Wzór podania o wspólny wyjazd do Sanatorium

(2 opinie klientów)

17 

Podanie o wspólny wyjazd do sanatorium to dobre rozwiązanie nie tylko dla par, ale również dla innych bliskich sobie osób. Należy pamiętać jednak, że NFZ nie ma obowiązku gwarantować świadczeniobiorcom wspólnego wyjazdu.

Wnioski w takich sprawach rozpatruje uznaniowo, chyba że osoby ubezpieczone spełniają określone w ustawie kryteria. Kto ma zatem gwarancję wspólnego pobytu na leczeniu sanatoryjnym?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które zakupisz poniżej:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • Gotowy wzór wniosku z możliwością edycji
 • Przepis prawny, na który należy się powołać
 • 3 przykładowe uzasadnienia wniosku
 • Dodatkowo dokument w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

Profile leczenia sanatoryjnego

Zanim wyjaśnimy, w jaki sposób można udać się na sanatorium z NFZ na leczenie uzdrowiskowe ze wskazaną osobą bliską, musimy rozpocząć od omówienia procedury kierowania pacjentów na leczenie do konkretnych ośrodków uzdrowiskowych.

Aby wyjechać do sanatorium z NFZ, osoba ubezpieczona w ZUS czy KRUS składa do oddziału funduszu skierowanie na leczenie sanatoryjne.

Skierowanie to sprawdza później lekarz balneolog (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego), który na podstawie tego dokumentu określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego i wyszukuje odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego.

To w oparciu o opisany profil leczenia NFZ kieruje później świadczeniobiorcę do odpowiedniego sanatorium, ponieważ takie ośrodki nie są uniwersalne – specjalizują się w leczeniu konkretnych schorzeń.

Jeśli skierowanie na leczenie zostanie potwierdzone przez NFZ, pacjent otrzyma informację o terminie i miejscu leczenia.

Będzie mógł śledzić swoje miejsce w kolejce oczekujących, ewentualnie ubiegając się o zmianę terminu leczenia, jeśli nie będzie w stanie pojawić się w sanatorium w ustalonym czasie. Co natomiast w przypadku, kiedy świadczeniobiorca chciałby pojechać do sanatorium z wybraną osobą?

Czy można pojechać do sanatorium z mężem lub koleżanką?

Wspólny wyjazd małżonków do sanatorium gwarantowany jest jedynie małżeństwom, w których jeden z małżonków:

 • ma ukończone 65 lat,
 • ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Inne osoby mają prawo złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, ale nie mają już gwarancji, że zostanie on uwzględniony.

Warto podkreślić przy tym, że podstawowym warunkiem wspólnego wyjazdu jest zgodny profil leczenia obu świadczeniobiorców oraz wystąpienie z odpowiednią prośbą w tej sprawie do NFZ. Fundusz nie podejmie bowiem takiej decyzji automatycznie.

Jeśli chodzi o NFZ wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, mogą złożyć nie tylko małżonkowie, ale też partnerzy, rodzeństwo czy nawet znajomi, np. koleżanki z pracy.

Każde takie pismo będzie rozpatrywane indywidualnie, a decyzja w sprawie podjęta zostanie uznaniowo, zależnie od woli pracowników oddziału NFZ.

Jak wnioskować o wspólny wyjazd do sanatorium?

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji NFZ, podanie o wspólny wyjazd do sanatorium należy złożyć w oddziale tego samego dnia, najlepiej w jednej kopercie. Pozwoli to upewnić się, że skierowania i podanie trafią do tego samego pracownika funduszu i będą podlegały równoczesnemu rozpatrzeniu.

Co ważne, ani skierowania, ani podanie nie powinny mieć błędów czy braków formalnych, ponieważ może to uniemożliwić ich pozytywne rozpatrzenie. Dokumenty z błędami lub brakami wstrzymują procedurę, a świadczeniobiorca wzywany jest do oddziału NFZ celem ich uzupełnienia lub poprawy.

