Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego – wzór

17 

Pełnomocnictwo ogólne można odwołać w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia pełnomocnikowi. Na cofnięcie pełnomocnictwa mocodawca nie potrzebuje zgody osoby upoważnionej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania pełnomocnictwa ogólnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak odwołać pełnomocnictwo ogólne?

Przyczyną chęci odwołania pełnomocnictwa ogólnego jest najczęściej niewłaściwe działanie pełnomocnika, np. nie do końca zgodne z wolą/interesem mocodawcy. Dla odwołania pełnomocnictwa przyczyna takiej decyzji pozostaje jednak bez znaczenia.

Mocodawca może odwołać pełnomocnictwo w każdym czasie i w dowolnej formie. Aby odwołać pełnomocnictwo ogólne, należy przygotować oświadczenie woli w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, czy w formie aktu notarialnego (jeśli pełnomocnictwa udzielono w tej formie, np. do działań związanych z przeniesieniem własności nieruchomości).

Przygotowując oświadczenie, warto zastosować nasz wzór odwołania pełnomocnictwa ogólnego, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. 

Jak wygląda pismo w sprawie odwołania pełnomocnictwa ogólnego?

Dokument odwołania pełnomocnictwa ogólnego musi spełniać pewne wymogi formalne. Należy ująć w nim:

  • odpowiedni tytuł pisma,
  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane mocodawcy,
  • dane pełnomocnika,
  • informacje o rodzaju pełnomocnictwa i jego zakresie,
  • podpis mocodawcy.

Wypełniony druk przykładowego odwołania pełnomocnictwa ogólnego powinien zostać dostarczony pełnomocnikowi. Po odwołaniu ma on obowiązek zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa, a także inne dokumenty związane z pełnioną przez niego funkcją.

Będą one ważne bowiem także po odwołaniu pełnomocnika. Warto wspomnieć, że odwołanie pełnomocnictwa może mieć charakter całościowy lub częściowy. Jeśli mocodawca chce odwołać pełnomocnictwo w pewnym zakresie, ma do tego prawo.

W takiej sytuacji pełnomocnictwo ogólne zmieni się w pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Należy pamiętać także o tym, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, a także gdy pełnomocnik zrealizuje czynności, do których został upoważniony.

odwolanie-pelnomocnictwa-ogolnego-wzor
Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego - wzór
17