Kategoria:

Co to jest WOPFU?

WOPFU, czyli Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, stanowi kompleksową analizę zdolności i osiągnięć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to dokument, który pełni funkcję załącznika oraz fundamentu do tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

Proces opracowywania WOPFU obejmuje szczegółową diagnostykę wiedzy i umiejętności dziecka z niepełnosprawnością, identyfikację jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, ocenę zakresu psychofizycznych możliwości, a także uwzględnienie ograniczeń i trudności. Warto podkreślić, że ten kompleksowy proces analizuje kontekst funkcjonowania ucznia zarówno w przedszkolu, jak i w szkole.

W skrócie, przed stworzeniem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego konieczne jest przeprowadzenie WOPFU, aby uwzględnić indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, identyfikując jego mocne strony, predyspozycje, zainteresowania oraz uzdolnienia.

Kiedy przeprowadza się WOPFU?

WOPFU jest przeprowadzane przed sporządzeniem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) dla danego ucznia. Ocena wielospecjalistyczna powinna być przeprowadzona przed opracowaniem lub wprowadzeniem zmian w IPET. Dokumentacja WOPFU stanowi integralną część procesu tworzenia IPET i powinna być dołączona do niego w przypadku jego opracowania lub modyfikacji.

Jak sporządzić przykładowy wzór WOPFU?

Przepisy aktualnie obowiązujące nie określają precyzyjnego wzoru dokumentu, lecz zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące jego treści. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia może więc przyjąć dowolną formę, taką jak wykres, tabela czy zeszyt obserwacji. Kluczowe jest jednak, aby dokument zgodny był z wytycznymi, które zostały określone w przepisach.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór WOPFU, którego przykład (w zależności od potrzeb) pobierzesz poniżej: