Kara za brak OC – ODWOŁANIE

17 

Każdy posiadacz auta w Polsce ma obowiązek wykupić na nie polisę OC. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, zostanie ukarany karą pieniężną wymierzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG. Czy można odwołać się do kary za brak OC?

Oczywiście, że tak! Aby ułatwić Ci sporządzenie stosownego pisma do UFG – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania za brak ubezpieczenia OC, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kto płaci karę za brak OC?

Kara za brak OC nakładana jest na właściciela pojazdu. To on zostanie wezwany do jej zapłaty przez UFG. Warto pamiętać jednak, że jeśli inna osoba kierująca nieubezpieczonym pojazdem spowoduje wypadek lub kolizję, będzie odpowiadała za szkody na równi z właścicielem.

W praktyce, w takiej sytuacji UFG wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, ale będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od kierowcy i od właściciela samochodu. Karę za brak OC płacić będzie zaś jedynie właściciel.

Jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty kary za brak OC?

Otrzymanie wezwania do zapłaty kary za brak OC nie zawsze oznacza, że właściciel pojazdu musi taką karę zapłacić. Na udzielenie odpowiedzi na pismo ma on 30 dni. Jeśli faktycznie nie dopełnił obowiązku ubezpieczeniowego, powinien karę zaakceptować i zapłacić.

Jeżeli jednak kara została nałożona bezzasadnie, może odpowiedzieć na pismo i wykazać, że:

  • w okresie, w którym według UFG nie posiadał polisy ubezpieczeniowej OC, korzystał z takiej ochrony,
  • nie dotyczy go obowiązek posiadania OC.

Przykładowo, jeśli w dniu kontroli osoba ukarana nie była już posiadaczem pojazdu, może przedstawić dokument potwierdzający jego zbycie – umowę kupna sprzedaży czy umowę darowizny.

Jeśli chodzi o Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odwołanie należy przygotować na piśmie. Obowiązkowe jest uwzględnienie w nim danych osobowych właściciela pojazdu i numeru wezwania, którego dotyczy pismo.

W jego treści podmiot składający odwołanie powinien opisać stan faktyczny, potwierdzając przytoczone argumenty za pomocą odpowiednich załączników. Dokument należy podpisać i przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Co ważne, jeśli ukarany nie odniesie się do wezwania w ciągu 30 dni, jego sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie kary za brak OC

Warto wiedzieć, że również osoba, która została ukarana słusznie – nie dopełniła obowiązku ubezpieczeniowego – może uzyskać zwolnienie od kary, dążąc do umorzenia jej części czy też do rozłożenia kary na raty. W przypadkach uzasadnionych UFG umarza karę, ale wniosek o anulowanie takiej kary nie może wskazywać jedynie na przejściowe problemy finansowe ukaranego.

Zatem jak napisać wniosek o umorzenie kary za brak OC, aby pismo było skuteczne? Szansę na akceptację wniosku ma osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Rozsądnymi argumentami będą zatem:

  • poważne zachorowanie,
  • śmierć bliskiej osoby,
  • duże długi.

Oczywiście do wniosku należy dołączyć także dokumenty, które potwierdzają przytoczone okoliczności. Jeśli UFG zaakceptuje wniosek, może umorzyć opłatę, rozłożyć jej spłatę na raty lub odroczyć termin płatności.

Czas oczekiwania na decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynosi maksymalnie 2 miesiące od momentu otrzymania dokumentów. Jeśli ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny uzna, że dostarczone dowody są niewystarczające, poprosi wnioskodawcę o przedstawienie dodatkowej dokumentacji. W innych przypadkach podejmie decyzję w oparciu o przedstawione dowody. Jeżeli wniosek odrzuci, właścicielowi nie pozostanie nic innego, jak zapłacenie kary.

Odwołanie od kary za brak OC w przypadku ważnej polisy

Odwołanie od kary za brak OC jest zasadne przede wszystkim w przypadku, kiedy właściciel pojazdu w momencie kontroli posiadał ważną polisę. Pismo od UFG zazwyczaj zawiera w swojej treści prośbę o udokumentowanie posiadania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej w danym okresie.

