Wniosek o wspólny wyjazd do Sanatorium – wzór

(2 opinie klientów)

17 

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium NFZ? Nie wszystkie pary mają zagwarantowany wspólny wyjazd do sanatorium. Zdecydowana większość osób zainteresowanych takim rozwiązaniem, musi postarać się o to, by NFZ podjął taką decyzję.

Warto pamiętać więc, że każdy może złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, a to, czy zostanie on uwzględniony – zależy od kilku czynników. Jak zatem sporządzić skuteczny wniosek, w którym poprosimy o wspólny wyjazd do sanatorium?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • Gotowy wzór wniosku z możliwością edycji
 • Przepis prawny, na który należy się powołać
 • 3 przykładowe uzasadnienia wniosku
 • Dodatkowo dokument w formacie PDF
Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (2)

W jaki sposób NFZ kieruje chorych do sanatorium?

Aby móc skorzystać z kuracji w sanatorium na NFZ, osoba ubezpieczona składa skierowanie na leczenie, które jest następnie sprawdzane przez lekarza balneologa (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego). To na podstawie skierowania określany jest profil leczenia, czyli niezbędne zabiegi, ćwiczenia czy zajęcia rehabilitacyjne.

Każdy ośrodek lecznictwa specjalizuje się natomiast w opiece nad pacjentami z konkretnymi profilami leczenia, co oznacza, że chory nie może sam decydować o tym, do którego ośrodka uda się na kurację. Podstawową kwestią jest bowiem zgodność profili leczenia.

Co to oznacza dla osób, które chciałyby wspólnie pojechać do sanatorium? Warunkiem skierowania dwóch kuracjuszy do tego samego sanatorium w tym samym czasie jest zbieżny profil leczenia. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, nie można liczyć na to, że wniosek w takiej sprawie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Kto może złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wspólny wyjazd do sanatorium mają zagwarantowani współmałżonkowie,  którzy ukończyli 65. rok życia lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Takim kuracjuszom wspólny wyjazd gwarantują przepisy ustawy, a ma on na celu przede wszystkim umożliwienie chorym sprawowanie nad sobą wzajemnej opieki.

Jednak wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium mogą wykorzystać nie tylko małżonkowie, którzy spełniają te warunki. Tak naprawdę, wniosek w takiej sprawie może złożyć każdy, pamiętając jednak, że decyzja NFZ będzie uznaniowa, zatem podanie może spotkać się z odmową.

Druk podanie o wspólny wyjazd PDF będzie zatem przydatny dla:

 • małżeństw w każdym wieku,
 • partnerów,
 • znajomych,
 • przyjaciół,
 • rodzeństwa,
 • innych osób bliskich.

Jak złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

NFZ nie podejmie decyzji o wspólnym wyjeździe małżonków czy znajomych automatycznie. Świadczeniobiorcy zainteresowani takim rozwiązaniem muszą sami złożyć odpowiedni wniosek w takiej sprawie, zwracając przy tym uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze, warto pamiętać, że wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór za darmo może nie uwzględniać wszystkich wymaganych elementów formalnych. Jeśli zaś w piśmie pojawią się braki lub błędy, rozpatrywanie dokumentów zostanie wstrzymane, co może uniemożliwić wspólny wyjazd.

Po drugie, dokumentację – wniosek i skierowania na leczenie sanatoryjne – trzeba wnieść w odpowiedni sposób. Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem czy z koleżanką? Koniecznie w tym samym czasie, czyli tego samego dnia, najlepiej w jednej kopercie czy foliowej koszulce.

Takie działanie od razu da pracownikom NFZ do zrozumienia, że świadczeniobiorcy chcą razem udać się na kurację. Potwierdzeniem będzie zaś pisemna prośba z odpowiednio sformułowanym uzasadnieniem.

Po trzecie, jak zostało wspomniane, nawet najlepiej sformułowana prośba o wspólny wyjazd do sanatorium może nie zostać uwzględniona, jeśli w dokumentach jednego z wnioskodawców pojawią się braki lub błędy, które spowodują wstrzymanie procesu rozpatrywania pism.

Warto dopilnować więc, aby każdy składany dokument był wolny od błędów czy braków, dzięki czemu NFZ nie będzie musiał wzywać chorego do ich uzupełnienia lub usunięcia.

