Zmiana terminu wyjazdu do Sanatorium z NFZ – wzór

17 

Jak napisać podane o zmianę terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ? Każdy pacjent chciałby jak najwcześniej poddać się leczeniu w sanatorium. Niestety, terminy kuracji często są bardzo odległe, a to sprawia również, że zdarzenie losowe może uniemożliwić świadczeniobiorcy przyjazd do uzdrowiska zgodnie z planem.

Czy możliwa jest zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z ZUS i jak napisać wniosek w tej sprawie? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak NFZ wyznacza termin leczenia w sanatorium?

Po otrzymaniu skierowania na leczenie sanatoryjne od osoby ubezpieczonej NFZ sprawdza jego zasadność i odrzuca lub potwierdza skierowanie. Jeśli skierowanie zostanie potwierdzone, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego określi profil leczenia chorego i dopasuje do niego odpowiednie sanatorium, które specjalizuje się w leczeniu danego schorzenia.

Termin wyjazdu uzależniony będzie już tylko od ilości osób oczekujących w kolejce na leczenie uzdrowiskowe we wskazanym ośrodku.

Oddział funduszu doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. W tym czasie świadczeniobiorca powinien poinformować NFZ o ewentualnym braku możliwości udania się do sanatorium w wyznaczonym terminie.

Jeśli chory nie może w ustalonym czasie przyjechać do sanatorium i wie o tym z wyprzedzeniem, ma obowiązek jak najszybciej odesłać otrzymane skierowanie wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu.

Zwrot potwierdzonego skierowania do sanatorium

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku rezygnacji z miejsca lub terminu leczenia uzdrowiskowego, świadczeniobiorca ma obowiązek jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do odpowiedniego oddziału NFZ.

Jeśli zwróci skierowanie bez uzasadnienia, zostanie ono potraktowane jak całkowita rezygnacja z leczenia sanatoryjnego. Świadczeniobiorca wypadnie z kolejki oczekujących, a o nowy termin będzie musiał ubiegać się po raz kolejny, przedkładając nowe skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli zaś świadczeniobiorca zwróci skierowanie i odpowiednio uzasadni rezygnację z wyznaczonego terminu leczenia, NFZ uzna rezygnację i zwrot, a następnie wyznaczy choremu nowy termin leczenia.

Za uzasadnione uznaje się zwroty skierowań, w których świadczeniobiorca jako przyczynę rezygnacji z sanatorium podaje chorobę lub wypadek losowy. Warto pamiętać jednak, że to fundusz podejmuje decyzję, czy może przesunąć wyjazd. Wiele zależy więc od uzasadnienia wniosku.

Jak zmienić termin wyjazdu do sanatorium?

Wiele osób zastanawia się, czy można przesunąć termin sanatorium, a jeśli tak, to w jakim czasie należy skierować sprawę do NFZ oraz jak wygląda cała procedura. Warto rozróżnić więc dwa przypadki:

 1. Kiedy świadczeniobiorca z góry wie, że nie będzie mógł stawić się w sanatorium w wyznaczonym terminie, np. w momencie otrzymania potwierdzenia skierowania z datą rozpoczęcia kuracji.
 2. Kiedy w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń świadczeniobiorca dowiaduje się, że nie będzie mógł stawić się w sanatorium w wyznaczonym terminie.

W obu przypadkach chory powinien niezwłocznie skontaktować się z NFZ w celu zmiany terminu leczenia. Jeśli taka zmiana zostanie wprowadzona na długo przed planowanym wyjazdem do sanatorium, NFZ bez problemu znajdzie innego chorego, który zastąpi rezygnującego pacjenta.

Dzięki temu jego miejsce „nie zmarnuje się”, a sam świadczeniobiorca zostanie zapisany na nowy termin, który nie powinien okazać się bardzo odległy.

W przypadku, kiedy zmiana nastąpi na kilka dni czy tygodni przed terminem leczenia, znalezienie innej osoby na miejsce rezygnującego będzie trudniejsze, natomiast sam chory najprawdopodobniej trafi na koniec kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe, zatem do sanatorium pojedzie o wiele później, niż pierwotnie planował.

A jak zmienić termin sanatorium, kiedy pacjent wie już, że nie będzie mógł poddać się leczeniu w wyznaczonym dniu? Aby zrezygnować z wyznaczonego terminu wyjazdu, należy zwrócić do oddziału NFZ potwierdzone skierowanie, dołączając do niego pismo z rezygnacją i uzasadnieniem (wniosek o zmianę terminu leczenia), a następnie czekać na odpowiedź funduszu.

Jak napisać wniosek o zmianę terminu sanatorium?

Jak napisać odwołanie o przesunięcie terminu sanatorium? Pismo w sprawie zmiany terminu leczenia w uzdrowisku powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak dane wnioskodawcy i dane adresata, a także samo wyjaśnienie przyczyn zwrotu skierowania, czyli uzasadnienie (wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ)

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego. Druk wystarczy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie zanieść do oddziału NFZ lub przesłać pocztą.

Uzasadnienie zmiany terminu wyjazdu do sanatorium

Jak uzasadnić zmianę terminu wyjazdu do sanatorium? Warto pamiętać, że zasadniczo NFZ uznaje za zasadne zwroty potwierdzonych skierowań uzasadnione:

 • chorobą świadczeniobiorcy, w tym hospitalizacją,
 • zdarzeniem losowym, np. wypadkiem komunikacyjnym.

W rzeczywistości obiektywnie ważnych przyczyn rezygnacji z sanatorium i konieczności zmiany terminu leczenia jest znacznie więcej. W uzasadnieniu można napisać między innymi, że:

 • świadczeniobiorca choruje na chorobę zakaźną,
 • świadczeniobiorca doznał urazu ciała,
 • świadczeniobiorca nie otrzymał obiecanego urlopu w pracy,
 • świadczeniobiorca musi wyjechać w podróż służbową,
 • osoba bliska świadczeniobiorcy zachorowała lub doznała urazu i wymaga opieki.

NFZ może uznać każdy racjonalny powód, który tłumaczy, dlaczego świadczeniobiorca nie ma możliwości opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i przyjazdu do sanatorium w wyznaczonym terminie.

Skrócenie pobytu w sanatorium

Warto pamiętać, że rezygnacja z sanatorium nie zawsze jest jedynym rozwiązaniem problemu, kiedy wyznaczony termin kuracji nie pokrywa się z planami świadczeniobiorcy.

Jeśli okazuje się, że pacjent ma np. zaplanowaną operację, której termin wypada w trakcie leczenia sanatoryjnego, być może korzystniejszym rozwiązaniem będzie skrócenie pobytu w uzdrowisku.

Ubezpieczony może wnioskować o skrócenie leczenia sanatoryjnego:

 • z powodu własnej choroby,
 • z przyczyn niezależnych od niego, jak choroba członka rodziny,
 • z przyczyn leżących po stronie sanatorium.

Jeśli wniosek zostanie uznany, chory nie będzie pokrywał kosztów sanatorium za te dni, w czasie których nie korzystał z leczenia uzdrowiskowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zmiana terminu wyjazdu do Sanatorium z NFZ – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zmiana-terminu-wyjazdu-do-sanatorium-z-nfz-wzor
Zmiana terminu wyjazdu do Sanatorium z NFZ - wzór
17