Jeżeli polisa już nie obowiązuje, ale była ważna w momencie kontroli, właściciel pojazdu może poprosić odpowiednią firmę o wydanie ZOPUK – zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe musi wydać taki dokument swojemu byłemu klientowi. To właśnie taki druk pozwala sporządzić skuteczne odwołanie do UFG od kary za brak OC.

Ile wynosi kara za brak OC?

Odwołania od kary za brak OC nie przygotuje osoba, która ani nie posiadała ważnej polisy w momencie kontroli, ani nie sprzedała pojazdu tuż przed taką kontrolą. Jeśli osoba ukarana nie jest właścicielem pojazdu wyrejestrowanego, musi uiścić taką karę – chyba że skutecznie zawnioskuje o jej umorzenie.

Wysokość kary za brak OC jest ustalana w odniesieniu do płacy minimalnej, a także na podstawie tego, jak długo auto nie miało obowiązkowej ochrony. W 2023 roku wynosi ona:

  • 1 400 zł za brak ciągłości OC od 1 do 3 dni,
  • do 6 980 zł w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia OC powyżej 14 dni.

Ewentualną windykację kary prowadzić będzie odpowiedni dla miejsca zamieszkania ukaranego Urząd Skarbowy.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Wiedząc, jak napisać odwołanie do UFG za brak ubezpieczenia OC oraz jak napisać wniosek o umorzenie takiej kary, warto poznać też sposób na uniknięcie otrzymania wezwania do jej zapłaty.

Oczywiście, najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności finansowej za przerwę w OC jest dopilnowanie terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej oraz przedłużenie jej najpóźniej w ostatnim dniu ochrony. Należy uważnie pilnować takich terminów zwłaszcza w przypadku rozwiązywania umowy z ubezpieczycielem za wypowiedzeniem.

Warto wiedzieć również, że zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje, gdy nabywca pojazdu korzysta z polisy ubezpieczeniowej poprzedniego właściciela auta. Ochrona wygasa też w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu nie dokona pełnej zapłaty za dotychczasowe ubezpieczenie OC.

Chociaż każdy kierowca zdaje sobie sprawę z obowiązku posiadania ważnej polisy OC, nadal wiele osób próbuje uniknąć takiego wydatku. Warto wspomnieć, że w 2020 wykryto aż 199 000 tego typu przypadków. Wysokie kary nie odstraszają zatem od unikania obowiązku ubezpieczeniowego.

Tymczasem UFG przeprowadza obecnie automatyczną kontrolę ważności ubezpieczenia OC w oparciu o program Wirtualny Policjant. Można zatem mieć pewność, że prędzej czy później wykryje on brak ciągłości ubezpieczenia OC.

Brak ważnej polisy OC – podsumowanie

Wykrywanie brak polisy OC pojazdu i nakładanie kar finansowych to główne zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz do wykrywania przerw w OC używa ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych oraz danych z Centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK).

Zatem kary za brak ważnej polisy OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, podstawą do nałożenia kary są przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Za brak ważnej polisy OC lub przerwa w ubezpieczeniu OC właścicielowi pojazdu grozi dotkliwa finansowa kara, kara za brak OC może sięgać nawet ponad 10.000 zł w przypadku samochodów ciężarowych, ponad 7.000 zł w przypadku samochodu osobowego, natomiast dolna granica kary to ponad 1000 zł za brak OC motocykla. Czyli im większy pojazd, tym wyższa kara za brak polisy OC.

Na szczęście w przypadku braku ubezpieczenia OC, posiadacz pojazdu, który otrzymał karę z UFG, może złożyć odwołanie, w którym powołując się na ciężką sytuację życiową, zdrowotną lub finansową poprosi ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny od odstąpienie od nałożenia kary, lub rozłożenie jej na raty.

Posiadacz pojazdu może także wnioskować o odroczenie w czasie zapłaty kary za brak OC!

Z pewnością brak obowiązkowego ubezpieczenia OC spędza sen z powiek nie jednemu posiadaczowi pojazdu, ponieważ kary, jakie wyznacza UFG – są ogromne, szczególnie jeśli brak ważnego OC pojazdu przekracza 14 dni.

Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kara za brak OC – ODWOŁANIE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kara-za-brak-oc-odwolanie-pdf-doc-przyklad
Kara za brak OC - ODWOŁANIE
17