Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka? Reprezentowanie dziecka to prawo i obowiązek każdego rodzica. Czynność ta to nic innego jak wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Władzę rodzicielską sprawuje każdy z rodziców z osobna, jednak w niektórych sprawach – tak zwanych istotnych sprawach dziecka – rodzice dziecka muszą podejmować decyzje wspólnie i zgodnie.

Jeśli z różnych przyczyn rodzice nie są w stanie decydować o sprawach dziecka i reprezentować go, powinni udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa do zastępowania ich w tej roli. Jak powinno wyglądać upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa rodziców do reprezentowania dziecka, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Czym jest pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka?

Ogólnie rzecz ujmując, pełnomocnictwo jest upoważnieniem wskazanej osoby do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka polega zatem na upoważnieniu wybranej osoby do działania w imieniu rodziców, którzy sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Takie upoważnienie przyjmuje formę oświadczenia woli. Co ważne, pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka nie może być pełnomocnictwem ogólnym, upoważniającym wybraną osobę do podejmowania wszelkich decyzji w imieniu rodziców. 

Takie pełnomocnictwo może być:

 • pełnomocnictwem rodzajowym – do podejmowania decyzji określonego rodzaju,
 • pełnomocnictwem szczególnym – do podejmowania decyzji w konkretnej sprawie. 

Zatem pełnomocnictwo do decydowania o dziecku może dotyczyć:

 • podejmowania decyzji medycznych (wizyty u pediatry, zabiegi, leczenie specjalistyczne),
 • podejmowania decyzji w sprawach związanych z edukacją (zapisywanie do szkoły, zapisywanie na zajęcia dodatkowe, zmiana klasy),
 • podejmowania decyzji w sprawie wyjazdów dziecka (wycieczki, kolonie, wakacje).

Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie dziecka musi określać nie tylko zakres tego pełnomocnictwa, ale również czas jego obowiązywania. 

Kiedy i dla kogo potrzebne jest pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w sprawie dziecka?

Upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawie leczenia dziecka, edukacji dziecka czy wyjazdów dziecka mogą sporządzić rodzice dziecka lub jeden z rodziców.

Jeśli opiekunowie wyjeżdżają – na przykład za granicę – i zostawiają dziecko pod opieką znajomego czy członka rodziny, z pewnością powinni przygotować dla niego taki dokument.

Jednak czasami podobnego upoważnienia będzie potrzebował także jeden z rodziców od drugiego rodzica.

Mowa tu o sytuacji, w której opiekunowie dysponują pełnią władzy rodzicielskiej i podejmują decyzję w sprawie tak zwanych istotnych spraw dziecka na przykład po rozwodzie czy w trakcie separacji. 

Chociaż prawo i obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej przysługuje każdemu z rodziców osobno, to dotyczy to jedynie podejmowania decyzji w sprawach życia codziennego.

W przypadku spraw ważnych przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakazują rodzicom podejmowanie wspólnych decyzji, a jeśli opiekunowie nie mogą dojść do porozumienia, takie decyzje powinien podjąć za nich sąd. 

Chodzi tu między innymi o następujące aspekty życia małoletniego:

 • wybór miejsca stałego pobytu,
 • wydanie paszportu,
 • wyjazd za granicę,
 • zmiana obywatelstwa,
 • wybór szkoły,
 • wykonanie zabiegu medycznego,
 • wybór sposobu leczenia,
 • zarządzanie majątkiem dziecka,
 • zmiana osoby uprawnionej do odbioru alimentów,
 • zmiana nazwiska lub imienia dziecka,

Decyzji w takich sprawach żaden rodzic nie może podjąć samodzielnie, chyba że posiada pełnomocnictwo udzielone przez drugiego opiekuna, obejmujące dany zakres spraw.

Kiedy więc jeden z rodziców wyjeżdża, powinien sporządzić przede wszystkim upoważnienie do decydowania o leczeniu dziecka, które ma największe znaczenie, ponieważ może zadecydować nawet o życiu małoletniego dziecka. 

W jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do decydowania o dziecku?

