzyskaniu wyroku w sprawie alimentów wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej uprawniony może udać się do komornika alimentacyjnego. Komornik rozpocznie wtedy procedurę ściągnięcia od dłużnika należności.

Po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona może złożyć wniosek o ściągnięcie należności alimentacyjnych przez komornika już po jednym dniu opóźnienia. Zobowiązany powinien więc płacić alimenty terminowo – pod uwagę brany jest termin wpłynięcia środków, a nie termin dokonania przelewu.

Komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji podejmuje pierwsze czynności w tym kierunku w ciągu kilku dni. Warto pamiętać więc, że jeśli w tym czasie dłużnik ureguluje zobowiązanie, wniosek należy wycofać.

Jak złożyć wniosek do komornika o alimenty?

Aby złożyć wniosek do komornika o alimenty, trzeba posiadać wspomniany już tytuł egzekucyjny, czyli orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Może to być wyrok, ale też ugoda czy akt notarialny, z którego wynika zobowiązanie. Klauzula wykonalności jest pieczęcią sądową, która potwierdza, że zobowiązanie podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

Jeśli alimenty nie zostały orzeczone przez sąd, ale ustalone w pozasądowej ugodzie alimentacyjnej, uprawniony musi uzyskać jej sądowe potwierdzenie. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody. Takie zatwierdzenie ma wskazać, że umowa jest zgodna z prawem. Zatwierdzona ugoda będzie równie ważna w świetle prawa, co wyrok sądowy.

Posiadając tytuł wykonawczy, uprawniony może złożyć wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. Postępowaniem egzekucyjnym w sprawie alimentów będzie kierował bezpośrednio wierzyciel, czyli uprawniony do alimentów lub jego przedstawiciel ustawowy, w przypadku osób małoletnich.

Warto pamiętać, że uprawniony może złożyć zarówno wniosek do komornika o zaległe alimenty, jak i o alimenty bieżące, wymagalne w przyszłości. W trybie postępowania egzekucyjnego można ściągnąć ze zobowiązanego jedynie alimenty, z zapłatą których zalega dłużnik – wystarczy jeden dzień zwłoki.

Jak szybko działa komornik w sprawie alimentów

Po wniesieniu wniosku o alimenty do komornika organ egzekucyjny podejmuje pierwsze czynności w sprawie w ciągu kilku dni. Jego zadaniem jest między innymi ustalenie majątku dłużnika.

Najprościej postępowanie egzekucyjne prowadzi się z rachunku bankowego dłużnika lub z jego wynagrodzenia za pracę. Jeśli komornik zajmie wynagrodzenie za pracę dłużnika, ma obowiązek przekazać wyegzekwowane pieniądze na konto osoby uprawnionej w terminie 4 dni.

Należy mieć więc na uwadze, że uprawniony nie otrzyma świadczenia w tym samym dniu, w którym pieniądze zostaną potrącone z wynagrodzenia zobowiązanego do alimentacji. Komornik ma bowiem 4 dni na rozksięgowanie i przesłanie alimentów po tym, jak sam otrzyma je od zakładu pracy dłużnika, co również odbywa się zwykle po 1-3 dniach od nadania przelewu.

Jak napisać wniosek o alimenty do komornika?

Wniosek o alimenty do komornika to pismo, w którym nie może zabraknąć kilku niezbędnych elementów. Kluczowe informacje, które we wniosku musi zawrzeć uprawniony lub jego przedstawiciel to:

 • oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego,
 • wskazanie numeru rachunku do przelewu wyegzekwowanych środków,
 • wskazanie kwot, które mają być egzekwowane,
 • wskazanie sposobów prowadzenia egzekucji.

Wniosek o egzekucję alimentów powinien zawierać jak najwięcej informacji o samym dłużniku. Ma to na celu ułatwienie komornikowi ustalenia majątku dłużnika. W piśmie warto uwzględnić więc między innymi:

 • dane dłużnika,
 • adres zamieszkania dłużnika,
 • numer PESEL dłużnika,
 • adres miejsca pracy dłużnika,
 • informacje o posiadanych nieruchomościach, dochodach czy kontach bankowych dłużnika.

Problematyczne dla powoda bywa również wskazanie wartości egzekucji. Należy wiedzieć więc, że jest to suma alimentów za cały rok – kwotę alimentów miesięcznych trzeba pomnożyć przez 12. Jeśli dłużnik dokonał już jakichś płatności z tytułu alimentów, informacje na ten temat należy uwzględnić we wniosku.

Kiedy dojdzie bowiem do sytuacji, w której komornik ściągnie z dłużnika zbyt wysoką kwotę alimentów, wierzyciel zostanie zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych środków.

Czy wniosek o alimenty do komornika jest odpłatny?

Wniosek o alimenty do komornika jest zasadniczo nieodpłatny. Jeśli organ egzekucyjny zmuszony będzie poszukiwać majątku dłużnika, może zgłosić się do wierzyciela o uiszczenie opłat za niezbędne czynności.

Później jednak – kiedy egzekucja okaże się skuteczna – komornik zwraca poniesione przez wierzyciela koszty, odbierając je od dłużnika.

Na koniec

Ściągnięcie alimentów od dłużnika nie jest wcale prostym zadaniem.

Aby móc zająć majątek dłużnika w postaci wynagrodzenia za pracę, lub środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym itp. najpierw należy postarać się o uzyskanie tytułu wykonawczego, czyli wyroku stwierdzającego zasądzenie alimentów bowiem nie da się wyegzekwować alimentów, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

Nadanie klauzuli wykonalności jest zatem kluczowym krokiem!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek do komornika o alimenty wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-do-komornika-o-alimenty-wzor
Wniosek do komornika o alimenty wzór
17