Zaświadczenie o chorobie przewlekłej – wzór matura

17 

W związku z chorobą przewlekłą uczeń może liczyć na dostosowanie sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb. Aby wydłużyć czas pisania matury lub w inny sposób dostosować formę egzaminu do potrzeb ucznia, trzeba przedstawić radzie pedagogicznej zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej. Jak wygląda taki dokument?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zaświadczenia o chorobie przewlekłej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym polega dostosowanie formy egzaminu maturalnego dla uczniów z zaświadczeniem o chorobie przewlekłej?

Na dostosowanie formy i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego może liczyć między innymi uczeń chory, niepełnosprawny czasowo oraz cierpiący na chorobę przewlekłą.

Dostosowanie egzaminu może polegać na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, a także na dostosowaniu warunków przeprowadzania egzaminu poprzez:

  • zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
  • wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego,
  • odpowiednie przedłużenie czasu na przeprowadzenie egzaminu,
  • zapewnienie obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego.

Jak wygląda zaświadczenie o chorobie przewlekłej do matury?

Uczeń z chorobą przewlekłą może liczyć na dostosowanie formy lub sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego do swoich potrzeb, jednak musi przedstawić w tym celu odpowiednią dokumentację, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza i/lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Zasadniczo, dokument ten musi zawierać jedynie sformułowanie “Uczeń z chorobą przewlekłą – wymaga dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów w postaci …”, np. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu lub przerwy (w zależności od potrzeb).

Listę chorób, które uprawniają do wydania orzeczenia, podaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikatach dotyczących szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów w danym roku szkolnym.

Warto pamiętać, że maturzysta musi przedstawić takie zaświadczenie lekarskie razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego – wstępną składa się do 30 września, a ostateczną do 7 lutego.

zaswiadczenie-o-chorobie-przewleklej-wzor-matura
Zaświadczenie o chorobie przewlekłej - wzór matura
17