Kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera – wzór

17 

Kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera to umowa dwustronna, zawarta dobrowolnie w wyniku negocjacji wspólnych celów nauczyciela i dziecka. Kontrakt nie ma charakteru jednostronnego – nie jest oświadczeniem woli narzuconym drugiej osobie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór kontraktu z uczniem z zespołem Aspergera – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co powinien określać kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera?

Do przygotowania dwustronnej umowy między nauczycielem a uczniem (i rodzicami) warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór kontraktu z uczniem z zespołem Aspergera, który określa:

  • jakie zachowania dziecka mają ulec zmianie,
  • jak monitorowany będzie przebieg kontraktu,
  • w jaki sposób zmieniane będą zachowania niepożądane,
  • jakie będą konsekwencje w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka,
  • w jaki sposób rodzice będą informowani o postępach ucznia.

Celem zawarcia kontraktu jest stworzenie narzędzia wychowawczego do rozwiązywania problemów. Dokument ma też służyć rozwojowi i wsparciu ucznia w nauce – nie stanowi narzędzia kary. Przykładowy kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera reguluje też zasady współpracy między nauczycielem, uczniem i rodzicami.

Co warto uwzględnić w kontrakcie z uczniem z zespołem Aspergera?

Uczeń z zespołem Aspergera musi mieć świadomość, które z jego zachowań są nieodpowiednie i nad którymi zachowaniami musi pracować. Kontrakt powinien wyliczać te zachowania, a także przewidywać za nie określone kary, np. wyprowadzenie z klasy przez nauczyciela, utrata nagrody.

Jednocześnie wzór przykładowego kontraktu z uczniem z zespołem Aspergera powinien poruszać także temat nagradzania dziecka za prawidłowe zachowanie. Nagrody te można podzielić na przydzielane w domu i w szkole, np. pochwała słowna, wpis pochwały, czas przed komputerem, bajki w telewizji, itd.

Ze względu na specyfikę zespołu Aspergera, w kontrakcie warto przewidzieć także działania stosowane w celu wyciszenia dziecka, np. prośba o wyjście z sali, liczenie do dziesięciu, wprowadzenie “zeszytu bezpieczeństwa”.

Załącznikiem do kontraktu z uczniem z zespołem Aspergera może być karta tygodniowego zachowania w formie tabeli, w której dziecko za przestrzeganie zasad umowy nagradza się na przykład uśmiechniętą buźką.

kontrakt-z-uczniem-z-zespolem-aspergera-wzor
Kontrakt z uczniem z zespołem Aspergera - wzór
17