Wzór pisma o zmianę miejsca Sanatorium

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wniosek o zmianę miejsca sanatorium? Zgodnie z Zasadami potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ma możliwości zmiany miejsca leczenia uzdrowiskowego.

Takie zasady obowiązują w teorii, jednak w praktyce każda osoba ubezpieczona ma prawo złożyć wniosek o zmianę miejsca sanatorium, jeśli jest to prośba obiektywnie uzasadniona. W jakich przypadkach można liczyć na pozytywne rozpatrzenie takiego podania i jak sporządzić stosowne pismo w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Na czym polega leczenie sanatoryjne?

Sanatoria są ośrodkami leczniczymi, zlokalizowanymi w miejscowościach o wyjątkowych walorach naturalnych. Korzystają one z prozdrowotnych właściwości klimatu czy z obecności wód zdrojowych, aby wspierać proces rekonwalescencji chorego.

W ośrodkach sanatoryjnych odbywają się ćwiczenia, zabiegi, zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki różnych schorzeń. Opieka w sanatorium jest całodobowa.

Istnieją zarówno sanatoria prywatne, jak i „państwowe”, czyli współfinansowane ze środków NFZ. Jednak pobyt w sanatorium – nawet dla osób ubezpieczonych w ZUS czy KRUS – z reguły nie jest całkowicie bezpłatny. Świadczeniobiorca sam ponosi koszty dojazdu do ośrodka, a także częściowo koszty wyżywienia i zakwaterowania.

W jaki sposób chorzy kierowani są do konkretnego sanatorium?

Kierując chorego do konkretnego sanatorium, NFZ bierze pod uwagę przede wszystkim jego profil leczenia. Podstawą jest zatem potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które określa, na jakie schorzenie cierpi dany pacjent.

W oparciu o jego dolegliwości i wskazania do leczenia, pracownicy oddziału NFZ kierują świadczeniobiorcę do odpowiedniego ośrodka lecznictwa.

Należy wiedzieć bowiem, że każde sanatorium zajmuje się określonym profilem leczenia, czyli świadczy konkretne zabiegi. Żaden ośrodek tego typu nie jest „uniwersalny”, dlatego nie można zmieniać ich w dowolny sposób ani dowolnie przydzielać do nich pacjentów.

Czy można zmienić miejsce sanatorium uzdrowiskowym?

Z oczywistych względów świadczeniobiorcy nie mają możliwości wybierania, w którym sanatorium poddadzą się leczeniu.

Natomiast NFZ, który podejmuje taką decyzję za chorych, pod uwagę bierze jedynie kwestie związane z profilem leczenia – nie uwzględnia innych, bardziej praktycznych z punktu widzenia chorego aspektów, na przykład odległości sanatorium od miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej.

Chociaż przepisy nie przewidują możliwości samodzielnego decydowania o miejscu leczenia ani możliwości wnioskowania o zmianę miejsca leczenia sanatoryjnego, to w praktyce osobom zainteresowanym takimi rozwiązaniami zaleca się podjęcie kontaktu z odpowiednim miejscowo oddziałem NFZ.

Pismo z prośbą o zmianę miejsca sanatorium rozpatrywane jest uznaniowo, co oznacza, że decyzję w danej sprawie podejmują pracownicy ośrodka zgodnie z własną wolą. Chory może jednak wpłynąć na tę decyzję odpowiednim uzasadnieniem swojego pisma.

Jak napisać wniosek o zmianę miejsca sanatorium?

Podanie do NFZ o zmianę miejsca pobytu w sanatorium musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Będzie to między innymi:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wnioskodawcy, w tym numer PESEL,
 • dane odbiorcy pisma,
 • tytuł,
 • treść prośby ze wskazaniem preferowanego ośrodka lecznictwa,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

W przygotowaniu dokumentu wolnego od braków i błędów formalnych pomocny będzie nasz wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium, który wystarczy wypełnić, wydrukować i podpisać. Podanie można doręczyć osobiście pracownikom oddziału, bądź przesłać je listem poleconym.

