WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać WOPFU dla ucznia słabowidzącego? Uczeń słabowidzący realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, ale wymaga dostosowania warunków kształcenia do swoich możliwości wzrokowych i tempa uczenia się.

Dla dziecka z wadą wzroku nauczyciele i specjaliści przygotowują wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, która stanowi podstawę opracowania IPET, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Jak powinno wyglądać przykładowe WOPFU dla ucznia słabowidzącego? 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowe WOPFU dla dziecka słabowidzącego, wzór pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis
Opinie (1)

Jakie problemy w szkole ma uczeń słabowidzący?

Jeśli uczeń słabowidzący, nawet przy korzystaniu ze szkieł korekcyjnych, ma problemy w zakresie widzenia, to taka niepełnosprawność wpływa negatywnie nie tylko na jego zdolność czytania czy pisania, ale również na samopoczucie, koncentrację, czy motywację do pracy. Dziecko słabowidzące może:

 • być niechętne do pracy wzrokowej,
 • szybko się męczyć,
 • szybko tracić koncentrację uwagi,
 • mieć problem z dostrzeganiem bodźców wzrokowych,
 • mieć zaburzoną orientację i wyobraźnię przestrzenną,
 • nie posiadać trwałej pamięci wzrokowej,
 • mylić litery o podobnych kształtach,
 • przestawiać litery,
 • mieć zaburzone postrzeganie głębi,
 • wolno czytać,
 • nie rozumieć tekstów w całości,
 • mylenie wyrazów o podobnej strukturze;
 • mieć trudności w pisaniu,
 • mieć zakłócona koordynację wzrokowo-ruchową,
 • popełniać błędy w pisaniu,
 • mieć problemy z czytaniem obszernych tekstów, analizowaniem map,
 • mieć problemy z postrzeganiem figur geometrycznych,
 • mieć zaniżoną samoocenę,
 • mieć trudności z nawiązywaniem kontaktów. 

Jak szkoła pomaga uczniom słabowidzącym?

Opracowanie IPET i WOPFU dla dziecka słabowidzącego ma na celu przede wszystkim zaplanowanie dla ucznia odpowiedniego wsparcia, które zniweluje jego bariery i ograniczenia, a tym samym wesprze jak najefektywniejszy rozwój.

W przypadku dzieci słabowidzących i niewidomych mogą to być między innymi takie rozwiązania jak:

 • właściwe umiejscowienie dziecka w klasie, np. bliżej tablicy,
 • zmniejszenie ilości błyszczących powierzchni w pomieszczeniu,
 • stosowanie na tablicy wyłącznie kredy w kolorze białym,
 • zezwalanie na przepisywanie notatek z tablicy od sąsiada z ławki,
 • udostępnianie tekstów w wersji z powiększoną czcionką,
 • podawanie przedmiotów do oglądania z bliska,
 • zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka,
 • wydłużanie czasu na wykonanie niektórych zadań,
 • słowne objaśnianie zadań, 
 • częste zadawanie pytań sprawdzających, czy dziecko widzi poprawnie,
 • korzystanie z czytelnych plansz,map, tablic z diagramami, itd.

Co powinno zawierać WOPFU dla ucznia słabowidzącego?

WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, jest sporządzana zgodnie z wytycznymi ujętymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, WOPFU zawsze powinno zawierać między innymi:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • opis mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, 
 • zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, 
 • określenie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.

WOPFU dla dziecka niedowidzącego powinno zawierać także:

 • dane dziecka: imię i nazwisko, grupa, data urodzenia,
 • dane placówki oświatowej,
 • datę opracowania dokumentu,
 • źródła informacji, na podstawie których opracowano dokument, w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podpisy członków zespołu,
 • datę odbioru kopii WOPFU przez rodziców.

Przykładowe WOPFU dla ucznia słabowidzącego

WOPFU dla ucznia słabowidzącego może zostać podzielone na opis mocnych stron i słabych stron, a także wniosków na kolejny okres pracy z dzieckiem. Elementy te najczęściej opracowuje się w formie tabeli, która wyszczególnia:

 • rozwój fizyczny, czyli motoryka mała, motoryka duża, przetwarzanie zmysłowe, integracja sensoryczna,
 • rozwój intelektualny i osiągnięcia edukacyjne, czyli umiejętności komunikacyjne, procesy poznawcze, techniki szkolne, wiadomości i umiejętności,  
 • rozwój społeczno-emocjonalny, czyli samodzielność, umiejętności społeczne kontakty i relacje z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, przestrzeganie ustalonych zasad i norm społecznych, kontrola emocji, współpraca w grupie, postawa, zachowanie, samoocena i motywacja do działania, 
 • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych,
 • przyczyny trudności w funkcjonowaniu ucznia.

Przykładowe sformułowania, jakie może zawierać wypełniony wzór WOPFU dla ucznia słabowidzącego, to między innymi: 

 • dziecko nie nadąża wzrokiem za poruszającym się przedmiotem,
 • dziecko nie potrafi dłużej skupić wzroku na obserwowanym przedmiocie,
 • dziecko ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową,
 • uczeń słabo radzi sobie z postrzeganiem stosunków przestrzennych,
 • uczeń słabo zapamiętuje skomplikowane kształty,
 • uczeń złością reaguje na napotkane trudności,
 • uczeń szybko się zniechęca,
 • uczeń wymaga wsparcia w zakresie samodzielności, np. przy rozróżnianiu kolorów,
 • uczeń często odmawia współpracy z nauczycielem, itd.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład

 1. Marysia Gielniak

  polecam wzór wopfu

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wopfu-dla-ucznia-slabowidzacego-przyklad
WOPFU dla ucznia słabowidzącego - przykład
17