Kontrakt wychowawczy – wzór

17 

Kontrakt wychowawczy jest umową dwustronną lub trójstronną, którą zawierają: wychowawca, uczeń i rodzice/opiekunowie prawni. Każda umowa tego typu jest inna, ponieważ stanowi wynik negocjacji wspólnych celów i uwzględnia indywidualną sytuację dziecka. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór kontraktu wychowawczego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak sporządzić kontrakt wychowawczy?

Chociaż każdy kontrakt z uczniem i jego rodzicami jest inny, dokument zawiera podobne elementy. Jego schemat można znaleźć w opracowanym przez nas wzorze kontraktu wychowawczego, który uwzględnia:

 • dane stron,
 • zobowiązania ucznia, nauczyciela i rodziców,
 • konsekwencje wynikające z niedotrzymania warunków kontraktu,
 • nagrody przewidziane za realizację kontraktu.

Co ważne, przykładowy kontrakt wychowawczy musi być rzeczowy. Powinien zawierać konkretne oczekiwania, aby ocena postępowania ucznia była mierzalna. Nie można zatem uwzględniać w umowie sformułowań typu “grzeczne zachowanie”.

Jeśli chodzi o nagrody, to te powinny być dla ucznia atrakcyjne, podobnie jak dotkliwe powinny być dla niego kary. Należy też wymierzać je niezwłocznie, w sposób adekwatny do przewinienia. 

Jak wypełnić wzór kontraktu wychowawczego?

Sam druk przykładowego kontraktu wychowawczego nie gwarantuje skuteczności wykorzystania tej metody wychowawczej w pracy z uczniem. Liczy się bowiem również jego prawidłowe wypełnienie oraz aktualizowanie, jeśli zachodzi taka potrzeba – gdy kontrakt nie działa.

Wypełniając wzór kontraktu wychowawczego należy pamiętać o:

 • pozytywnym charakterze umowy, unikaniu gróźb,
 • sprawiedliwych zasadach kontraktu,
 • realności kontraktu – obiecywaniu realnych nagród,
 • konieczności modyfikowania kontraktu za zgodą każdej ze stron, jeśli kontrakt nie jest skuteczny.

Do podpisania kontraktu wychowawczego nie można nikogo zmuszać. Prawidłowo opracowany dokument pomaga wyeliminować negatywne zachowania ucznia, ale wymaga jego zaangażowania. Dobrze sformułowane postanowienia kontraktu wychowawczego pozwalają również kształtować u dziecka:

 • odpowiedzialność za własne postępowanie,
 • przyjmowanie konsekwencji za własne działania,
 • poczucie obowiązku wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec innych osób.
kontrakt-wychowawczy-wzor-pdf-doc-przyklad
Kontrakt wychowawczy - wzór
17