Wzór wypełnionego wniosku KW-WPIS zmiana nazwiska

(1 opinia klienta)

17 

Przyczyną zmiany nazwiska jest najczęściej zawarcie związku małżeńskiego lub rozwód. Osoba, która posiada majątek w postaci nieruchomości z chwilą zawarcia małżeństwa lub z chwilą rozwodu (i zmiany nazwiska) powinna pamiętać nie tylko o tym, aby wymienić swój dowód osobisty, ale również o tym, aby zmienić nazwisko w księdze wieczystej prowadzonej dla posiadanej nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Takiego ujawnienia dokonuje się za pomocą wypełnionego formularza KW-WPIS. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy przyładowy – gotowy do wypełnienia wzór wniosku KW-WPIS o zmianę nazwiska, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Aby zmienić nazwisko właściciela nieruchomości w księdze wieczystej, należy uzyskać odpis zupełny aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie złożyć wniosek o zmianę nazwiska na formularzu KW-WPIS w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca prowadzenia księgi wieczystej.

Odpis zupełny aktu małżeństwa zawiera w swojej treści nie tylko dane aktualne w chwili sporządzenia aktu, ale także informacje o późniejszych zmianach, w tym informacje o zmianie nazwiska. Dokument można uzyskać osobiście w urzędzie, listownie lub przez internet. 

Jak przygotować wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej?

Wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej składa się na urzędowym formularzu KW-WPIS. Dokument należy kierować do sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych właściwego ze względu na miejsce prowadzenia księgi wieczystej.

Formularz trzeba wypełnić drukowanymi literami, bez skreśleń czy poprawek, zgodnie z opisem pól. Druk powinien uwzględniać odpowiednie oznaczenie sądu rejonowego, a także numer księgi wieczystej.

W rubryce oznaczonej jako treść żądania, należy ująć żądanie dokonania wpisu właściciela lub współwłaściciela, a dokładnie żądanie zmiany nazwiska z “x” na “y”, wraz z określeniem przyczyny dokonania takiej zmiany.

Co ważne, w rubryce dane wnioskodawcy należy ująć już nowe dane osobowe, zgodne z dołączonym do wniosku aktem małżeństwa. W wykazie dokumentów dołączanych do wniosku trzeba podać także nazwę dokumentu, z którego wynika zmiana nazwiska.

Wniosek musi zostać podpisany. Ostatnim załącznikiem do dokumentu jest dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Opłatę sądową można wnieść na konto wydziału ksiąg wieczystych lub dokonać opłaty sądowej e-znakiem sądowym zakupionym za pośrednictwem strony internetowej.

Czy zmiana nazwiska w księdze wieczystej jest obowiązkowa?

Każda osoba, która widnieje jako właściciel w księdze wieczystej ma obowiązek niezwłocznego ujawnienia nowego nazwiska w księdze prowadzonej dla posiadanej nieruchomości.

Zmiana tego typu powoduje bowiem niezgodność stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Zgodnie z przepisami, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku ujawnienia swego prawa w księdze wieczyste lub na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

Poza tym nieujawnianie zmiany nazwiska w księdze może w przyszłości doprowadzić do komplikacji opóźniających transakcję ewentualnej sprzedaży nieruchomości. 

1 opinia dla Wzór wypełnionego wniosku KW-WPIS zmiana nazwiska

  1. Marecki

    Polecam, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wypelnionego-wniosku-kw-wpis-zmiana-nazwiska
Wzór wypełnionego wniosku KW-WPIS zmiana nazwiska
17