Uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 3

17 

Decyzję o niepromowaniu ucznia klasy 3 podejmuje rada pedagogiczna na wniosek rodziców dziecka lub wychowawcy klasy. Rozwiązanie to stosuje się wyłącznie wobec uczniów, którzy nie rokują na powodzenie na kolejnym etapie edukacyjnym. W praktyce niepromowaniem są zagrożone dzieci, które nie potrafią pisać, czytać i liczyć na akceptowalnym – według wymogów podstawy programowej – poziomie. 

Poniżej pobierzesz przykładowe uzasadnienie niepromowania ucznia klasy trzeciej do następnej klasy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak uzasadnić niepromowanie ucznia klasy 3?

Jak zostało wspomniane, niepromowanie ucznia uzasadnione jest brakiem rokowań na powodzenie w klasie programowo wyższej. Powtórzenie roku daje nadzieję, że dziecko nadrobi zaległości, a wtedy będzie w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym na kolejnym etapie nauki.

Zasadniczo, przykładowe uzasadnienie niepromowania ucznia klasy trzeciej może wskazywać na fakt, że dziecko nie osiągnęło minimalnego poziomu wymagań w edukacji polonistycznej i matematycznej. Przy analizowaniu wniosku o powtarzanie klasy pod uwagę bierze się także umiejętności poznawcze i sferę emocjonalną ucznia.

Oznacza to, że uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 3 może zawierać następujące argumenty:

 • uczeń nie bierze udziału w rozmowach na określony przez nauczyciela temat,
 • uczeń nie jest zainteresowany tematem zajęć,
 • uczeń ma ubogie słownictwo,
 • uczeń ma problemy z czytaniem,
 • uczeń nie czyta samodzielnie,
 • uczeń nie rozumie czytanych treści,
 • uczeń nie potrafi czytać cicho ze zrozumieniem,
 • uczeń nie umie wyszukiwać w tekstach potrzebnych informacji,
 • uczeń nie dostrzega samodzielnie związków przyczynowo-skutkowych,
 • uczeń ma mało czytelne pismo,
 • uczeń przepisuje tekst z błędami,
 • uczeń nie potrafi samodzielnie napisać odpowiedzi na pytania,
 • uczeń ma problemy z orientacją przestrzenną,
 • uczeń nie rozróżnia kierunków,
 • uczeń myli figury geometryczne,
 • uczeń nie umie liczyć do 100,
 • uczeń nie potrafi rozwiązywać obliczeń w zakresie do 30,
 • uczeń nie umie posługiwać się zegarkiem,
 • uczeń jest mało sprawny,
 • uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania,
 • uczeń nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • uczeń nie potrafi posługiwać się przyborami,
 • uczeń nie zna wszystkich miesięcy w roku,
 • uczeń nie dba o swoje zdrowie,
 • uczeń niechętnie uczestniczy w grach i zabawach,
 • uczeń nie rozumie potrzeby dbania o środowisko, itd.

Jakie znaczenie ma rozwiązanie w postaci niepromowania ucznia klasy 3?

Wiele osób uważa, że brak promocji do kolejnej klasy jest dla ucznia formą kary za słabe wyniki w nauce. Należy wiedzieć jednak, że decyzja o niepromowaniu ucznia stanowi formę pomocy – pozwala dziecku nadrobić zaległości, a także zapobiega pogłębianiu jego problemów edukacyjnych.

Powtarzanie roku i nadrobienie podstawowych kompetencji daje uczniowi szansę na osiągnięcie sukcesu w kolejnej klasie i pozwala uniknąć takich konsekwencji, jak rozwój fobii szkolnej czy nerwicy szkolnej.

Decyzja o niepromowaniu podejmowana jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, czyli wtedy, kiedy powtarzanie klasy leży w interesie ucznia. W praktyce dotyczy to zatem głównie tych dzieci, które miały w danym roku liczne nieobecności, np. z powodu częstych infekcji, złego stanu zdrowia, traumatycznych doświadczeń. 

uzasadnienie-niepromowania-ucznia-klasy-3-przyklady
Uzasadnienie niepromowania ucznia klasy 3
17