Osoby, które zastanawiają się, jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium tak, aby wniosek okazał się skuteczny, muszą pamiętać, że podstawą pozytywnego rozpatrzenia takiej prośby jest zgodność profili leczenia wybranego ośrodka lecznictwa i świadczeniobiorcy.

Jeśli ten warunek zostanie spełniony, można liczyć na uznanie wniosku. Bardzo istotne będzie jednak również jego uzasadnienie.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę miejsca leczenia sanatoryjnego?

Wniosek o zmianę miejsca sanatorium powinien zostać uzasadniony obiektywnie ważnymi przyczynami. Oznacza to, że nie można powołać się w nim na argumenty związane z osobistymi preferencjami, ani nawet na fakt, że chory był już kiedyś w danym ośrodku.

Realnie ważne powody, które mogą uzasadniać zmianę miejsca leczenia sanatoryjnego, należy powiązać przede wszystkim ze swoim stanem zdrowia oraz odległością między wybranym przez oddział NFZ ośrodkiem a miejscem zamieszkania chorego.

Przykładowo, zasadny będzie wniosek o zmianę miejsca sanatorium w przypadku, kiedy:

 • wskazane miejsce leczenia jest położone w bardzo dużej odległości od miejsca zamieszkania chorego,
 • połączenie komunikacji publicznej między sanatorium uzdrowiskowym a miejscem zamieszkania chorego jest bardzo niekorzystne, wiąże się z wieloma przesiadkami,
 • brak jest dogodnego połączenia komunikacji publicznej między sanatorium a miejscem zamieszkania,
 • chory musi pokonać odległość między miejscem zamieszkania a sanatorium prywatnym samochodem, co wiąże się z wysokimi kosztami,
 • stan zdrowia chorego uniemożliwia mu długotrwałą podróż środkami komunikacji publicznej, i tak dalej.

Uzasadniony w ten sposób wniosek powinien zostać – w miarę możliwości – uwzględniony przez pracowników NFZ. Warto wspomnieć przy tym, że tak samo starannie trzeba uzasadnić też wniosek o ewentualną zmianę terminu leczenia sanatoryjnego czy o wyjazd do sanatorium z osobą bliską.

Co ważne, dokonanie zwrotu potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe bez żadnego uzasadnienia, uznawane jest przez oddział NFZ za całkowitą rezygnację z leczenia sanatoryjnego, a to oznacza, że świadczeniobiorca zostaje „wyrzucony” z kolejki osób oczekujących na leczenie – warto o tym pamiętać!

Trzeba pamiętać, że nasze uzasadnienie i zawarte w nim wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ.

Co zrobić, jeśli NFZ nie zgadza się na zmianę miejsca leczenia?

Wniosek o zmianę miejsca sanatorium nie zawsze będzie rozpatrywany zgodnie z wolą świadczeniobiorcy. W takim przypadku chory ma tylko dwa wyjścia – skorzystać z pierwszej oferty oddziału NFZ lub odrzucić ją i zapisać się na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium prywatnym.

Jest to, co prawda, rozwiązanie bardziej kosztowne, ale gwarantuje pacjentowi pełną swobodę wyboru nie tylko miejsca, ale i czasu leczenia.

Zmiana sanatorium – podsumowanie

To lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia potwierdzone skierowanie do sanatorium, a sam wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego dla pacjenta jest w zasadzie losowy, na szczęście każdy pacjent, który z jakichś powodów nie jest zadowolony z przydzielonego sanatorium, może wnioskować o jego zmianę, wskazując konkretne uzdrowisko, do którego pacjent chciałby wyjechać.

Warto dodać, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wybiera również rodzaj leczenia uzdrowiskowego na podstawie danych z karty pacjenta.

W uzasadnionych przypadkach pacjent może również przesunąć termin leczenia sanatoryjnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 Nr 142 poz. 835 ze zm.)

1 opinia dla Wzór pisma o zmianę miejsca Sanatorium

 1. Monika Dębińska

  Wniosek polecam, dobrze i czytelnie napisany, sama wysyłka dokumentu na podany email błyskawiczna.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pisma-o-zmiane-miejsca-sanatorium
Wzór pisma o zmianę miejsca Sanatorium
17