Paszport dla dziecka bez zgody rodzica – wzór wniosku do sądu

W sytuacji, gdy przychodzi rodzic do adwokata i pyta co robić, gdy drugi z rodziców (któremu przysługuje władza rodzicielska) nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka małoletniego, wówczas uzyskuje odpowiedź, że należy wystąpić do sądu z wnioskiem o taką zgodę (Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca lub matki). Postanowienie sądu zastępuje wówczas zgodę tego z rodziców, który jej odmawia.

Poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku do sądu wraz z przykładowym uzasadnieniem!

Gdy już zapadnie korzystna decyzja sądu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie prawomocnego odpisu postanowienia sądu (6 zł za stronę) i udać się do urzędu celem wyrobienia paszportu dla dziecka.


Lublin, dnia 17 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca:

Imię Nazwisko

Adres……………………………

PESEL …………………………

Uczestnicy:

Imię Nazwisko

Adres……………………………

PESEL …………………………

WNIOSEK

O ZEZWOLENIE NA WYROBIENIE PASZPORTU

(WZÓR)

Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na wyrobienie paszportu dla mojej małoletniej córki …………………….. urodzonej dnia ………………… w Lublinie, zamieszkałej przy ul. ………………………… Lublin.

UZASADNIENIE

Ojciec/matka dziecka, z którym/ą jestem po rozwodzie, pomimo moich starań nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu ani dowodu osobistego córce. Lubię wyjeżdżać za granicę na dłuższe weekendy lub wakacje i chciałbym / chciałabym mieć możliwość przeżywania tych podróży razem z moja córką.

Także dziadkowie małoletniej córki wyrazili ochotę na zabranie wnuczki na wczasy za granice. Uważam, że dla małoletniej córki czasowa zmiana klimatu i otoczenia byłaby bardzo kształcącym doświadczeniem. Również sama córka, widząc jak ja jeżdżę za granicę, upomina się, aby zabrać ją ze sobą bo też chciałaby polecieć na wakacje za granicę, zwiedzać miejsca wspólnie, które widzi na zdjęciach.

Podróż samolotem dla dorosłej osoby jest znakomitą atrakcją, niestety nawet w przypadku przelotów krajowych wymagany jest dokument tożsamości dla dziecka.

To wszystko sprawa, że posiadanie paszportu umożliwi małoletniej dodatkowy rozwój i pozostaje w pełni w zgodzie z jej dobrem.

Powyższe argumenty stanowią o pełnej zasadności wniosku.

…………………PODPIS……………………..

Załączniki:

  • Odpis wniosku,
  • Odpis aktu urodzenia,
  • dowód uiszczenia opłaty.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł (np. znaczek sądowy ze stosowną opłatą można nakleić na pismo).

Po przeprowadzeniu postępowania i wezwaniu na nie stron (rodziców dziecka) a następnie ich wysłuchaniu, ewentualnie przeprowadzeniu innych dowodów w sprawie, sąd wyda decyzję.

Od rozstrzygnięcia w takiej sprawie przysługuje odwołanie – apelacja

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.