Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca? Wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica jest niemożliwe. Jeśli ojciec czy matka nie wyraża zgody na podpisanie wniosku o wydanie paszportu, drugi opiekun zmuszony jest wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia, które taką zgodę zastąpi.

Dopiero z prawomocnym odpisem postanowienia sądowego rodzic może udać się do urzędu w celu wyrobienia paszportu dla małoletniego dziecka. Jak natomiast prawidłowo napisać wniosek do sądu o paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (1)

Dlaczego potrzebna jest zgoda rodziców na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości, o ile prawa rodzicielskie jednego z nich nie zostały zawieszone, ograniczone lub odebrane. W zakres władzy rodzicielskiej wchodzą zarówno prawa, jak i obowiązki.

W ramach sprawowania władzy rodzicielskiej rodzic zarządza majątkiem dziecka, reprezentuje małoletniego, sprawuje pieczę nad jego osobą i jego sprawami. Choć władza rodzicielska przysługuje każdemu z rodziców z osobna, to w pewnych sprawach matka i ojciec muszą być zgodni.

Zgoda obojga rodziców dotyczy tak zwanych spraw istotnych dla dziecka. Te związane są między innymi:

 • z miejscem pobytu dziecka,
 • z wyborem szkoły i zawodu,
 • z leczeniem,
 • z wydaniem dokumentów, w tym paszportu.

Jeśli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestiach ważnych, rozstrzygnięcie wydaje sąd opiekuńczy. Kiedy więc ojciec lub matka nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka, konieczny jest wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu.

Wydanie paszportu bez zgody jednego z rodziców

Zasadniczo, wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody ojca czy matki jest niedopuszczalne, ponieważ będzie to jedna z tych czynności, co do których rodzice muszą być zgodni, czyli podejmować wspólne decyzje. Jednak organ paszportowy może wydać paszport dla dziecka bez zgody ojca w ściśle określonych okolicznościach.

Organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica w następujących sytuacjach:

 • ojciec dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica w tym konkretnym zakresie.

Takie okoliczności matka dziecka musi oczywiście udokumentować, aby móc przedstawić dowody w urzędzie wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego.

Co zrobić kiedy ojciec nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Kiedy drugi rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka, zwykle motywuje swoją decyzję strachem – obawą, że matka czy ojciec wywiozą dziecko za granicę na stałe. Jednak należy pamiętać, że wyrobienie paszportu nie sprawi, iż takie działanie stanie się legalne.

Jeśli ojciec dziecka jest znany, żyje, a przy tym nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla małoletniego dziecka, matka musi złożyć do sądu wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca lub wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej, ewentualnie o jej ograniczenie w tym zakresie.

Warto pamiętać, że w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej nie ma pewności, czy organ paszportowy nie zażąda zgody obojga rodziców na wydanie paszportu – władza rodzicielska musi zostać więc ograniczona w tym konkretnym zakresie.

Jeśli sprawa w sądzie o wydanie paszportu zakończy się pomyślnie, opiekun może wystąpić z wnioskiem o wydanie prawomocnego odpisu postanowienia sądowego. Z takim odpisem oraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie paszportu wystarczy udać się do organu paszportowego.

Pisemna zgoda ojca na wydanie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka powinien zostać podpisany przez oboje rodziców. Czasami jest to jednak niemożliwe lub bardzo utrudnione, nawet gdy ojciec dziecka nie ma nic przeciwko wyrobieniu takiego dokumentu. W tej sytuacji jego zgoda może zostać wyrażona osobno na piśmie.

Pisemna zgoda ojca dziecka na wyrobienie paszportu dla małoletniego musi jednak zostać potwierdzona przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego. Dopiero z tak zatwierdzoną zgodą i wypełnionym (podpisanym przez jednego rodzica) wnioskiem o wydanie paszportu matka może udać się do urzędu.

Niestety, tak proste rozwiązanie nie zawsze jest w zasięgu ręki. Czasami ojciec dziecka nie może wyrazić swojej zgody na wydanie paszportu, ponieważ przebywa za granicą lub po prostu nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem i jego matką.

W takiej sytuacji – jeśli nadal przysługuje mu pełnia władzy rodzicielskiej – jedynym i najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu o odebranie, zawieszenie lub odebranie drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej.

W przeciwnym razie matka dziecka nie będzie w stanie swobodnie decydować o ważnych sprawach małoletniego. Dotyczy to nie tylko wydania paszportu, ale również podejmowania decyzji w sprawach związanych z edukacją dziecka czy jego leczeniem.

Jak napisać do sądu wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody rodzica?

Kiedy ojciec lub matka dziecka nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla małoletniego, drugi opiekun może wypełnić przygotowany przez nas wzór wniosku o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody rodzica i uzyskać postanowienie, które taką zgodę zastąpi. Pismo należy skierować do sądu opiekuńczego, uiszczając przy tym opłatę stałą w wysokości 100 zł.

Wniosek trzeba uzupełnić o dwa załączniki:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka musi uwzględniać kilka podstawowych elementów formalnych, typowych dla pisma procesowego. Będą to między innymi:

 • dane dziecka,
 • dane rodziców,
 • oznaczenie sądu,
 • określenie żądania,
 • uzasadnienie.

Uzasadnieniem wniosku o wydanie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecka może być między innymi chęć podróżowania z dzieckiem na wakacje czy wyliczenie korzyści z podróżowania za granicę, np. poszerzanie horyzontów.

Po otrzymaniu takiego wniosku sąd przeprowadzi postępowanie, w ramach którego przesłucha oboje rodziców i wyda prawomocne orzeczenie.

Zsumowanie najważniejszych informacji

Jak już wiesz, nie mając zgody drugiego rodzica, dopiero z prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego można odwiedzić organ paszportowy, który wyda paszport dla dziecka.

Aby dysponować prawomocnym orzeczeniem sądu na wydanie paszportu dla dziecka, rodzic musi złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego bez zgody drugiego rodzica (najczęściej ojca, który np. przebywa za granicą lub po prostu nie chce, by jego dziecko opuszczało teren Rzeczpospolitej Polskiej).

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma do sądu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który zakupisz na samej górze strony.

1 opinia dla Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – wzór

 1. Zielińska

  dokument bez zarzutów, dobrze sporządzony, ze starannością

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za pozytywny komentarz!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wydanie-paszportu-dla-dziecka-bez-zgody-ojca-wzor
Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca - wzór
17