tauron-energa-enea-pge-rozlozenie-rachunku-za-prad-na-raty

Czy rachunek za prąd można rozłożyć na raty?

Ponieważ ceny energii elektrycznej stale rosną, wiele osób zastanawia się, czy rachunek za prąd można rozłożyć na raty. Należy wiedzieć, że przedsiębiorstwa energetyczne wprowadzają różne rozwiązania, mające na celu pomoc klientom w uregulowaniu ich zobowiązań, a rozłożenie płatności na raty jest jednym z nich.

Zawsze należy jednak kontaktować się w takich sprawach bezpośrednio z własnym dostawcą energii, składając wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty.

Aby ułatwić Ci jego sporządzenie – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o rozłożenie rachunku za prąd na raty, wraz z przykładowym uzasadnieniem.

Czym skutkuje nieopłacenie rachunku za prąd?

Rozłożenie rachunku za prąd na raty to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż popadanie w spiralę zadłużenia. Należy wiedzieć, że każde przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wstrzymać dostawy energii elektrycznej do odbiorcy, który nie płaci rachunków. Zgodnie z treścią art. 6b ustawy Prawo energetyczne:

1.  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

O ryzyku wstrzymania dostaw energii odbiorca zostanie poinformowany pisemnie. Otrzyma również wezwanie do uiszczenia płatności w dodatkowym, dwutygodniowym terminie. Jest to ostatni moment na rozpoczęcie ewentualnych rozmów o rozłożeniu płatności na raty.

Na jaką pomoc w zapłaceniu rachunku za prąd może liczyć odbiorca energii?

Jak zostało wspomniane, wiele przedsiębiorstw energetycznych wprowadza dla swoich klientów różne rozwiązania, które mają pomagać im regulować rachunki za prąd w odpowiednim terminie. Każda firma stosuje tutaj różne formy pomocy, dlatego w przypadku problemów najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z własnym dostawcą energii. 

Przykładowe rozwiązania, na jakie może liczyć konsument to:

 • rozłożenie rachunku na raty,
 • odstąpienie od naliczania odsetek,
 • umorzenie odsetek,
 • zmniejszenie odsetek,
 • umorzenie zaległości – w skrajnych przypadkach, np. w stosunku do samotnych rodziców czy osób niepełnosprawnych w ciężkiej sytuacji życiowej,
 • wstrzymanie procesu windykacji,
 • warunkowe wznowienie dostaw energii lub odstąpienie od możliwości wstrzymania dostaw, np. na okres świąteczny, ze względu na obecność małych dzieci w mieszkaniu, w przypadku choroby,
 • instalacja licznika przedpłatowego – rachunek płacony z góry. 

Zasadniczo, odpowiedź na pytanie: „czy można rozłożyć na raty rachunek za prąd?” jest więc twierdząca, jednak wiele zależy tutaj zarówno od tego, jaka firma jest dostawcą energii dla danego odbiorcy oraz czy spełnia on warunki wymagane dla uzyskania takiej formy pomocy. 

Jak rozłożyć rachunek za prąd na raty?

Rozłożenie rachunku za prąd na raty to możliwość, z której skorzysta klient spełniający pewne wymogi. Najczęściej pod uwagę bierze się tutaj:

 • historię współpracy z firmą, czyli fakt terminowego opłacania faktur poprzednich,
 • aktualną sytuację finansową klienta, 
 • możliwość regulowania faktur bieżących i zaległych w formie spłaty ratalnej. 

Klient, który spełnia te warunki, może liczyć na prolongatę, czyli przesunięcie terminu płatności faktury lub na rozłożenie jej na dogodne raty. Wniosek w tej sprawie zawsze rozpatrywany będzie jednak w pełni indywidualnie. Zatem jak rozłożyć rachunek za prąd na raty PGE, ENERGA, Tauron czy Enea?

Aby uzyskać zgodę na płatność ratalną, odbiorca energii musi skontaktować się bezpośrednio ze swoim dostawcą energii, najlepiej na piśmie. Wniosek w takiej sprawie powinien zawierać między innymi wyjaśnienie:

 • dlaczego odbiorca nie może opłacić faktury w terminie,
 • w jaki sposób rozłożenie płatności faktury na raty pomoże mu uregulować należność.