Oznacza to, że złożona wspólnie dokumentacja może zostać „rozdzielona” – jedno skierowanie będzie oczekiwało na podjęcie działań przez świadczeniobiorcę, a drugie ruszy dalej, skutkiem czego obie osoby mogą uzyskać inny termin leczenia.

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Pismo z prośbą o wspólny wyjazd na leczenie sanatoryjne musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych, bez których jego rozpatrzenie będzie niemożliwe.

Warto zatem sporządzić je w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium, który zawiera:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane świadczeniobiorców/wnioskodawców,
 • dane adresata pisma,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść z prośbą i uzasadnieniem
 • podpisy świadczeniobiorców.

Tak przygotowany dokument należy wydrukować i dołączyć do skierowań, a następnie zanieść do oddziału NFZ lub przesłać pocztą. A jak uzasadnić wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Uzasadnienie wspólnego wyjazdu do sanatorium

Jak zostało wspomniane, wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium rozpatrywany jest uznaniowo, dlatego wiele zależy od tego, na jakie argumenty powołają się wnioskodawcy.

Jak uzasadnić wspólny wyjazd do sanatorium? Z pewnością konieczne będzie wskazanie tutaj przyczyn obiektywnie ważnych i racjonalnych, które mogą mieć naturę praktyczną, ale też emocjonalną.

Wspólny wyjazd do sanatorium ma następujące zalety:

 • pozwala kuracjuszom czuć się swobodniej i bezpieczniej,
 • umożliwia kuracjuszom wzajemne opiekowanie się sobą,
 • pozwala kuracjuszom na wspólne odbycie podróży do ośrodka,
 • pozwala kuracjuszom podzielić koszty dojazdu do sanatorium.

Należy pamiętać, że nawet pozytywne rozpatrzenie wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium, czyli ustalenie dla świadczeniobiorców tego samego sanatorium i tego samego terminu wyjazdu, nie gwarantuje, że chorzy w samym ośrodku leczniczym będą mieszkać razem.

NFZ ma obowiązek zapewnić pacjentom zakwaterowanie w sanatorium, ale nie musi oferować im jednego pokoju w obiekcie. Kwestia ta leży już po stronie samego ośrodka.

Odmowa wspólnego wyjazdu do sanatorium

Jeśli NFZ odrzuci wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium – do czego ma pełne prawo – nie należy odsyłać potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe w nadziei, że to doprowadzi do zmiany decyzji pracowników funduszu.

Skutek będzie wręcz przeciwny – chory wypadnie z kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe całkowicie, ponieważ taki zwrot skierowania uznawany jest za bezzasadny i równoznaczny z rezygnacją z leczenia sanatoryjnego.

W przypadku odmowy świadczeniobiorcy mogą skorzystać z oferty prywatnego sanatorium, do którego zapiszą się na kurację w samodzielnie ustalonym terminie. Takie rozwiązanie pozwoli im upewnić się również, że w ośrodku będą mieszkać wspólnie.

Oczywiście, prywatne sanatorium jest kosztowniejsze niż sanatorium na NFZ, ale należy pamiętać, że to drugie również nie jest całkowicie bezpłatne. Chory pokrywa między innymi koszty dojazdu oraz częściowo koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Zsumowanie informacji

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. przewidują możliwość wspólnego wyjazdu do sanatorium małżonków lub innych osób bliskich.

Aby jednak wyjazd do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego był możliwy, należy złożyć do NFZ specjalny wniosek z prośbą o wspólny wyjazd i należycie go uzasadnić. Niestety nie mamy gwarancję wspólnego wyjazdu małżonków czy osób sobie bliskich, ale jak najbardziej warto z takiej szansy skorzystać.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które możesz zakupić na samej górze niniejszej strony.

Uwaga, oprócz prośby o wspólny wyjazd do sanatorium, można wnioskować o zmianę w zakresie miejsca leczenia sanatoryjnego lub terminu wyjazdu.

2 opinie dla Wzór podania o wspólny wyjazd do Sanatorium

 1. Halina Goździńska

  bardzo dobrze opracowane pismo!

 2. Kamil Wołyński

  pozytyw!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-podania-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium
Wzór podania o wspólny wyjazd do Sanatorium
17