Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli – wzór

17 

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli to tak naprawdę sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe. Zgodnie z przepisami, organ prowadzący powinien bowiem wyodrębnić w swoim budżecie 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli właśnie na ich doskonalenie zawodowe.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jaki cel ma sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli?

Zgodnie z przepisami, dyrektor szkoły na każdy rok szkolny określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do dnia 30 listopada danego roku składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na kolejny rok budżetowy, uwzględniając potrzeby prognozowane.

Z kolei organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Po wykorzystaniu takich środków dyrektor szkoły powinien sporządzić sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli, choć obecnie nie jest to już jego obowiązkiem prawnym.

Organ prowadzący może jednak nadal kontrolować prawidłowość wykorzystania środków przyznanych na doskonalenie, zatem sięgnięcie po wzór sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli pozwala w prosty sposób „rozliczyć się” z organem prowadzącym.

Jak sporządzić sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli?

Celem sporządzenia przykładowego sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli jest rozliczenie środków przyznanych przez organ prowadzący oraz przygotowanie wskazówek na kolejny rok budżetowy.

Dokument warto opracować, stosując druk przykładowego sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli, który przyjmuje postać tabeli. W piśmie uwzględnia się:

  • opis podjętych działań,
  • ocenę efektywności podjętych działań, 
  • ocenę stopnia realizacji podjętych działań,
  • liczbę odbytych szkoleń,
  • tematykę szkoleń,
  • liczbę nauczycieli uczestniczących w szkoleniach,
  • wnioski.

Jeśli chodzi o same działania, jakie mogą być podejmowane w ramach doskonalenia zawodowego, to należy wymienić wśród nich: szkolenia, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, staże zagraniczne, konferencje metodyczne, seminaria, warsztaty, czy działania samokształceniowe. 

sprawozdanie-z-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-wzor
Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli - wzór
17