Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

(1 opinia klienta)

17 

Osoba dziedzicząca spadek, w skład którego wchodzi nieruchomość, ma przed sobą wiele obowiązkowych formalność, a jedną z nich jest ujawnienie przejścia prawa własności w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Niedopełnienie takiego obowiązku wiąże się z wysoką karą finansową – nawet do 10 000 zł. Co więcej, brak odpowiedniego wpisu do KW uniemożliwia ewentualną sprzedaż nieruchomości. Jak złożyć więc wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wpis spadkobierców do księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Na jakiej podstawie składa się wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

Podstawą złożenia wniosku o wpis spadkobierców do księgi wieczystej jest orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusz. To spadkobiercy decydują o tym, w jaki sposób dziedziczenie zostanie potwierdzone.

W obu przypadkach konieczne jest jednak ujawnienie prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej, co nie nastąpi z urzędu, a jedynie na wniosek spadkobiercy. Warto pamiętać, że chociaż zarówno sąd, jak i notariusz zawiadamiają sąd wieczystoksięgowy odpowiednio o:

  • wydanym orzeczeniu sądu po stwierdzeniu prawomocności postanowienia spadkowego,
  • przygotowanym i zarejestrowanym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia,

to na podstawie otrzymanych informacji sąd wieczystoksięgowy nie dokonuje wpisu do księgi wieczystej, a jedynie wpisuje do KW ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości w związku z przejściem praw przysługujących spadkodawcy na rzecz spadkobierców.

Ostrzeżenie to nie jest jednak wpisem, nie wpływa na prawo własności i wymaga od spadkobiercy złożenia wniosku o wpis bez zbędnej zwłoki.

Jaka jest kara za brak wniosku o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

Spadkobierca ma obowiązek ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej “bez zbędnej zwłoki”. Oznacza to, że powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ujawnienie swojego prawa własności w księdze wieczystej pod rygorem ukarania go karą grzywny w kwocie od 500 do 10 000 zł.

Warto wspomnieć przy tym, że nałożona przez sąd kara może zostać umorzona na wniosek ukaranego, jeśli dopełni on swoich obowiązków.

Jakie elementy zawiera wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej wnosi się na formularzu urzędowym. Dokument składa się z czterech stron i uwzględnia między innymi oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest kierowany, oznaczenie księgi wieczystej danej nieruchomości, treść żądania, czyli żądanie ujawnienia prawa własności na rzecz spadkobiercy.

We wniosku trzeba wymienić wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym na podstawie orzeczenia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia, określając przy tym ich udziały w prawie własności.

Wniosek wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy, ewentualnie również jego pełnomocnika. Załącznikiem do wniosku jest wspomniany już dokument: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. 

1 opinia dla Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

  1. Marcin Majchrzak

    Jestem zadowolony z otrzymanego wzoru wniosku.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor
Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR
17