Jak złożyć papiery rozwodowe?

W życiu wielu par przychodzi moment, kiedy oboje albo jedna ze stron zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie. Aby jednak wykonać pierwszy krok, czyli złożyć pozew w sądzie, trzeba wypełnić kilka dokumentów.

Do najważniejszych z nich należą wniosek rozwodowy, załączniki do pozwu, dowód wniesienia opłaty i inne dowody, jakie mają być dołączone do tego dokumentu. Gdy szykuje się prawdziwa batalia na sali rozpraw, dobrze jest skonsultować się z prawnikiem jeszcze przed złożeniem papierów rozwodowych.

Przygotowanie wniosku o rozwód

Pierwszym krokiem związanym z tym jak złożyć papiery rozwodowe, jest opracowanie planu. Kiedy ustalony zostanie przewidywany sposób, w jaki zostanie przeprowadzona cała rozprawa rozwodowa, z łatwością można dobrać kolejny punkt, jakim jest właściwe przytoczenie dowodów w sprawie.

Jak wiadomo, rozwód polega na trwałym i zupełnym ustaniu pożycia małżeńskiego, obejmujące trzy strefy: ekonomiczną, fizyczną i uczuciową. Przed sądem należy dowieźć, że taka sytuacja faktycznie ma miejsce.

Kolejny krok to przygotowanie załączników i innych dokumentów. Wbrew pozorom nie jest to łatwa sprawa, gdyż wymaga odpisów np. aktu małżeństwa czy innych, których otrzymanie wymaga często wizyty w odpowiednim urzędzie.

Potem pozostaje tylko decyzja odnośnie dylematu jak składać papiery rozwodowe — czy działamy samodzielnie, czy też cierpliwie czekamy na pozew drugiej strony. Ostatni już, to samo już napisanie pozwu i złożenie na dziennik podawczy sądu rodzinnego.

Załączniki do pozwu oraz koszty

Jednymi z najważniejszych załączników, jakie dołączamy do pozwu rozwodowego, są odpis skrócony aktu małżeństwa, a także, jeżeli para miała pociechy, odpisy aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci.

I tu mała uwaga — niezwykle ważny jest fakt, kiedy dzieci się urodziły. W przypadku, gdy pojawiły się one jeszcze przed ślubem, konieczne będzie przedłożenie odpisu zupełnego ich aktu urodzenia. Dzieci urodzone już po ślubie, potrzebują tylko odpisu skróconego aktu urodzenia.

Innym ważnym załącznikiem, o którym warto wiedzieć, zastanawiając się jak złożyć pozew o rozwód, jest potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu.  Wynosi ona  600 złotych i można ją zapłacić zarówno przelewem na rachunek bankowy sądu jak i w kasie sądu.

Alternatywą jest jeszcze możliwość opłacenia przez stronę internetową rządu. Od tej opłaty, w początkowym etapie, nie przysługują żadne zwolnienia.

Dowody w sprawie dołączane do wniosku

Już na poziomie składania pozwu rozwodowego, można dołączyć inne dokumenty, pomagające udowodnić ustanie pożycia między małżonkami. Ten punkt jest szczególnie ważny, gdy strona składająca domaga się orzeczenia rozwodu z winy małżonka.

Wtedy to dowody na jej potwierdzenie są szczególnie istotne. Może to być wszystko — od wydruków wiadomości z komunikatorów internetowych i sms-ów, przez fotografie i nagrania a na dokumentach medycznych kończąc.

Te ostatnie szczególnie się przydają, gdy trzeba udowodnić nałóg męża czy żony. Załącznikami mogą być również dokumenty wskazujące na sytuację finansową i jej pogorszenie na skutek rozwodu.

To właśnie razem z pozwem można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów. Praktyka pokazuje, że zasadnym jest dołączenie również paragonów i faktur uwierzytelniających wydatki ponoszone na utrzymanie wspólnego domu i małoletnich dzieci.

Dane wymagane do pozwu

Formularz dotyczący wniosku rozwodowego można pobrać na stronie internetowej sądu lub w wielu miejscach w internecie. Wiele kancelarii prawnych oferuje przykładowe wnioski o rozwód za darmo.

Aby je wypełnić, potrzeba kilka podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, a także adres aktualnego zamieszkania. W pozwie będzie trzeba podać również dane osobowe współmałżonka.

Najważniejszą zasadą jest, aby w sądzie złożyć dwa identyczne egzemplarze pozwu wraz z załącznikami. Jeden z nich zostaje w sądzie, a drugi będzie przesłany do małżonka. Praktyka pokazuje, aby w sumie zrobić trzy takie same pozwy, by jeden został dla osoby składającej wniosek.

Wnoszący o rozwód zawsze jest „powodem” a druga strona sporu „pozwanym”. Warto trzymać się tych nazw i używać ich już w treści wniosku, aby nie pogubić się już w trakcie rozprawy rozwodowej. Jeżeli pozew będzie nosił braki formalne, sąd wystosuje pismo wzywające do usunięcia ich.

Do najczęściej występujących braków należą nieuiszczenie opłaty sądowej i odpisów urodzenia dzieci. Powód ma 7 dni na dostarczenie odpowiednich materiałów lub opłat. Jeżeli nie zrobi tego, wniosek o rozwód zostanie odrzucony.

Gdzie złożyć wniosek o rozwód?

Pozostaje jeszcze kwestia kluczowa, czy gdzie złożyć papiery rozwodowe. Pozew wraz z wszystkimi załącznikami należy przedłożyć na dziennik podawczy właściwego sądu okręgowego.

Ustalenie właściwości sądu nie jest aż takie trudne. Jeżeli oboje małżonków przebywa w tym samym mieście, to sądem właściwym do rozpatrywania wniosku o rozwód jest ten najbliżej miejsca ich zamieszkania.

Może się zdarzyć, że jedno z małżonków wyjeżdża do innego miasta, a drugi zostaje w tym samym miejscu. Pozew będzie złożony wtedy w sądzie okręgowym właściwym dla pozostałego w dawnym miejscu małżonka. Gdy oboje wyjeżdżają, pozew jest składany w sądzie okręgowym właściwym dla pozwanego.

Wniosek o rozwód należy złożyć bezwzględnie w formie papierowej, osobiście we właściwym sądzie okręgowym lub pocztą. W tym ostatnim warto wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć pewność co do daty dostarczenia przesyłki. Niestety na chwilę obecną nie jest możliwe złożenie pozwu rozwodowego przez internet.

Po złożeniu dokumentów pozostaje tylko czekać na termin pierwszej rozprawy. Ze względu na procedurę wymagającą odpowiedzi na pozew, spotkanie na sali rozpraw może rozpocząć się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Gdy małżeństwo jest dograne w kwestii podziału majątku, to jest szansa na szybsze zamknięcie sprawy. Kiedy jednak do gry wchodzi również orzeczenie o winie oraz wysokie alimenty, sprawy mogą ciągnąć się całymi miesiącami. Trzeba uzbroić się więc w cierpliwość.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.