Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się? Zakaz zbliżania to jeden ze środków zapobiegawczych. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego w takiej postaci może złożyć natomiast zarówno oskarżony, jak i jego obrońca, w każdym czasie.

Możliwe jest także wnioskowanie o zmianę zakazu zbliżania się na inny środek zapobiegawczy. Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się rozpatrywany jest przez organ prowadzący postępowanie, w ciągu 3 dni od jego wniesienia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Czym są środki zapobiegawcze?

Środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniu karnym mają na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a także zapobieżenie popełnieniu nowego przestępstwa przez oskarżonego lub podejrzanego.

Są nakładane na wskazaną osobę przez prokuratora lub sąd.

Środki zapobiegawcze to między innymi:

 • tymczasowe aresztowanie,
 • zastosowanie poręczenia majątkowego,
 • poręczenie społeczne,
 • dozór policyjny,
 • zakaz opuszczania lokalu mieszkalnego,
 • zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu,
 • zakaz zbliżania się,
 • zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu,
 • nakazanie powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów.

Oskarżony lub podejrzany może wnieść zażalenie na postanowienie o zastosowaniu jednego z takich środków zapobiegawczych. Ma też prawo wystosować do odpowiedniego organu wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego.

Czym jest zakaz zbliżania się?

Zakaz zbliżania się ma na celu uchronienie pokrzywdzonego przed spotkaniami ze sprawcą do czasu wydania wyroku. Najczęściej stosuje go prokurator, oddając podejrzanego pod dozór policji.

Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego może być środkiem:

 • karnym,
 • zabezpieczającym,
 • zapobiegawczym,
 • służącym poddaniu sprawcy próbie.

Zakaz zbliżania się może obejmować:

 • zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym,
 • zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na określoną odległość,
 • zakaz przebywania w określonych miejscach.

Zakaz zbliżania się obowiązuje aż do uchylenia lub do rozpoczęcia wykonywania kary. Złamanie takiego zakazu powoduje surowe konsekwencje. Zgodnie z przepisami, naruszenie zakazu sądowego jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Natomiast naruszenie zakazu zbliżania się orzeczonego jako środek zabezpieczający grozi karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Kiedy można uchylić środek zapobiegawczy?

Zgodnie z treścią art. 254 Kodeksu postępowania karnego:

§ 1. Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy.

Co ważne, środek zapobiegawczy może zostać uchylony także z urzędu, jeśli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany lub gdy powstaną przyczyny, które uzasadniają uchylenie danego środka zapobiegawczego.

Jeśli więc oskarżony czy podejrzany chce uchylić lub zmienić zastosowany środek zapobiegawczy, powinien złożyć stosowny wniosek w tej sprawie i wykazać w nim, że:

 • ustały przyczyny do stosowania danego środka zapobiegawczego,
 • zaistniały przyczyny uzasadniające uchylenie środka zapobiegawczego,
 • zaistniały przyczyny uzasadniające zmianę stosowanego środka zapobiegawczego na inny środek zapobiegawczy.

Jak napisać wniosek o zniesienie zakazu zbliżania się?

Wniosek o zniesienie zakazu zbliżania się, podobnie jak każdy inny wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego, musi zawierać elementy niezbędne dla pism procesowych.

Najłatwiej jest sporządzić go w oparciu o przygotowany przez nas wzór wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się, który uwzględnia:

 1. oznaczenie adresata –  pismo należy skierować do organów prowadzących postępowanie, czyli do prokuratora w postępowaniu przygotowawczym lub do sądu w postępowaniu sądowym.
 2. oznaczenie wnioskodawcy – imię i nazwisko wnioskodawcy, imię ojca.
 3. oznaczenie sygnatury sprawy pierwotnej, czyli sprawy, w której wydano postanowienie w przedmiocie środka zabezpieczającego.
 4. oznaczenie rodzaju pisma – tytuł: wniosek o zniesienie/uchylenia zakazu zbliżania się.
 5. treść żądania o jego uchylenie z uzasadnieniem.

Wypełniając nasz wzór wniosku o zniesienie zakazu zbliżania się, podejrzany czy oskarżony może zaproponować zamianę tego środka zapobiegawczego na inny, na przykład na poręczenie majątkowe.

Rozpoznanie wniosku o uchylenie zakazu zbliżania się

Wniosek o uchylenie lub zmianę zakazu zbliżania się na inny środek zapobiegawczy powinien być rozpoznany w ciągu 3 dni. W postępowaniu przygotowawczym rozpatruje go prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd.

Termin ten jest jednak jedynie terminem instrukcyjnym, a to oznacza, że przekroczenie okresy 3 dni nie rodzi żadnych negatywnych skutków.

Wnioskodawca może złożyć zażalenie na odmowę uwzględnienia przedmiotowego wniosku. Prawo to przysługuje oskarżonym i podejrzanym w przypadku wszystkich środków zapobiegawczych.

W postępowaniu przygotowawczym zażalenie na odmowę uwzględnienia wniosku kieruje się do sądu w okręgu, którego prowadzone jest postępowanie. Z kolei w postępowaniu sądowym zażalenie składa się do tego samego sądu.

Czy można cofnąć zakaz zbliżania się?

Wniosek o zakaz zbliżania się składają najczęściej ofiary prześladowania, stalkingu czy przemocy. Niekiedy w toku postępowania okazuje się jednak, że ofiara doszła do porozumienia z oskarżonym i przebaczyła mu.

Czy w takim przypadku możliwe jest cofnięcie zakazu zbliżania się?

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach sąd sam nakłada zakaz zbliżania się na podejrzanego czy oskarżonego. Dotyczy to między innymi przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej.

W takim przypadku nawet pomimo wycofania pozwu sprawa może toczyć się dalej z urzędu.

Jednak poszkodowany ma prawo wystąpić z wnioskiem o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania się, składając jednocześnie pismo z wycofaniem zeznań i prośbą o odstąpienie od ukarania.

Takie wnioski można uzasadnić:

 • podjęciem przez oskarżonego terapii lub leczenia,
 • bezzasadnością zakazu zbliżania się,
 • utrudnieniami, jakie powoduje zakaz zbliżania się w związku z koniecznością regulowania wspólnych spraw.

Zsumowanie informacji

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego składa się do organu, który wydał taką decyzję i będzie to albo prokurator, albo sąd (wyjątkiem jest postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania – wtedy na wniosek prokuratora orzeka sąd).

Natomiast jeśli powstaną przyczyny uzasadniające – strony postępowania mogą w każdym czasie składać wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego w postaci zakazu zbliżania.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku – który pobierzesz na samej górze strony.

1 opinia dla Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się – wzór

 1. M. Skoczylas

  Polecam wzór wniosku od Pana Grzegorz, pozdrawiam!

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękuję 🙂

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-uchylenie-zakazu-zblizania-sie-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o uchylenie zakazu zbliżania się - wzór
17