Upoważnienie do decydowania o dziecku – zwłaszcza upoważnienie do podejmowania decyzji medycznych w imieniu rodziców – powinno przyjmować co najmniej formę zwykłą pisemną, ewentualnie formę upoważnienia notarialnego.

Takie upoważnienie może dotyczyć kwestii związanych ze sferą edukacji czy wyjazdów zagranicznych. Niekiedy jednak nawet pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem nie będzie wystarczające, na przykład dla pracowników szpitala. 

W przypadku bardzo ważnych spraw, takich jak ryzykowny zabieg medyczny, konieczne może być wystąpienie do sądu o wydanie upoważnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem na czas nieobecności rodziców.

Na skutek wniesienia takiego wniosku, sąd podejmie decyzje o zawieszeniu władzy rodzicielskiej opiekunów, którzy nie są fizycznie w stanie jej wykonywać, na przykład ze względu na długotrwały pobyt za granicą lub zły stan zdrowia.

Zatem wniosek do sądu o upoważnienie wskazanej osoby do podejmowania decyzji medycznych może wnieść między innymi szpital lub inna placówka medyczna.

W przypadku poważnych zabiegów nie wystarczy bowiem pełnomocnictwo sporządzone przez rodziców – konieczne będzie prawomocne pełnomocnictwo lub wyrażenie zgody zastępczej wydanej przez sąd opiekuńczy.

Jak sporządzić pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka?

Pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka to pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne, nigdy ogólne, dlatego należy przede wszystkim określić w nim zakres obowiązującego pełnomocnictwa, np.:

 • pełnomocnictwo do złożenia dokumentów o przyjęcie do szkoły,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania dziecka w kontaktach ze szkołą,
 • pełnomocnictwo do zapisywania dziecka na zajęcia dodatkowe, i tak dalej.

Pełnomocnictwo musi wskazywać też osobę, której udzielane jest upoważnienie. Taka osoba powinna być kimś godnym zaufania, kto będzie kierował się przede wszystkim dobrem małoletniego dziecka.

Może to być zarówno członek rodziny, jak i bliski znajomy. 

Poza tym dokument powinien uwzględniać: 

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane rodzica udzielającego pełnomocnictwa,
 • dane pełnomocnika, któremu rodzice chcą udzielić pełnomocnictwa,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa,
 • podsumowanie udzielenie pełnomocnictwa,
 • czytelny podpis.

Jeśli pełnomocnictwo nie dotyczy spraw bardzo istotnych, może zostać sporządzone w zwykłej formie pisemnej.

Niekiedy wymagane jest jednak pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – np. w przypadku pełnomocnictwa do sprawowania opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę. Wszystko zależy zatem od okoliczności sprawy. 

Zsumowanie informacji

Ogólnie rzecz biorąc, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zatem rodzice dziecka decydują o wszystkich istotnych sprawach odnoszących się do rozwoju dziecka i jego wychowania.

Jeśli jednak z jakichś przyczyn (najczęściej wyjazd za granicę) rodzice pozostawiają dziecko u rodziny lub przyjaciół, powinni przygotować pełnomocnictwo szczegółowe do osobistego sprawowania opieki, wskazujące na konkretne kwestie, w których tymczasowi opiekunowie będą mogli reprezentować dziecko.

Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka powinno być sporządzone w sposób szczegółowy, i nie mam tu na myśli wyłącznie zabiegów medycznych, ale także wszelkich innych decyzji, jak np.:

 • zapis małoletniego dziecka do przedszkola bądź szkoły,
 • wyrażenia zgody na obóz, wycieczkę, kolonie, czy wyjazd za granicę,
 • wyrażenia zgody na dodatkowe zajęcia np. fakultety,
 • itd.

1 opinia dla Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka – wzór

 1. Klaudiusz Dobrowolski

  Pełnomocnictwo dobrze napisane.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pelnomocnictwo-rodzicow-do-reprezentowania-dziecka-wzor-pdf-doc
Pełnomocnictwo rodziców do reprezentowania dziecka - wzór
17