Jak wyjechać do sanatorium z mężem?

Pobyt w sanatorium ma służyć poprawie stanu zdrowia i samopoczucia. Wiele osób nie wyobraża sobie jednak wyjazdu do ośrodka lecznictwa bez drugiej połówki, stąd bardzo często pojawiają się pytania, czy można wyjechać do sanatorium razem z mężem, czy żoną.

Takie rozwiązanie wydaje się rozsądne, nie tylko ze względu na możliwość podzielenia kosztów podróży. Zatem czy da się zorganizować wspólny wyjazd do sanatorium na NFZ? a jeśli tak, to jak napisać prośbę w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium:

Jak NFZ kieruje pacjentów na leczenie sanatoryjne?

Zanim odpowiemy na pytanie „jak wyjechać do sanatorium z mężem?”, wyjaśnijmy, w jaki sposób pacjenci są kierowani na leczenie sanatoryjne. Ma to bowiem ogromne znaczenie w kontekście tego, czy wniosek o wspólny wyjazd może zostać rozpatrzony pozytywnie. 

Skierowanie do sanatorium pacjentowi ubezpieczonemu wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Może on skierować chorego między innymi na 21 dni leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, czy też na 28 dni rehabilitacji uzdrowiskowej.

Przy wypisywaniu skierowania bierze on pod uwagę zarówno wskazania do takiej kuracji, jak i przeciwwskazania. NFZ przypomina bowiem, że w przypadku niektórych schorzeń taki pobyt jest dla pacjenta bardziej szkodliwy niż pomocny.

Kiedy skierowanie na leczenie sanatoryjne trafia do NFZ, rozpatruje je specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Taki lekarz decyduje, czy skierowanie jest celowe – jeśli nie, zwraca skierowanie lekarzowi, który je wystawił.

Jeżeli skierowanie zostanie zweryfikowane pozytywnie, specjalista NFZ podejmie decyzję o zakresie i miejscu leczenia, a pracownicy funduszu poinformują o tym pacjenta, jednocześnie wyznaczając mu pierwszy wolny termin rozpoczęcia kuracji.

Na tym etapie warto podkreślić, że pacjentowi o wiele łatwiej jest zmienić termin leczenia sanatoryjnego niż miejsce leczenia, ponieważ poszczególne ośrodki lecznictwa z reguły specjalizują się w konkretnych schorzeniach, nie świadczą natomiast pełnej gamy zabiegów.

Oznacza to, że profil leczenia chorego decyduje o tym, do jakiego sanatorium pacjent może się udać. To z kolei ma wpływ na sposób rozpatrzenia wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium.

Kto ma gwarancję wspólnego wyjazdu do sanatorium?

Należy wiedzieć, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ ma przykaz kierowania na wspólne leczenie sanatoryjne tylko określonej grupy pacjentów. Zasadniczo, wyjazd do sanatorium we dwoje jest zagwarantowany tym chorym, którzy:

 • mają tożsamy profil leczenia,
 • ukończyły 65. rok życia (jedno z nich),
 • mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (jedno z nich). 

Zatem seniorzy, którzy spełniają te warunki, nie muszą nawet składać dodatkowych wniosków o wspólny wyjazd do sanatorium. Wystarczy, że złożą wnioski w tym samym czasie, najlepiej w jednej kopercie. Jednak nie tylko osoby starsze mają szansę na odbycie wspólnej kuracji. Kto jeszcze może złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Dla kogo wspólny wyjazd do sanatorium?

Podanie do NFZ o wspólny pobyt w sanatorium to opcja, z której mogą skorzystać nie tylko seniorzy, ale również inne małżeństwa w różnym wieku, a także pary w związkach partnerskich, bliscy znajomi, przyjaciele, koleżanki i inne osoby spokrewnione lub nie.

Pacjenci, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą pojechać do sanatorium razem, zawsze mają możliwość złożenia wniosku o wspólny wyjazd, przy czym NFZ nie ma obowiązku rozpatrzenia takiego pisma pozytywnie. 

Podstawowy warunek, jaki musi zostać spełniony, aby wniosek o wspólny wyjazd został zaakceptowany, to taki sam profil leczenia. Jeśli pacjenci mogą odbyć kurację w tym samym sanatorium i złożą swoje skierowania w tym samym czasie, NFZ nie powinno sprzeciwić się takiemu rozwiązaniu. 

Jak pojechać do sanatorium z wybraną osobą?

