Pełnomocnictwo do Geodezji – wzór

17 

Wydział Geodezji znajduje się w każdym starostwie powiatowym. Można załatwić w nim między innymi sprawy związane z wydawaniem wypisów z rejestru gruntów. Jak upoważnić kogoś do załatwienia sprawy w Geodezji?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pełnomocnictwa do Geodezji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czego może dotyczyć pełnomocnictwo do Geodezji?

Pełnomocnictwo do Geodezji sporządza najczęściej inwestor, planujący budowę, przebudowę czy inne prace budowlane. W wydziale Geodezji można załatwić jednak również między innymi:

  • sprawy związane z udostępnieniem danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym wyrysy z mapy ewidencyjnej,
  • aktualizację ewidencji gruntów i budynków,
  • zmiany użytków,
  • zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
  • weryfikację operatów technicznych. 

Interesanci najczęściej zgłaszają się do Geodezji po wypis z rejestru gruntów, po wydanie wyrysów z mapy ewidencyjnej, po zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, a także po wydanie decyzji w zakresie ewidencji lub po wprowadzenie zmian do takiej ewidencji.

W każdym przypadku sprawy tego typu można załatwić przez pośrednika dysponującego odpowiednim upoważnieniem. 

Jak napisać pełnomocnictwo do Geodezji?

Pełnomocnictwo do Geodezji może być pełnomocnictwem szczególnym lub rodzajowym. Dokument warto przygotować, stosując sprawdzony wzór pełnomocnictwa do Geodezji, który uwzględnia:

  • dane stron: pełnomocnika i mocodawcy,
  • zakres pełnomocnictwa,
  • termin obowiązywania pełnomocnictwa.

Bardzo istotne jest, aby przykładowe pełnomocnictwo do Geodezji zawierało dokładne dane osobowe pełnomocnika i mocodawcy, w tym numer PESEL i numer dokumentu tożsamości do weryfikacji.

Jeśli dokument nie zawiera daty obowiązywania pełnomocnictwa, to można uznać, że upoważnienie wygasa w momencie załatwienia sprawy przez pełnomocnika. Co ważne, mocodawca może też odwołać swoje pełnomocnictwo w każdym czasie.

Druk przykładowego pełnomocnictwa do Geodezji pozwala upoważnić wskazaną osobę do załatwienia jednej sprawy, np. do odbioru konkretnego dokumentu lub do załatwiania wszystkich spraw określonego rodzaju, np. spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

pelnomocnictwo-do-geodezji-wzor
Pełnomocnictwo do Geodezji - wzór
17