Wypowiedzenie umowy Eden Springs – wzór

17 

Eden Springs to dystrybutor wody, z którym można wypowiedzieć umowę na zasadach w niej określonych. Zasadniczo, umowę z dostawcą da się rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy Eden Springs zawsze musi jednak nastąpić na piśmie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia umowy Eden Springs – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak rozwiązać umowę z Eden Springs?

Zgodnie z zapisami umowy, kontrakt zawarty na dostawę wody Eden Springs może zostać wypowiedziany przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia. W tym czasie klient musi odbierać wodę na dotychczasowych zasadach.

Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia może mieć miejsce w każdym czasie. Nieco inaczej wygląda kwestia rozwiązania kontraktu w trybie natychmiastowym. Klient może wypowiedzieć umowę w taki sposób jedynie w razie rażącego naruszenia podstawowych obowiązków przez dostawcę.

Zgodnie z postanowieniami umowy powinien jednak uprzednio wezwać firmę – pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia – do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem dodatkowego terminu na jego wykonanie nie krótszego niż 7 dni.

Jak napisać wypowiedzenie umowy Eden Springs?

Ponieważ wypowiedzenie umowy zawsze przygotowuje się na piśmie, do sporządzenia takiego dokumentu warto wykorzystać gotowy wzór wypowiedzenia umowy Eden Springs, który zawiera między innymi oznaczenie umowy, dane klienta, czy termin wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że przykładowe wypowiedzenie umowy Eden Springs może mieć skutek natychmiastowy lub następujący po upływie okresu wypowiedzenia. W każdym przypadku klient ma obowiązek – nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontraktu – zwrócić firmie posiadane urządzenia i butle w stanie niepogorszonym.

Za każdy brakujący przedmiot może bowiem zostać obciążony karą umowną. Poza tym, firma zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty odszkodowania za straty przewyższające ustalone w umowie kary pieniężne.

Wypowiedzenie umowy jest skuteczne w momencie dostarczenia go drugiej stronie tak, że ta mogła zapoznać się z jego treścią, dlatego pismo w sprawie wypowiedzenia umowy Eden Springs najlepiej dostarczyć listem poleconym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypowiedzenie umowy Eden Springs – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wypowiedzenie-umowy-eden-springs-wzor
Wypowiedzenie umowy Eden Springs - wzór
17