Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU – wzór

17 

Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU (Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej), to dokument, który zawiera streszczenie omówionych kwestii, decyzji, oraz działań podjętych podczas spotkania z rodzicami w szkole.

W przypadku WOPFU może to być np. protokół ze spotkania, na którym omawiane są kwestie związane z programem edukacyjno-terapeutycznym dla danego ucznia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy przykładowy wzór protokołu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

.

protokol-ze-spotkania-zespolu-nauczycieli-wopfu-wzor
Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli WOPFU - wzór
17