Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika, odpowiednie pismo w tej sprawie kieruje zarówno do osoby zadłużonej, jak i do jej pracodawcy. Takie pismo zobowiązuje pracodawcę do sporządzenia dokumentu, w którym przedstawi on zestawienie zarobków dłużnika za okres ostatnich trzech miesięcy.

Odpowiedź na pismo jest obowiązkowa, pracodawca ma na na jej przygotowanie jedynie 7 dni. Jeśli pracownik już nie pracuje lub z innych powodów nie można zająć jego wynagrodzenia za pracę, pracodawca nadal zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na pismo od komornika.

Zignorowanie zawiadomienia może skutkować ukaraniem pracodawcy wysoką grzywną. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika, że pracownik już nie pracuje, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia dłużnika

Jak zostało wspomniane, odpowiedź na pismo od komornika dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika jest obowiązkowa, co wynika bezpośrednio z przepisów.

Te same przepisy mówią również o tygodniowym terminie na udzielenie takiej odpowiedzi oraz o tym, co powinno zostać w niej uwzględnione. Pracodawca powinien udzielić komornikowi informacji na temat wysokości składników periodycznego wynagrodzenia za pracę dłużnika za okres trzech miesięcy przed zajęciem (za każdy miesiąc oddzielnie).

Ma też obowiązek samodzielnie obliczyć kwotę zajęcia na podstawie przepisów i z uwzględnieniem ewentualnej kwoty wolnej oraz wskazać termin przekazywania zajętego wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi.

Obowiązkiem pracodawcy jest też informowanie komornika o istnieniu przeszkód uniemożliwiających zajęcie wynagrodzenia, takich jak roszczenia innych osób, czy skierowanie egzekucji do zajętego wynagrodzenia przez innych wierzycieli.

Jeśli dłużnik już nie pracuje lub jest na okresie wypowiedzenia, pracodawca sporządza pismo do komornika że pracownik już nie pracuje – nie może zignorować bowiem obowiązku odpowiedzi na pismo komornicze. 

Przekazanie informacji o zadłużeniu

Czasami dłużnik zmienia pracę, licząc na to, że komornik nie dowie się o jego nowym pracodawcy. Tymczasem pracodawca ma obowiązek ustawowy wpisania informacji o egzekucji komorniczej z wynagrodzenia w świadectwie pracy pracownika.

Oznacza to, że taka informacja będzie dostępna dla każdej kolejnej firmy, w której dłużnik zechce się zatrudnić.

1 opinia dla Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje – wzór

  1. Grzegorz Chabryk

    wzór dokumentu napisany zadowalająco

    • Grzegorz Szwaciński

      Dziękuję Grzegorz!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor
Pismo do komornika że pracownik już nie pracuje - wzór
17