Pismo będzie rozpatrywane w oparciu o analizę historii płatności klienta, ale również z uwzględnieniem uzasadnienia jego wniosku. W odpowiedzi należy spodziewać się zatem zarówno odmowy, jak i alternatywnej propozycji, jak wspomniane już umorzenie czy zmniejszenie odsetek. Jeśli dostawca energii zgodzi się rozłożyć płatność na raty, ustali z klientem dokładny harmonogram spłaty w sposób indywidualny.

Jak napisać wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty?

jak-rozlozyc-na-raty-rachunek-za-prad

Przygotowanie dobrego wniosku o rozłożenie rachunku na raty nie jest łatwe, dlatego warto wykorzystać w tym celu sprawdzony, gotowy do wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd. Taki druk uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane dostawcy energii,
 • dane wnioskodawcy (jak na umowie/fakturze),
 • oznaczenie wysokości zadłużenia, 
 • oryginalny termin płatności,
 • prośbę o rozłożenie płatności na raty,
 • propozycję harmonogramu spłat wraz z wysokością każdej transzy,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za energię elektryczną ma wyjaśniać, dlaczego odbiorca energii nie jest w stanie opłacić jednorazowo wysokiego rachunku. Przyczyną problemów może być nie tylko bardzo wysoka kwota na fakturze, ale również problemy finansowe klienta związane między innymi:

 • z utratą pracy,
 • z degradacją ze stanowiska,
 • z ciężką chorobą, wymagającą kosztownego leczenia i tym podobne. 

Wniosek musi wskazywać także na korzyści, jakie osiągnie odbiorca, jeśli dostawca energii zgodzi się na płatność ratalną. Pismo powinno wyjaśniać zatem, że klient będzie w stanie uregulować fakturę, na przykład w okresie 6-12 miesięcy, wpłacając regularnie część kwoty – rata “zmieści” się w jego miesięcznym budżecie.

Ponieważ przy rozpatrywaniu prośby odbiorcy firma będzie brała pod uwagę własny interes i oceni skrupulatnie, czy klient poradzi sobie z uregulowaniem długu, warto napisać we wniosku, jakie źródła finansowania może pozyskać na ten cel odbiorca energii (np. świadczenia socjalne).

Dlaczego warto rozłożyć rachunek za prąd na raty?

Brak terminowej płatności faktury za energię elektryczną skutkuje w pierwszej kolejności naliczeniem odsetek za zwłokę, czyli podwyższeniem kwoty długu. Kolejne działania, jakie może podjąć przedsiębiorstwo energetyczne, to z kolei wstrzymanie dostaw energii, czyli tak zwane odcięcie prądu i rozpoczęcie procedury windykacyjnej, która może zakończyć się zajęciem komorniczym.

Warto wiedzieć również, że wznowienie dostaw energii będzie wymagało od klienta nie tylko uregulowania wszelkich zaległych opłat z odsetkami, ale również zapłacenia dodatkowej opłaty za wznowienie dostaw. Poza tym, klient z długami może zostać wpisany na listę dłużników, co będzie miało wpływ również na inne aspekty jego życia, jak chociażby ubieganie się o kredyt bankowy.

W przypadku problemów finansowych odbiorca energii może oczywiście zaciągnąć pożyczkę i opłacić fakturę jednorazowo. Zwykle jest to jednak o wiele mniej korzystne niż rozłożenie płatności na raty bezpośrednio o dostawcy prądu. Sam wniosek o prolongatę faktury czy o płatność ratalną jest wolny od opłat.

Jego pozytywne rozpatrzenie pozwala uniknąć powstawania nowych zadłużeń i pogorszenia sytuacji finansowej klienta. Warto więc w pierwszej kolejności spróbować rozłożyć rachunek na raty, a dopiero w przypadku odmowy sięgnąć po pożyczkę, pamiętając jednocześnie, że opłacenie zaległej faktury nie zwolni konsumenta z obowiązku regulowania faktur bieżących.

Kilka słów kończących

Aby rozłożyć rachunek za energię elektryczną na raty, nie należy zwlekać zbyt długo, tylko zaraz po otrzymaniu faktury skontaktować z dostawcą prądu, składając pisemny wniosek o rozłożenie rachunku na konkretną ilość rat (np. trzy czy cztery raty, lub większą ich ilość jeśli rachunek opiewa na większą kwotę).

Możliwość rozłożenia na raty głównie skierowana jest dla klientów indywidualnych, którzy mają trudności, by terminowo spłacić zobowiązanie względem dostawcy energii. Oczywiście w dobie rosnącej inflacji i kosztów energii elektrycznej, przyczyną braku płynności finansowej są głównie wysokie rachunki na prąd.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.