WOPFU wzór wypełniony – AUTYZM

17 

Jak sporządzić WOPFU dla dziecka z Autyzmem? Autyzm objawia się problemami w komunikacji i interakcjach społecznych, a także powtarzającymi się wzorcami zachowań, czynności lub zainteresowań.

Objawy autyzmu są różne w zależności od wieku dziecka, stopnia nasilenia zaburzeń, czy funkcjonowania intelektualnego. Uczeń z autyzmem powinien zostać objęty opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dla takiego dziecka opracowuje się również IPET, tj. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na podstawie WOPFU, czyli wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Jak powinno wyglądać przykładowe WOPFU dla dziecka z Autyzmem? aby ułatwić Ci jego sporządzenie – stworzyliśmy przykładowe WOPFU, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis
Opinie (0)

Czym objawia się autyzm?

Autyzm daje o sobie znać już w wieku niemowlęcym, jednak na potrzeby sporządzenia WOPFU warto znać przede wszystkim objawy autyzmu u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W tym czasie symptomy zwykle stają się bardziej widoczne ze względu na zwiększenie poziomu trudności zadań społecznych.

Autyzm może więc objawiać się:

 • brakiem zainteresowania zabawami grupowymi,
 • dziwnym sposobem nawiązywania kontaktów społecznych,
 • schematycznymi zabawami,
 • brakiem wyobraźni,
 • brakiem rozumienia sytuacji i zasad społecznych,
 • oporem przed zmianami otoczenia,
 • reagowaniem na zmiany lękiem lub złością,
 • brakiem umiejętności podtrzymywania rozmowy,
 • ograniczonym rozumieniem mowy,
 • koncentracją na szczegółach,
 • trudnościami w zakresie myślenia abstrakcyjnego,
 • mechanicznym sposobem uczenia się, czyli brakiem rozumienia,
 • impulsywnością,
 • nadmierną aktywnością,
 • zainteresowaniem bodźcami sensorycznymi,
 • stereotypowymi ruchami, np. kołysaniem się, chodzeniem w kółko.

Czym jest i co zawiera WOPFU?

WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – to dokument przygotowywany przez nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem.

Pismo sporządza się na podstawie wytycznych Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, każde WOPFU, w tym WOPFU dla ucznia z Autyzmem, musi zawierać co najmniej:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • opis mocnych stron i predyspozycji ucznia,
 • opis zainteresowań i uzdolnień ucznia,
 • wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia,
 • informacje dot. zakresu pomocy ze strony nauczycieli i specjalistów,
 • opis efektów działań podejmowanych przez zespół nauczycieli i specjalistów w celu przezwyciężenia trudności ucznia. 

Jeśli chodzi o indywidualne potrzeby ucznia, WOPFU dla dziecka cierpiącego na Autyzm może wymieniać tutaj potrzebę:

 • zapewnienia powtarzalności sytuacji,
 • wprowadzania zmian w sposób stopniowy,
 • stosowania pomocy wizualnych,
 • nauczania z wykorzystaniem wielu zmysłów,
 • inicjowania kontaktów z uczniem,
 • kontrolowania przebiegu pracy samodzielnej,
 • pozwalania na zachowanie, które zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa,
 • dostosowania metod pracy do możliwości ucznia, itd.

Przykładowe WOPFU dla dziecka z autyzmem

WOPFU dla dziecka z autyzmem może przyjmować formę tabeli, wyszczególniającej mocne strony, słabe strony, trudności oraz wnioski, czyli potrzeby wynikające z analizy (jak należy pracować z dzieckiem, co utrwalać, co rozwijać). Zasadniczo, dokument powinien odnosić się do:

 • rozwoju fizycznego: motoryka mała, motoryka duża, przetwarzanie zmysłowe, integracja sensoryczna,
 • rozwoju intelektualnego i osiągnięć edukacyjnych: umiejętności komunikacyjne, procesy poznawcze, techniki szkolne, wiadomości i umiejętności,  
 • rozwoju społecznego i emocjonalnego: samodzielność, umiejętności społeczne, kontakt i relacje z rówieśnikami/dorosłymi, przestrzeganie ustalonych zasad i norm społecznych, zachowanie, samoocena, kontrola emocji, współpraca w grupie, postawa, motywacja.

Wypełniony wzór WOPFU dla dziecka z Autyzmem może zawierać następujące sformułowania:

 • uczeń porusza się samodzielnie,
 • uczeń ma trudności z koordynacją ruchową,
 • uczeń ma problemy z utrzymaniem równowagi,
 • uczeń nieprawidłowo chwyta drobne przedmioty,
 • uczeń używa naprzemiennie prawej i lewej ręki,
 • uczeń jest nadwrażliwy na bodźce słuchowe,
 • uczeń jest niewrażliwy na bodźce czuciowe,
 • uczeń rozumie proste polecenia,
 • uczeń nie mówi,
 • uczeń nie komunikuje się z otoczeniem,
 • uczeń wydaje jedynie dźwięki nieartykułowane,
 • uczeń przejawia zainteresowanie niektórymi przedmiotami,
 • uczeń długo koncentruje się na wybranej czynności, 
 • uczeń nie rozpoznaje kształtów i kolorów,
 • uczeń zachowuje się impulsywnie,
 • uczeń jest nadmiernie ruchliwy,
 • uczeń nie okazuje zadowolenia,
 • uczeń reaguje krzykiem na odmowę,
 • uczeń przejawia silnie utrwalone zachowania rutynowe,
 • uczeń słabo czyta,
 • uczeń ma trudności z nabywaniem umiejętności matematycznych,
 • uczeń ma słabo rozwinięte myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • uczeń potrafi wyrażać swoje potrzeby,
 • uczeń chętnie podejmuje kontakt z dorosłymi,
 • uczeń odpowiada na pytania,
 • uczeń jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych, 
 • uczeń rozumie proste teksty czytane,
 • uczeń prawidłowo reaguje na pochwały.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU wzór wypełniony – AUTYZM”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wopfu-wzor-wypelniony-autyzm-przyklad
WOPFU wzór wypełniony - AUTYZM
17