Wniosek o uchylenie dozoru policyjnego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru policyjnego? Dozór policyjny to jeden ze środków zapobiegawczych, stosowanych w sprawach karnych.  

Postanowienie o oddaniu podejrzanego pod dozór Policji wydaje prokurator. Natomiast na etapie postępowania sądowego postanowienie takie – już wobec oskarżonego – wydaje sąd. Czy można uchylić dozór policyjny? Jak tego dokonać i jak sporządzić pismo w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uchylenie dozoru policyjnego – który zakupisz poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest i na czym polega dozór policyjny?

Dozór policyjny jest środkiem zapobiegawczym, stosowanym w sprawach karnych wobec podejrzanych lub oskarżonych. Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego prokurator lub sąd przesłuchują podejrzanego, lub oskarżonego.

Organy mogą od tej czynności odstąpić, jeżeli przesłuchanie jest niemożliwe z powodu ukrywania się lub nieobecności w kraju podejrzanego/oskarżonego.

Oddany pod dozór policji przez prokuraturę lub sąd ma obowiązek stawiania się w jednostce policji z dokumentem tożsamości w ustalonych odstępach czasu.

dozór-policyjny-zakazy-obowiazki-oskarzonego-podejrzanego

Nakładając taki obowiązek na podejrzanego czy oskarżonego, sąd lub prokurator mogą zadecydować również o dodatkowych nakazach czy zakazach, np. o zakazie przebywania w określonych miejscach.

Najczęściej dozór policyjny polega na trzykrotnym stawiennictwie na komisariacie policji na przestrzeni tygodnia. Czasami jest to jeden raz w tygodniu lub jeden raz w miesiącu.

Jeśli podejrzany czy oskarżony nie stawi się na komisariacie, policja poinformuje o tym sąd lub prokuratora.

Takie zachowanie może doprowadzić do zastosowania wobec oskarżonego lub podejrzanego surowszych środków zapobiegawczych, jak chociażby tymczasowe aresztowanie. 

Kiedy stosuje się dozór policyjny?

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanego lub oskarżonego stosuje się w przypadku, kiedy zgromadzony materiał dowodowy w znacznym stopniu uprawdopodabnia, że dopuścił się on danego przestępstwa.

Nie inaczej jest w przypadku środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. 

Jeśli organ prowadzący postępowanie stwierdzi, że stosowanie dozoru policji zabezpieczy prawidłowy przebieg sprawy karnej, to podejmie decyzję w tej sprawie pod warunkiem, że dozór będzie wystarczającym środkiem zapobiegawczym.

Warto wspomnieć przy tym, że dozór policyjny jest jednym z łagodniejszych środków zapobiegawczych. Nie wiąże się bowiem z pozbawieniem wolności tak jak tymczasowe aresztowanie. 

Czy można uchylić dozór policji?

Dozór policji należy uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny będące podstawą zastosowania takiego środka zapobiegawczego lub gdy powstaną przyczyny uzasadniające uchylenie albo zmianę dozoru policyjnego (na inny środek zapobiegawczy).

Należy wiedzieć, że w każdym czasie podejrzany, oskarżony lub ich obrońca mogą wnieść wniosek o uchylenie dozoru policji lub o zmianę środka zapobiegawczego.

Pismo w takiej sprawie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 3 dni.

Na postanowienie sądu w sprawie zwolnienia z dozoru policyjnego oskarżonemu i obrońcy przysługuje zażalenie, jednak tylko wtedy, kiedy wniosek o zwolnienie z dozoru policyjnego został złożony po upływie minimum 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o oddaniu oskarżonego pod dozór policji. 

Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru policyjnego?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać wniosek o uchylenie dozoru policyjnego. Pismo tego typu, czyli zamiennie nazywany: wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego – ma wskazywać przede wszystkim powód, uzasadniający zaprzestanie stosowania dozoru policyjnego.

Podstawowym argumentem, który przemawia za uchyleniem dozoru, jest brak dowodów winy oskarżonego. Podobnie wygląda sprawa w przypadku stosowania innych środków zapobiegawczych. 

Wiosek można przygotować w oparciu o nasz druk – wniosek o uchylenie dozoru policyjnego PDF. Dokument pomaga uzasadnić wniosek, odwołując się między innymi do uciążliwości dozoru, na przykład w związku z obowiązkami rodzinnymi czy wykonywaną pracą. 

Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku ma ten podejrzany, wobec którego dozór stosowany był od dłuższego czasu, o ile przestrzegał on w tym okresie obowiązku stawiennictwa i nie utrudniał postępowania.

Zatem wniosek o uchylenie dozoru policyjnego powinien być przede wszystkim dobrze umotywowany. Nie bez znaczenia jest też ujęcie w nim wymaganych elementów formalnych, w czym pomoże gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uchylenie dozoru policyjnego.

W dokumencie należy podać między innymi oznaczenie sądu/prokuratury, dane oskarżonego/podejrzanego oraz sygnaturę akt sprawy. 

Zmiana środka zapobiegawczego

Zgodnie z treścią art. 254 Kodeksu postępowania karnego:

§  1. Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy.

2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.

3. Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów.

Należy wiedzieć, że dozór policyjny można znieść całkowicie, ale także zmienić jego częstotliwość, jeśli jest ona uciążliwa.

Również w tym przypadku zasadnym argumentem będzie między innymi utrudnienie wykonywania obowiązków zawodowych, połączone z ryzykiem utraty zatrudnienia, a tym samym utraty źródła dochodu rodziny.

Warto pamiętać, że chcąc uchylić dany środek zapobiegawczy, podejrzany czy oskarżony mogą zaproponować zastąpienie go innym środkiem zapobiegawczym, na przykład zastosowaniem zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu czy złożenie poręczenia majątkowego.

Pełny katalog środków zapobiegawczych uwzględnia:

  • tymczasowe aresztowanie,
  • poręczenie majątkowe,
  • poręczenie społeczne,
  • poręczenie osoby godnej zaufania,
  • dozór policji,
  • nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego,
  • zawieszenie w czynnościach,
  • zakaz opuszczania kraju.

Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego stronom postępowania karnego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych. Zażalenie składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie. Sąd rejonowy rozpoznaje zażalenie niezwłocznie.

Zsumowanie informacji

Wniosek o uchylenie dozoru należy dobrze uzasadnić, aby organ prowadzący postępowanie karne mógł zgodzić się na uchylenie dozoru Policji. Podpisany wniosek razem z załącznikami (jeśli jakieś są) należy złożyć w Sądzie Rejonowym.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz na samej górze strony.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o uchylenie dozoru policyjnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-uchylenie-dozoru-policyjnego-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o uchylenie dozoru policyjnego - wzór
17