Wniosek egzekucyjny alimenty – wzór DOC – PDF

17 

Jak napisać wniosek egzekucyjny o alimenty? Zobowiązany do alimentacji ma obowiązek przelewać co miesiąc ustaloną kwotę świadczenia na konto uprawnionego do alimentów. Często jest jednak tak, że po pewnym czasie zaczyna uchylać się od tego obowiązku – nie płaci alimentów w terminie lub płaci je w zbyt niskiej kwocie.

W takiej sytuacji uprawniony lub jego pełnomocnik może wnieść wniosek do komornika o alimenty, aby doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jak sporządzić takie pismo i co jeszcze należy przygotować, aby komornik ściągnął należne alimenty od dłużnika?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wniosek egzekucyjny w sprawie alimentów – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Tytuł wykonawczy

Wniosek o alimenty do komornika będzie bezskuteczny bez tytułu wykonawczego, czyli bez wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności. Taka klauzula to potwierdzenie, że wyrok jest prawomocny i może być podstawą egzekucji komorniczej. W praktyce jest to po prostu pieczątka sądowa.

Klauzulę wykonalności może otrzymać wyrok alimentacyjny wydany po zakończeniu postępowania o alimenty. Jeśli uprawniony posiada taki wyrok, musi złożyć go w sądzie rejonowym wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności zobowiązuje wszystkie osoby, urzędy i organy do pomocy w jego realizacji.

Jednak taką klauzulę może otrzymać nie tylko wyrok sądowy, ale również inne dokumenty, z których wynika obowiązek alimentacji, na przykład ugoda alimentacyjna. Ugodę zawartą pozasądowo, nawet przed notariuszem czy mediatorem, należy wnieść do sądu celem uzyskania zatwierdzenia.

Wniosek o zatwierdzenie ugody ma doprowadzić do wykazania, że jest ona zgodna z prawem. Zatwierdzenie ugody przez sąd sprawia, że dokument nabiera takiej samej mocy prawnej jak wyrok w sprawie alimentów.

Posiadając tytuł wykonawczy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, uprawniony może przygotować wniosek egzekucyjny do komornika o alimenty.

Jak napisać wniosek do komornika o alimenty?

Wniosek o egzekucję alimentów składa się nieodpłatnie do komornika sądowego. Sporządzając taki dokument, należy pamiętać, że to wierzyciel, czyli osoba uprawniona do alimentów decyduje o sposobie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, tj. o czynnościach podejmowanych na jej wniosek przez komornika. Pismo powinno uwzględniać zatem między innymi:

  • oznaczenie danych stron postępowania
  • numer rachunku bankowego wierzyciela,
  • oznaczenie kwot, które mają być egzekwowane przez komornika,
  • wskazanie sposobów prowadzenia egzekucji.

Wniosek do komornika o zaległe alimenty musi wskazywać całą kwotę alimentów w ujęciu rocznym. Jeśli dłużnik uregulował część płatności, należy rozliczyć je we wniosku, ponieważ komornik nie powinien ściągać z dłużnika sum przekraczających kwotę jego zobowiązania – wierzyciel byłby zobligowany do zwrotu różnicy tych kwot.

Poza tym wniosek egzekucyjny o alimenty powinien zawierać jak najwięcej informacji o samym dłużniku, co ma na celu ułatwienie pracy komornika, a konkretnie przyspieszenie procesu ustalenia majątku zobowiązanego do alimentacji. W piśmie dobrze jest podać zatem na przykład:

  • numer PESEL dłużnika,
  • numer NIP dłużnika,
  • numer rachunku bankowego dłużnika,
  • adres miejsca pracy dłużnika,
  • adresy posiadanych przez dłużnika nieruchomości, itd.

Postępowanie egzekucyjne

Wniosek do komornika o alimenty uprawniony może wnieść już po jednym dniu zwłoki w zapłacie. Po złożeniu odpowiedniego pisma wraz z tytułem wykonawczym organ egzekucyjny rozpocznie postępowanie, które ma na celu ściągnięcie długu ze zobowiązanego do alimentacji.

Alimenty bieżące oraz zaległe wskazane przez wierzyciela mogą zostać ściągnięte z dłużnika nawet w sytuacji, kiedy nie zna on stanu majątkowego zobowiązanego. W takim przypadku zadaniem komornika będzie zdobycie informacji o miejscu pracy, miejscu zamieszkania czy o zarobkach dłużnika.

W tym procesie komornik może skorzystać z pomocy policji czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od urzędników ZUS komornik dowie się między innymi, czy dłużnik podlega ubezpieczeniom społecznym oraz kto jest płatnikiem jego składek. Natomiast znając pracodawcę dłużnika, może zająć jego wynagrodzenie za pracę.

Komornik ma prawo zająć określoną część wynagrodzenia za pracę dłużnika – w przypadku alimentów jest to 60% wynagrodzenia brutto. Organ będzie pobierał część płacy zobowiązanego aż do momentu całkowitego pokrycia długu.

W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych nie stosuje się przepisów dotyczących kwoty wolnej od potrąceń z rachunków bankowych. Komornik sądowy może zająć więc wszystkie środki z rachunku bankowego dłużnika lub innych praw majątkowych dłużnika.

Przestępstwo niealimentacji

Warto pamiętać, że chociaż z komornika można zrezygnować, to zaległe alimenty nie ulegają umorzeniu. Jeśli więc zobowiązany do płacenia alimentów ponownie zacznie uchylać się od tego obowiązku, uprawniony może kolejny raz wystąpić z wnioskiem o alimenty do komornika lub zgłosić na policję lub do prokuratury przestępstwo niealimentacji.

O takim przestępstwie mówi się w sytuacji, kiedy zobowiązany do płacenia alimentów zalega z płatnościami za trzy okresy płatności, na przykład trzy miesiące. Również w tym przypadku uprawniony potrzebuje dokumentu, z którego wynika obowiązek alimentacji – wyroku sądowego czy ugody zatwierdzonej przez sąd.

Czy egzekucja alimentów jest płatna?

W postępowaniu alimentacyjnym wierzyciel, czyli uprawniony do alimentów, nie ponosi żadnych kosztów egzekucyjnych. Wniosek do komornika wnosi więc bezpłatnie.

Ewentualnymi opłatami związanymi z prowadzonym postępowaniem obciąża się dłużnika, zatem nawet jeśli wierzyciel będzie musiał zapłacić za wykonanie jakichkolwiek czynności komornikowi, później odzyska wpłacone środki w ramach skutecznej egzekucji z majątku dłużnika.

Wybór komornika

Wierzyciel może wybrać, którego komornika poprosi o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Komornicy działają w obrębie stałych rewirów, ale nie oznacza to, że wierzyciel nie może wybrać komornika spoza swojego obszaru.

Listę komorników sądowych można znaleźć na stronie wybranego sądu rejonowego.

Korzystny jest natomiast wybór komornika, który ma siedzibę niedaleko miejsca zamieszkania dłużnika – pozwala to obniżyć koszty czynności podejmowanych w celu ustalenia jego majątku.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek egzekucyjny alimenty – wzór DOC – PDF”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-egzekucyjny-alimenty-wzor-doc-pdf
Wniosek egzekucyjny alimenty - wzór DOC - PDF
17