Wypowiedzenie umowy na dostawę wody EDEN – wzór

17 

Umowy na dostawy wody EDEN zawierane są na okres 12, 24 lub 36 miesięcy, a po tym czasie zostają automatycznie przedłużone na czas nieokreślony. Umowę na dostawy wody można wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Jak napisać wypowiedzenie umowy na dostawę wody EDEN?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia umowy na dostawę wody EDEN – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na jakich zasadach można rozwiązać umowę na dostawę wody EDEN?

Umowa na dostawę wody EDEN, jak każda inna umowa może zostać wypowiedziana zarówno w przypadku, gdy jest umową terminową, jak i w przypadku zawarcia jej na czas nieokreślony.

Co ważne, umowę terminową można wypowiedzieć w trybie natychmiastowym jednak tylko w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny do jej rozwiązania – gdy strona nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków.

Umowa na dostawy wody przewiduje także możliwość jej rozwiązania (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku zmiany kosztów dostaw i braku zgody klienta na wprowadzane modyfikacje.

Najczęściej jednak wzór wypowiedzenia umowy na dostawę wody EDEN wykorzystywany jest do wypowiedzenia umowy bezterminowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi jeden miesiąc.

Jak napisać wypowiedzenie umowy na dostawę wody EDEN?

Wypowiedzenie umowy musi przyjmować formę pisemną. Druk wypowiedzenia umowy na dostawę wody EDEN SPRINGS uwzględnia między innymi takie elementy formalne, jak dane stron, oznaczenie umowy, czy termin rozwiązania kontraktu za wypowiedzeniem.

Dokument nie wymaga uzasadnienia podjętej decyzji. Warto pamiętać, że wypowiedzenie jest skuteczne w momencie dostarczenia oświadczenia woli stronie tak, aby ta mogła się z nim zapoznać. Pismo najlepiej jest więc wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Przed wypełnieniem przykładowego wzoru wypowiedzenia umowy na dostawę wody EDEN należy bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami tego kontraktu. Mówi on między innymi o tym, że klient ma obowiązek zwrócić firmie dostarczone urządzenia pod groźbą kary.

W przypadku utraty lub zniszczenia dystrybutora klient musi zapłacić firmie odszkodowanie w określonej kwocie (wartość urządzenia). 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypowiedzenie umowy na dostawę wody EDEN – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wypowiedzenie-umowy-na-dostawe-wody-eden-wzor
Wypowiedzenie umowy na dostawę wody EDEN - wzór
17