5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o WOPFU i IPET

Na nauczycieli i pedagogów codziennie czeka wiele wyzwań. Zapewne zdajesz sobie z tego sprawę. Bez względu na to czy jesteś rodzicem, czy nauczycielem, warto zasięgnąć specjalistycznej wiedzy i dowiedzieć się czegoś więcej na temat WOPFU i IPET.

Mało tego, poniżej zamieszczamy gotowe, przykładowe WOPFU oraz IPET, na których można się wzorować. Wystarczy, że klikniesz interesujące się WOPFU:

Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że praca z uczniem o specjalnych potrzebach wymaga współpracy wielu osób: pedagogów, nauczycieli, logopedów, a nawet lekarzy specjalistów.

Tylko dzięki takim wszechstronnym działaniom, dziecko będzie miało szansę na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w zakresie wychowania i edukacji, dopasowanych oczywiście do jego możliwości. Oto pięć rzeczy, które powinieneś wiedzieć o IPET i WOPFU.

Dla kogo jest przygotowywany IPET i WOPFU?

Program ten jest przygotowywany tylko i wyłącznie dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z uczniami, którzy mają problem z realizacją obowiązku szkolnego np. ze względu na stan zdrowia – proponuje się im indywidualną ścieżkę kształcenia.

Tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, który uruchamia procedurę sporządzenia IPET i WOPFU. Takie dokumenty jak: opinie lub urzeczenie o niepełnosprawności nie mają w tym przypadku zastosowania.

Dlaczego wydaje się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Powodów do wydania tego typu dokumentów jest wiele. Najczęstszą przyczyną jest niepełnosprawność. Obejmuje to również uczniów niesłyszących, słabowidzących, niewiadomych, słabowidzących, z afazją, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi itp.

Przyczyną do wydania orzeczenia może być również niedostosowanie społeczne. Osoby doświadczające problemów z emocjami takimi jak: depresja, lęk czy agresja, mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji społecznych.

Ważnym powodem jest również zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Mowa tutaj o sytuacji, gdy osoba napotyka trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwem. Może to bowiem prowadzić do izolacji, marginalizacji lub braku satysfakcji z relacji społecznych.

Ile jest czasu na napisanie IPET i WOPFU?

Początek stanowi dostarczenie przez rodzica do placówki orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wówczas dokument należy sporządzić w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do sekretariatu.

Taki sam termin obowiązuje w sytuacji, gdy uczeń z orzeczeniem dołącza do placówki w trakcie trwania roku szkolnego. Do akt warto dołączyć adnotacje, które będą świadczyły o prowadzeniu obserwacji.

Takie dokumenty mogą się przydać w sytuacji, gdy do szkoły zawita kontrola. Z rozporządzenia wynika również, iż WOPFU i IPET należy sporządzać co najmniej 2 razy w roku.

Najczęściej wygląda to tak, że uczniowie pierwszych klas oceniani są trzykrotnie w ciągu roku, czyli na początku roku szkolnego, po pierwszym półroczu i na koniec II półrocza. Później, w kolejnych latach WOPFU wykonywane jest 2 razy w ciągu roku szkolnego, najczęściej na koniec poszczególnych semestrów.

Jaka jest rola rodziców w opracowaniu programu?

Zgodnie z prawem, rodzice lub opiekunowie prawni mają możliwość wzięcia udziału w opracowaniu i modyfikacji IPET. Co więcej, mogą oni uczestniczyć w spotkaniach zespołu. Szkoła bądź przedszkole ma obowiązek informowania na piśmie rodziców ucznia o terminie spotkania takiego zespołu.

Wówczas mogą oni wyrazić chęć uczestniczenia w konsultacjach, co umożliwi znalezienie dogodnego terminu spotkania. Ponadto powinni otrzymać kopię już gotowego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

Jakie narzędzia oceny stosowane są przy przygotowywaniu WOPFU?

Gama stosowanych narzędzi jest niezwykle szeroka. Mogą to być testy psychometryczne, obserwacje, wywiady, ocena osiągnięć szkolnych, a nawet badania medyczne. Im więcej zróżnicowanych narzędzi, tym lepiej, ponieważ otrzymuje się wówczas pełniejszy obraz ucznia – jego zdolności, trudności i problemów.

Dzięki temu możliwe jest trafniejsze opracowanie planu pracy. Przez to skupiamy się na indywidualnych potrzebach ucznia. Czy zastanawiasz się nad skutecznością WOPFU? Podczas opracowywania WOPFU specjaliści tworzą analizę efektywności, która potrafi określić skuteczność planowanych działań.

Z założenia przecież nauczyciele tworzą ten dokument, aby zapewnić skuteczną realizację celów wobec ucznia. Jeśli jednak w trakcie prowadzenia programu, okazuje się, że prowadzone działania nie do końca okazują się być satysfakcjonujące, zespół dokonuje modernizacji WOPFU i IPET, aby osiągnąć jak najlepsze efekty zarówno w zakresie wychowania, jak i edukacji.

WOPFU i IPET to dwa niezwykle ważne dokumenty, które opracowuje się dla ucznia objętego kształceniem specjalnym. Przygotowywanie tych dokumentów jest obowiązkowe, koniecznym jest, aby zawierał zalecenia, które określone są w orzeczeniu ucznia.

Tylko profesjonalnie przygotowany i dostosowany do potrzeb ucznia program edukacyjno – terapeutyczny sprawi, że dziecko będzie robiło postępy.

Podobne wpisy:

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.