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wniosek do NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium musi zawierać kilka niezbędnych danych formalnych, takich jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane świadczeniobiorców,
 • dane oddziału NFZ,
 • nagłówek,
 • treść z prośbą o skierowanie do tego samego sanatorium,
 • uzasadnienie,
 • podpisy świadczeniobiorców.

W treści wniosku pacjenci mogą podkreślić, że ich profile leczenia są zgodne, co oczywiście zostanie zweryfikowane przez NFZ. Najważniejszym elementem pisma jest jednak jego uzasadnienie. Zatem jak umotywować wspólny wyjazd do sanatorium?

Przykładowe argumenty, które powinny zostać uznane przez pracowników NFZ za zasadne, można znaleźć w gotowym do wypełnienia wzorze wniosku. Wystarczy jedynie dostosować je do swojej sytuacji, ewentualnie poprzeć dodatkowymi dowodami.

Kiedy warto wnioskować o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wspólny wyjazd do sanatorium ma wiele zalet dla świadczeniobiorców, którzy dobrze się znają. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno ze względów praktycznych, jak i emocjonalnych. Wspólny wyjazd na leczenie pozwala czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie, zwłaszcza małżonkom.

Poza tym zapewnia chorym możliwość wzajemnego opiekowania się sobą, co jest szczególnie istotne dla świadczeniobiorców w starszym wieku, z niepełnosprawnością. Poza tym wspólny przejazd jest bardziej komfortowy, bezpieczniejszy i wiąże się z niższymi kosztami.

Warto pamiętać bowiem, że NFZ nie zwraca pacjentom kosztów dojazdu do sanatorium, a to może znajdować się w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania.

Co jeśli NFZ odrzuci wniosek?

NFZ nie ma obowiązku wspólnego kierowania do sanatorium świadczeniobiorców, którzy nie spełniają warunków określonych w ustawie. Może zdarzyć się zatem, że nawet najlepiej umotywowany wniosek zostanie odrzucony. W takiej sytuacji warto pamiętać o możliwości poddania się leczeniu sanatoryjnemu w prywatnej placówce.

Choć jest to kosztowniejsza opcja, to jednak gwarantuje nie tylko możliwość udania się na leczenie do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego i w tym samym czasie, ale również możliwość dzielenia pokoju – w przypadku sanatorium na NFZ chorzy nie mają takiej gwarancji.

Warto pamiętać też o tym, że zwrot skierowania na leczenie bez uzasadnienia w nadziei, że NFZ zmieni swoją decyzję i skieruje dwie osoby na wspólny wyjazd, nie ma żadnego sensu.

Zwrócone bez podania przyczyny skierowanie uznawane jest za całkowitą rezygnację z kuracji. Chory wypada z kolejki oczekujących, a kolejne skierowanie na leczenie może złożyć dopiero po upływie roku.

Wspólny wyjazd małżonków lub przyjaciół – podsumowanie

Czy można dostać gwarancję wspólnego wyjazdu do sanatorium? Pacjent, sporządzając wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, nigdy nie dostanie gwarancji, że osoba rozpatrująca wniosek, umieści go wspólnie z małżonkiem czy przyjacielem w tym samym sanatorium leczniczym.

Mimo to warto o taki wspólny wyjazd wnioskować, ponieważ wielu osobom udaje się wyjechać na wspólne leczenie uzdrowiskowe. Na ogół we wniosku można też prosić o zmianę w zakresie miejsca leczenia sanatoryjnego lub zmiany terminu wyjazdu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium, który zakupisz na samej górze strony.

Oczywiście NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw na wspólne leczenie uzdrowiskowe, ale z pewnością powinien usprawnić system wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe, aby nie trzeba było składać wniosków dotyczących wspólnego wyjazdu małżonków, osób bliskich czy przyjaciół. Sprawie przygląda się też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna: Art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793).

2 opinie dla Wniosek o wspólny wyjazd do Sanatorium – wzór

 1. Olga Sienkiewicz

  Pobraliśmy wniosek, wysłaliśmy do NFZ i czekamy na decyzję, samo pismo mogę polecić, trzeba tylko wpisać swoje dane, itp.

 2. Maria Dziekoniec

  bardzo dobry wzór

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-wzor
Wniosek o wspólny wyjazd do Sanatorium - wzór
17