Kategoria:

Różne
Bez względu na to czy jesteś członkiem zespołu nauczycielskiego, czy rodzicem, możesz mieć nieoceniony wpływ na tworzenie WOPFU. W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki i narzędzia, które Ci w tym pomogą. Wskażemy również najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu WOPFU. Dodatkowo poniżej znajdziesz przykładowe wzory WOPFU, na których możesz się wzorować, a nawet użyć ich bezpośrednio:...
Read More
Jak dobrze przygotować WOPFU? Bez względu na to, czy jesteś czynnym nauczycielem czy też zaczynasz swoją pracę zawodową, spotkałeś się zapewne z pojęciem WOPFU. Zapraszamy do przeczytania artykułu, z którego dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić WOPFU. Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować, lub użyć ich bezpośrednio: Przykładowe WOPFU – AFAZJA...
Read More
Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o WOPFU? Jesteś nauczycielem i przygotowujesz się do konsultacji związanych z opracowaniem IPET i WOPFU? Jeśli jesteś rodzicem bądź opiekunem dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest to materiał również dla Ciebie! Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować, lub użyć ich bezpośrednio: Przykładowe WOPFU...
Read More
Jeśli praca nauczyciela, wychowawcy bądź pedagoga nie jest Ci obca, zapewne spotkałeś się z dwoma ważnymi pojęciami takimi jak: IPET i WOPFU. Czy jednak na pewno wiesz, co one oznaczają, w jakich sytuacjach sporządza się te dokumenty i czym się one od siebie różnią? Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować,...
Read More
Jak dobrze przygotować WOPFU? Bez względu na to, czy jesteś czynnym nauczycielem czy też zaczynasz swoją pracę zawodową, spotkałeś się zapewne z pojęciem WOPFU. Zapraszamy do przeczytania artykułu, z którego dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić WOPFU. Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować, lub użyć ich bezpośrednio: Przykładowe WOPFU – AFAZJA...
Read More
Na nauczycieli i pedagogów codziennie czeka wiele wyzwań. Zapewne zdajesz sobie z tego sprawę. Bez względu na to czy jesteś rodzicem, czy nauczycielem, warto zasięgnąć specjalistycznej wiedzy i dowiedzieć się czegoś więcej na temat WOPFU i IPET. Mało tego, poniżej zamieszczamy gotowe, przykładowe WOPFU oraz IPET, na których można się wzorować. Wystarczy, że klikniesz interesujące...
Read More
Przedsiębiorstwa działają nielegalnie między innymi wtedy, kiedy zatrudniają pracowników bez odpowiednich umów, nienależycie odprowadzają podatek dochodowy, nie wydają paragonów czy też nie odprowadzają właściwych składek. Firmy działające w tak zwanej szarej strefie zawsze są na celowniku między innymi urzędów skarbowych, natomiast osoby, które chcą przyczynić się do ich ukarania, mogą złożyć donos do KAS lub...
Read More
tauron-energa-enea-pge-rozlozenie-rachunku-za-prad-na-raty
Ponieważ ceny energii elektrycznej stale rosną, wiele osób zastanawia się, czy rachunek za prąd można rozłożyć na raty. Należy wiedzieć, że przedsiębiorstwa energetyczne wprowadzają różne rozwiązania, mające na celu pomoc klientom w uregulowaniu ich zobowiązań, a rozłożenie płatności na raty jest jednym z nich. Zawsze należy jednak kontaktować się w takich sprawach bezpośrednio z własnym...
Read More
Skarga do Kuratorium powinna być traktowana jako ostateczność. W placówkach oświatowych obowiązuje bowiem pewna hierarchia – najpierw skargę powinniśmy złożyć u dyrektora szkoły, a dopiero później skierować daną sprawę do kuratorium. Istnieją jednak również takie problemy, które rodzic czy dorosły uczeń może zgłosić bezpośrednio do kuratora oświaty. W jakich przypadkach będzie to uzasadnione i jak...
Read More
Pobyt w sanatorium ma służyć poprawie stanu zdrowia dzięki specjalnym zabiegom, ale również za sprawą kontaktu z naturą. Stanowi on dodatkowy etap leczenia szpitalnego oraz okazję do rehabilitacji, na przykład po urazie lub w przypadku chorób przewlekłych. Taki pobyt trwa z reguły co najmniej kilkanaście dni. Nic więc dziwnego w tym, że wiele osób zastanawia...
Read More
Pobyt w sanatorium ma służyć poprawie stanu zdrowia i samopoczucia. Wiele osób nie wyobraża sobie jednak wyjazdu do ośrodka lecznictwa bez drugiej połówki, stąd bardzo często pojawiają się pytania, czy można wyjechać do sanatorium razem z mężem, czy żoną. Takie rozwiązanie wydaje się rozsądne, nie tylko ze względu na możliwość podzielenia kosztów podróży. Zatem czy...
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. Wniosek o przyznanie takiego świadczenia najczęściej składany jest w MOPS lub GOPS. Poza wypełnionym formularzem wnioskodawca składa w ośrodku pomocy społecznej kilka załączników, potwierdzających spełnienie warunków przyznania świadczenia. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Bardzo często bywa, że wnioski...
Read More
Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego często są odrzucane. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z taką decyzją, może odwołać się od niej do SKO. Gotowy wzór odwołania się do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <– pobierzesz tutaj. Jednak w przypadku skutecznego odwołania pojawia się pytanie: czy należy się wyrównanie świadczenia po odwołaniu? Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po...
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne ma zastępować dochód, jaki opiekun osoby niepełnosprawnej mógłby uzyskać, gdyby podjął pracę lub gdyby nie zrezygnował z pracy zarobkowej w celu sprawowania takiej opieki. Czy jednak świadczenie pielęgnacyjne jest wliczane do dochodu? Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie od decyzji świadczenie pielęgnacyjne wzór. Czy świadczenie pielęgnacyjne jest...
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne ma rekompensować opiekunowi osoby niepełnosprawnej brak możliwości zarobkowania. Przysługuje ono zatem w sytuacji, kiedy opiekun rezygnuje z pracy lub nie podejmuje pracy, aby zajmować się osobą niepełnosprawną. Kto nie może liczyć na przyznanie takiego świadczenia? Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie od decyzji świadczenie pielęgnacyjne wzór....
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne to pomoc finansowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jeśli w związku ze sprawowaniem takiej opieki konieczne okazało się zrezygnowanie z pracy zarobkowej lub zrezygnowanie z jej podjęcia, świadczenie powinno rekompensować wnioskodawcy brak możliwości samodzielnego zarobkowania. Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie od decyzji MOPS do SKO w...
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne należy się opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej, aby móc taką opiekę sprawować. Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia składa się między innymi w MOPS czy GOPS. Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli warunki przyznania świadczenia zostaną spełnione,...
Read More
Jaka jest różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a świadczeniem pielęgnacyjnym? Zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i zasiłek pielęgnacyjny są świadczeniami opiekuńczymi. Obydwa świadczenia przyznawane są na podstawie jednego aktu prawnego – ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Różni je natomiast...
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na konieczność sprawowania takiej opieki zrezygnowali lub nie podjęli pracy zarobkowej. Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, a za miesiące niepełne wypłaca się je w wysokości...
Read More
Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, aby móc opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wniosek o przyznanie takiego świadczenia należy kierować odpowiednio do MOPS lub GOPS. Niestety bardzo często zdarza się, że MOPS odrzuca wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, nasz szczęście ustawodawca przewidział możliwość odwołania się do SKO...
Read More
1 2