Jak zostało wspomniane, z prośbą o wspólny wyjazd do sanatorium mogą wystąpić małżonkowie, pary, koleżanki czy rodzeństwo. Relacja między pacjentami nie ma większego znaczenia. Istotne jest natomiast:

 • równoczesne złożenie wniosku i skierowań,
 • umieszczenie dokumentów w tej samej kopercie, koszulce czy teczce,
 • posiadanie tożsamych profili leczenia. 

Każdy ma więc szansę na wspólny wyjazd do sanatorium z drugą połówką czy inną osobą bliską. Aby mieć taką możliwość, powinien przygotować wniosek o wspólny wyjazd i złożyć go równolegle ze skierowaniami na leczenie.

Co ważne, wszystkie dokumenty muszą być wolne od braków czy błędów formalnych. Jeśli bowiem jeden z chorych zostanie wezwany do ich uzupełnienia/usunięcia, procedura kwalifikacji pacjentów na leczenie będzie wstrzymana, a to może skutkować utratą szansy na wspólny wyjazd. 

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wiedząc, jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem lub żoną, warto upewnić się również, jakie elementy powinno zawierać samo pismo z prośbą o wspólny wyjazd. Dokument musi uwzględniać natomiast między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawców,
 • datę rozpoczęcia leczenia sanatoryjnego,
 • dane oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • uzasadnienie prośby.

Uzasadnienie prośby o wspólny pobyt w sanatorium będzie miało znaczenie w przypadku, kiedy spełnione zostaną przesłanki medyczne wspólnego wyjazdu – tożsamy profil leczenia. Argumenty przemawiające za wspólnym wyjazdem mają natomiast charakter społeczny. Zatem jak umotywować wspólny wyjazd do sanatorium? Prośba może zostać uzasadniona:

 • chęcią dzielenia kosztów podróży (zmniejszenia wydatków),
 • chęcią wspólnego wspierania się,
 • chęcią udzielania sobie wzajemnej pomocy. 

Warto podkreślić, że wnioski o wspólny wyjazd są rozpatrywane uznaniowo, ale ich złożenie nic nie kosztuje, zatem wnosząc takie pismo, pacjenci niczym nie ryzykują.

Czy wspólny wyjazd to wspólne zakwaterowanie?

Niektóre osoby mogą być zaskoczone, że wspólny wyjazd do sanatorium nie stanowi gwarancji wspólnego pobytu w ośrodku lecznictwa. NFZ, kierując pacjenta na leczenie, decyduje bowiem o miejscu i terminie wyjazdu, ale nie o tym, jak chorzy zostaną ulokowani w placówce leczniczej.

Z kolei sanatoria mają obowiązek zapewnienia kuracjuszom odpowiednich warunków zamieszkania – nie muszą umieszczać osób bliskich w jednym pokoju. 

Może okazać się zatem, że małżeństwo wyjedzie razem do sanatorium, ale nie będzie dzieliło jednego pokoju, ani nawet pokojów sąsiednich. Wszystko zależy bowiem od dostępności miejsc w danej placówce. 

Sanatorium na NFZ czy prywatnie?

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sanatorium na NFZ jest częściowo odpłatne. Z tego względu warto zastanowić się, czy korzystniejszym rozwiązaniem nie okaże się wyjazd do sanatorium prywatnego.

Co prawda, taka kuracja będzie kosztowała więcej, ale pozwoli pacjentowi zadecydować o miejscu i terminie leczenia, a także o warunkach zakwaterowania. Tylko w takim przypadku osoby, które chcą wyjechać na wspólne leczenie, mogą mieć gwarancję pobytu w jednym ośrodku i zamieszkiwania w jednym pokoju. 

Z pewnością jest to zatem rozwiązanie wygodniejsze. Zapewnia także lepsze warunki, jeśli chodzi o opiekę czy mieszkanie. Ceny pobytu uzależnione są natomiast od wielu czynników, jak czas pobytu, termin pobytu, miejsce czy standard ośrodka. Z reguły, za dobę w sanatorium prywatnym należy zapłacić od ok. 150 zł w górę.

Wyjazd do sanatorium wspólnie – podsumowanie

Jak wyjechać do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego? Zakres oraz rodzaj leczenia uzdrowiskowego określa lekarz balneolog, po czym kieruje ubezpieczonego w odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, ubezpieczony może wyjechać na leczenie uzdrowiskowe razem z mężem lub żoną, czy partnerem, a nawet przyjacielem czy przyjaciółką. Oczywiście należy mieć świadomość, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma obowiązku kierowania małżeństw do tego samego sanatorium.

Dlatego, aby odbyć wspólny wyjazd małżonków na leczenie uzdrowiskowe, należy złożyć w oddziale NFZ, który wysłał nam skierowanie, podanie o wyjazd do sanatorium wspólnie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium, które pobierzesz na samej górze strony.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.